Skip to content
Po takmer ôsmich mesiacoch intenzívneho plánovania, optimalizácie a výstavby, urobila skupina Sun Contracting významný krok na poľskom trhu. Prvý zo štyroch fotovoltických projektov ktoré znamenali začiatok aktivít v Poľsku, bol oficiálne pripojený do siete. Fotovoltická elektráreň s výkonom 1 MWp tak odteraz vyrába čistú elektrickú energiu. Pozemný systém na rozlohe
Balzers. Po viac ako 10 rokoch pôsobenia na fotovoltickom trhu v regióne DACH a niekoľkých úspešných expanziách v rámci Európy došlo na prelome rokov k organizačným zmenám. Závan čerstvého vzduchu v manažmente skupiny Sun Contracting sa dotkol dcérskych spoločností Sun Contracting Solutions GmbH a Sun Contracting Engineering GmbH v Rakúsku,
Solárny park v Angern an der March bol ako prvý veľký projekt skupiny Sun Contracting pripojený do siete v auguste 2013. Fotovoltická elektráreň s výkonom 1,5 MWp v Dolnom Rakúsku odvtedy dodáva elektrickú energiu priamo do distribučnej siete. Pre zriaďovateľa a prevádzkovateľa elektrárne Sun Contracting nadišiel čas na bilancovanie. V prvej elektrárni
Skupina Sun Contracting pôsobí v nemecky hovoriacom regióne už viac ako desať rokov a v posledných dvoch rokoch úspešne rozšírila svoje pôsobenie aj do Slovinska a Poľska. S blížiacim sa vstupom na ďalší trh je spoločnosť teraz aktívna už v celom regióne Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. V súčasnosti Sun Contracting pripravuje vytvorenie

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS