skip to Main Content
Triesen. Štúdia Spolkovej asociácie pre novú energetiku (bne) v Nemecku podporuje nasledovnú tézu: fotovoltické systémy na voľných plochách sú vhodné na to, aby bol pod nimi vytvorený životný priestor pre flóru a faunu. Záujmové združenie pre ochranu biodiverzity v solárnych parkoch preto vydalo odporúčania v tejto oblasti, určené prevádzkovateľom voľne stojacich
Triesen. Európske priemyselné združenie „Solarpower Europe“ potvrdzuje: Novo inštalovaný fotovoltický výkon v EÚ sa v roku 2020 zvýšil o jedenásť percent. V absolútnych číslach to znamená, že za posledných 12 mesiacov bolo novo nainštalovaných a sprevádzkovaných 18,7 gigawattov fotovoltiky. Rok 2020 je tak druhým najlepším rokom pre fotovoltický priemysel.  
Triesen. Klimatické ciele do roku 2030, ktoré si určila EÚ, by mohli byť ambicióznejšie. O tom je presvedčený berlínsky think tank.  Zo štúdie vypracovanej Öko-Institut Agora vyplýva, že emisie skleníkových plynov v Európskej únii by mohli klesnúť nielen o stanovených 40, ale až o 55%.   Dôvodom tejto štúdie je európska diskusia o stanovení cieľov pre
Triesen. Kto nabíja svoj elektromobil elektrinou zo zásuvky, môže ostať často zaskočený. Pri cene elektrickej energie okolo 31,4 centa za kWh je to pri priemernom najazdenom počte 14.000km za rok značná suma. Na elektrinu na nabíjanie auta je tak potrebných medzi 600-1300 EUR.   Vysoké náklady na elektrickú energiu sú