skip to Main Content
Tempo výskumu fotovoltických inovácií sa v Rakúsku neustále zvyšuje. Univerzita BOKU vo Viedni teraz spustila projekt aplikovaného výskumu v rámci ktorého skúma projekt agrovoltiky s výkonom 3 MW.   Rakúsky výskumný projekt chce priamo v teréne a v reálnych podmienkach otestovať, ako môžu koexistovať fotovoltické systémy a pôda určená na poľnohospodárstvo. Cieľom je dosiahnuť maximálny
Fotovoltika je povinná pre novopostavené obytné budovy od 1. mája. Nemecká spolková krajina Bádensko-Württembersko tak pokračuje v dôslednom rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a zároveň je príkladom pre ostatných.   Podľa nariadenia v Bádensko-Württembersku musia byť na nových obytných budovách nainštalované fotovoltické panely, alebo slnečné kolektory na minimálne 60 % strešnej
Od roku 2017 je v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko povolené inštalovať fotovoltické systémy na znevýhodnených plochách. Avšak maximálny povolený výkon fotovoltického systému je 100 megawattov na jeden pozemný systém. Podľa zodpovedných združení je tento limit zastaraný.   Požiadavka na zrušenie limitu nie je bezdôvodná. Plochy v znevýhodnených oblastiach nie sú
V oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov by mala ísť vláda dobrým príkladom. V mnohých rakúskych a nemeckých spolkových krajinách je zvykom inštalovať fotovoltické systémy na strechách verejných budov. Inak tomu nie je ani v Bavorsku.   Inštalácie fotovoltiky na strechách vo vlastníctve štátu sú však pomerne pomalé. Ani v Bavorsku nie

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
FL-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 551 00 40

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS