skip to Main Content
Celkový uhlíkový rozpočet, ktorý má Nemecko ešte k dispozícii, je obmedzený. Spolková republika má stále povolené vypustiť do atmosféry približne 4 miliardy ton skleníkových plynov, ktoré poškodzujú klímu. Najnovšie výpočty ukazujú, že výroba energie z uhlia spotrebuje do roku 2038 polovicu tohto rozpočtu.   V Nemecku bol už pred niekoľkými
V prvej polovici roka sa fotovoltike darilo. Nárast sa však zastavil už v prvom mesiaci druhého polroka. Dosiahnutá hodnota 434 megawattov bola síce o niečo vyššia, ako v predchádzajúcich mesiacoch, napriek tomu bol zaznamenaný mierny pokles. Spoločnosť Sun Contracting zaujímajú práve dôvody tohto poklesu.   Príčiny negatívneho vývoja zaujímajú aj
Nemecká agentúra pre sieťové odvetvia (Bundesnetzagentur) odhaduje pokles investícií do fotovoltických systémov medzi komerčnými podnikmi na 40 %. Jedným z hlavných dôvodov sú nízke ciele rozšírenia stanovené v novom zákone o obnoviteľných zdrojoch energie, ďalším sú chýbajúce stimuly.   V júli 2021 zaregistrovala nemecká agentúra pre sieťové odvetvia novo inštalovaný
Hoci bol v prvom polroku 2021 zaznamenaný nárast dopytu o 22 %, ochota investovať do fotovoltiky viditeľne klesá. V oblasti komerčných zariadení do 750 kilowattov sa ochota prejsť na obnoviteľné zdroje energie výrazne znižuje.   Ochota investovať do fotovoltiky v súčasnosti prudko klesá najmä medzi komerčnými podnikmi. Strešných systémov s