skip to Main Content
Podiel obnoviteľných zdrojov, u ktorých sú náklady na výrobu elektriny nižšie, ako náklady na najlacnejšie fosílne energie, sa v roku 2020 zdvojnásobil. Zároveň je viac ako 60 % všetkej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov lacnejšej, ako najlacnejšia fosílna možnosť. Jedno sa zdá byť isté, je to začiatok konca neobnoviteľných zdrojov
Dlho nebolo jasné, čo bude ďalej s rakúskym zákonom o rozšírení využívania obnoviteľných zdrojov energie a najmä to, či sa vôbec bude realizovať. Po dlhom a netrpezlivom čakaní sme sa však dočkali. Zákon bol v parlamente schválený ešte pred letnými prázdninami. Potrebnú dvojtretinovú väčšinu získala tyrkysovo-zelená koalícia spolu s SPÖ.  
Súčasný rozmach fotovoltiky v Rakúsku je na historicky najvyššej úrovni. Jednorazové vzplanutie rekordnej hodnoty však v žiadnom prípade na energetickú transformáciu nestačí. Zákon o rozšírení obnoviteľných zdrojov energie by mal v tejto oblasti zaradiť raketovú rýchlosť.   Zo správy Inovatívne energetické technológie v Rakúsku – vývoj trhu za rok 2020
Rozvoj fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov energie je vo všeobecnosti už dlhé roky témou s najväčším medzinárodným ohlasom. WWF, medzinárodná organizácia na ochranu prírody a životného prostredia, teraz zverejnila zoznam požiadaviek, ktoré by mali zabezpečiť ochranu prírody a životného prostredia pri rozširovaní a rozvoji obnoviteľných zdrojov.   Organizácia v tom má jasno. Pri