skip to Main Content
Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne riešenia. Jedno z takýchto doteraz nezvyčajných riešení zvažuje poskytovateľ veternej energie v Nemecku. Odstavné plochy pre žeriavy, ktoré sú potrebné zvyčajne raz za 20 rokov, môžu byť využívané na dodávanie energie pre veterné turbíny. Riešením je teda opäť fotovoltika.   Odstavné plochy pre žeriavy pri veterných
Bádensko-Württembersko bolo v tejto oblasti priekopníkom a teraz ho nasledujú ďalšie spolkové krajiny: povinná fotovoltika pre nové a kompletne rekonštruované budovy. Najnovším členom fotovoltického klubu je hlavné mesto Berlín, keďže senátom prešiel nový zákon o slnečnej energii.   S novým zákonom sa hlavné mesto pridalo k Bádensko – Württembersku, Brémam, Hamburgu a Šlezvicko –
O opatreniach na ochranu klímy sa veľa diskutuje na celoštátnej úrovni, zabúda sa však na to, že ich realizácia bude záležitosťou  spolkových krajín. Najlepší právny základ bude účinný len vtedy, ak bude dobrá jeho implementácia spolkovými krajinami v praxi. To si bude vyžadovať odvahu a pevnú vôľu, ale hlavne nastavenie správnych cieľov.  
Dlho očakávaný zákon o rozšírení využívania obnoviteľných zdrojov energie je v netradične dlhej fáze plánovania – koniec koncov, zaoberal sa ním už prvý kabinet kancelára Kurza. Vzhľadom na zmenu priorít, ktoré zapríčinil koronavírus, bola táto téma v minulom roku odstavená na vedľajšiu koľaj. Zdá sa však, že teraz nastal jeho čas.