Skip to content

PODNIKATEĽSKÁ SKUPINA
SUN CONTRACTING

Ako jedna z najväčších spoločností v oblasti solárnej energie v Európe sa skupina Sun Contracting Group zameriava na energetický model Photovoltaic Contracting s cieľom podporiť rozšírenie výroby udržateľnej solárnej energie v Európe. V tejto oblasti je spoločnosť Sun Contracting už teraz jedným z lídrov na trhu a v súčasnosti má zastúpenie v 6 krajinách.

2024_SC-Contracting_Grafik_Gesamtleistung_SK

V súčasnosti našu skupinu spoločností tvorí materská spoločnosť v Lichtenštajnsku a dcérske spoločnosti, ktoré spolu zmluvný trh v 6 krajinách.

SUN CONTRACTING STORY

Od roku 2010 je našou hlavnou činnosťou fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie.
Z malej regionálnej firmy sme sa medzičasom vypracovali na skupinu Sun Contracting a môžeme sa obzrieť za 10 ročnou históriou, ktorej úspech je založený na jednom: Nadšení pre čistú slnečnú energiu!

Základný kameň súčasnej skupiny Sun Contracting bol položený v roku 2010 a to založením Sun Contracting GmbH (pôvodne GW Energie Holding GmbH).

Počas prvých 18 mesiacov po založení Sun Contracting GmbH to bol hlavne Christian Bauer, veterán fotovoltiky, ktorý spoločne s uznávanými odborníkmi plánoval a riadil vytvorenie odvetvia Photovoltaic Contracting. Už počas týchto prvých rokov sa usilujú o vytvorenie inovatívneho riešenia, ktoré by sa odlišovalo od klasického predaja fotovoltických zariadení. Takto vznikol model Photovoltaic Contracting.

Súbežne s vývojom Contracting modelu začalo v roku 2012 plánovanie prvého Photovoltaic Contracting v Lichtenštajnsku. V úzkej spolupráci s príslušnými úradmi bolo na jeseň 2012 uvedené do prevádzky zariadenie v meste Schaan v Lichtenštajnskom Oberlande. Od tohto momentu šlo všetko rýchlo: do konca roka bolo v Lichtenštajnskom kniežactve sprevádzkovaných 11 fotovoltických projektov s celkovým výkonom skoro 110 kWp. Projekty prevádzkovala EnerXia AG, založená za účelom projektového riadenia v Lichtenštajnsku, kým nedošlo koncom roka 2018 k jej oddeleniu od podnikateľskej skupiny.

V rovnakom období začína projektovanie a plánovanie prvého zariadenia v Rakúsku. V novembri 2012 bola založená spoločnosť Sun Contracting Agern GmbH (pôvodne BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer priniesol do vedenia spoločnosti nového partnera Alberta Schneidera, ktorý so svojimi podnikateľskými skúsenosťami výrazne podporil presadenie prvého fotovoltického projektu v Rakúsku.

Po intenzívnom období plánovania a projektovania bolo v marci 2013 uvedené do prevádzky prvé Photovoltaic Contracting zariadenie v Rakúsku. S výkonom 1,5 MWp je voľne stojace zariadenie v Angern právoplatne míľnikom pre podnikateľskú skupinu v Rakúsku.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Rok 2016 sa začína ďalším dôležitým míľnikom: Andreas Pachinger vstupuje ako nový hráč na rakúsky trh s fotovoltikou, a to založením firmy sun-inotech GmbH (predtým: Sonnenkonzept). Zakladateľ a konateľ okolo seba rýchlo zostavil kvalifikovaný a silný tím. Ešte v tom istom roku sa vďaka získanému kapitálu pre financovanie expanzie podarilo vytvoriť synergiu so súčasnou Sun Contracting GmbH. Súčasne so založením sun-inotech GmbH začína Sun Contracting GmbH crowdinvestingovú kampaň na viacerých platformách, ktorej cieľom je podpora vybudovania fotovoltického sektora. Táto kampaň bola rýchlo úspešná a vyzbieraná suma dosiahla viac ako 900.000 Eur.

SZačiatkom 2017 založila skupina Sun Contracting ďalšiu spoločnosť: Sun Contracting Norica Plus GmbH, ktorá bude v budúcnosti prevádzkovať najväčšie strešné fotovoltické zariadenie v Rakúsku. Toto zariadenie s celkovým výkonom 1,5 MWp bolo uvedené do prevádzky na jeseň v roku 2017 v korutánskom Hermagore. S cieľom zamerať sa na medzinárodné trhy a vytvoriť jednotnú prítomnosť značky v celej Európe, založil Andreas Pachinger v roku 2017 Sun Contracting AG. Vytvorenie holdingu bolo prípravou vstupu na medzinárodné trhy s fotovoltikou. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začína projektovanie a realizovanie veľkých fotovoltických projektov v Nemecku a príprava vstupu na nemecký trh.

Doposiaľ najvýznamnejší krok sa uskutočnil v roku 2018. Sun Contracting AG prevzala spoločnosť GW Energie Gruppe a touto fúziou sa stala jedným z najväčších poskytovateľov Contractingu v Európe. Integráciou celej skupiny spoločnosti GW a zjednotením štruktúr sa značka SUN CONTRACTING jednotne etablovala na medzinárodnej úrovni. Následne došlo k zlúčeniu know-how v rámci dcérskych spoločností a k optimalizácii štruktúr. Spoločnosť enerXia AG (FL) bola od skupiny odčlenená a všetky zariadenia v Lichtenštajnsku prešli pod materskú spoločnosť Sun Contracting AG. Zlúčením spoločností sa vytvorili nové trhové podiely v Contracting sektore a spoločnosť sa stala lídrom na trhu. V Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku bol v roku 2018 inštalovaný a naprojektovaný výkon 35 MWp, z toho 21,4 MWp vo forme Contracting projektov. Celkové základné imanie skupiny Sun Contracting činilo ku koncu roka 2,3 mil. eur.

Rok 2019 je zameraný na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting sa orientuje výhradne na realizáciu Contracting zariadení. Realizácia projektov je čoraz viacej v našich rukách a bez pomoci dodávateľov. Vďaka získanému projektovému objemu je vstup na nemecký trh úspešný: do konca roka sú v Nemecku vybudované zariadenia s výkonom 11,7 MWp.
K ďalšiemu rozvoju dochádza aj v iných oblastiach: Vlastné dlhopisy spoločnosti sú uvedené na viedenskej burze cenných papierov ako Green Bond. Obchodný rok 2019 uzavrela podnikateľská skupina Sun Contracting už s celkovým inštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 54,2 MWp v troch krajinách, pričom 38 MWp bolo realizovaných formou Contracting.
Celkové imanie podnikateľskej skupiny bolo navýšené na 3,9 mil. eur. Štrukturálnymi zlepšeniami v rámci skupiny bol zároveň vytvorený solídny základ pre ďalšie rozšírovanie na medzinárodné trhy s fotovoltikou.

Jubilejný rok skupiny Sun Contracting prináša veľa nových dôležitých zmien. Na ďalšie medzinárodného posilnenie a etablovanie značky SUN CONTRACTING je v prvom štvrťroku 2020 premenovaná projektová spoločnosť BSW Solarpark GmbH, ktorá prevádzkuje 1,5 MW solárny park v Angern an der March v Dolnom Rakúsku, na Sun Contracting Angern GmbH. S cieľom zlepšiť riadenie zdrojov určených na realizáciu projektov v Nemecku, je založená nová spoločnosť. V budúcnosti tak ponesie zodpovednosť za celkové riadenie projektov v Nemecku Sun Contracting Germany Management GmbH spolu so Sun Contracting Germany GmbH. Zároveň dochádza k rozhodnutiu zriadiť samostatné projektové spoločnosti, ktoré so sebou prinášajú nielen právne, ale aj organizačné výhody. Menšie podnikateľské jednotky znamenajú menej zložité komunikačné štruktúry a tým vedú k značne jednoduchšej a efektívnejšej komunikácii a rozhodovaniu. Koncom roka dosiahla spoločnosť míľnik, na ktorom sa pracovalo už dlho. Začlenením slovinskej projektovej spoločnosti Pansolar d.o.o. do skupiny Sun Contracting sa podaril vstup na slovinský trh s fotovoltikou, expanzia pokračuje a skupina Sun Contracting je takto aktívna v štyroch krajinách Európy. Rok 2020 zakončuje skupina Sun Contracting s nainštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 86,4 MWp v štyroch krajinách a s 309 contracting projektmi. Rok 2020 s rozšírením fotovoltiky o 32,2 MWp je tak najúspešnejším rokom v doterajšej histórii spoločnosti.

Pozrite si celú našu históriu

NÁŠ TÍM

Náš tím tvorí zamestnancov, ktorí každodenne pracujú na vybudovaní fotovoltiky v Európe. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľa celkovo desať rôznych odborov a oddelení v oblastiach techniky, IT, projektového riadenia, ako aj financií, marketingu a administratívy.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
Board of Directors

Sun_Contracting_Team_5

Andreas Pachinger
Board of Directors

Sun_Contracting_Team_11

Alexander Schauer
COO Photovoltaic

SCLI-MAZOT-web

Mario Zottele
Finance & Accounting

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_14092020-

Erwin Skola
Photovoltaic Austria

Sun_Contracting_Team_45 (1)

Andreas Bolze
Photovoltaic Germany

Sun_Contracting-Team_202108182

Sylwester Kowalczyk
Photovoltaic Poland

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_2022-0901-1

Habib Kocakaya
Photovoltaic Switzerland

Výpis z našich referencií
Zobraziť 1 - 20 z 130
KWP
Länderauswahl
07-120 Górki Borze
Polen
750.00 kWp
Anzahl Module:
1,363
JA Solar JAM72S30 525-550
Huawei SUN2000-330KTL-H1
kWh/Jahr
827,000.00
99448 Kranichfeld
Nemecko
148.96 kWp
Anzahl Module:
392
Trina Solar TSM-380-DE08M.08
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
140,828.27
06449 Schadeleben
Nemecko
749.63 kWp
Anzahl Module:
1,999
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
713,212.97
06449 Schadeleben
Nemecko
617.25 kWp
Anzahl Module:
1,646
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
Huawei 36KTL
Huawei 33KTL-A
kWh/Jahr
584,918.45
06449 Schadeleben
Nemecko
534.75 kWp
Anzahl Module:
1,425
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
kWh/Jahr
508,729.07
17329 Krackow
Nemecko
232.36 kWp
Anzahl Module:
628
Suntech STP370S-B60/Wnh 370Wp
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
220,948.00
17329 Krackow
Nemecko
299.75 kWp
Anzahl Module:
1,088
Trina Solar TSM-300 DD05A.08
Huawei 60KTL-M0
Huawei 36KTL
kWh/Jahr
279,588.00
3500 Krems an der Donau
Rakúsko
8,500.00 kWp
Anzahl Module:
22,000
Ja Solar JAM60S20
Ja Solar JAM54S30
Fronius Tauro ECO 100-3-D
kWh/Jahr
8,500,000.00
9250 Gornja Radgona
Slovinsko
542.00 kWp
Anzahl Module:
2,168
Renesola - JC250M-24/Bb
Kstar KSG
kWh/Jahr
519,236.00
9470 Stadling
Rakúsko
14.85 kWp
Anzahl Module:
54
Amerisolar AS-6P30
Zeversolar TLC15K
kWh/Jahr
16,706.25
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Rakúsko
48.00 kWp
Anzahl Module:
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K und SE17K
kWh/Jahr
47,472.00
2463 Stixneusiedl
Rakúsko
8.25 kWp
Anzahl Module:
30
Amerisolar AS-6P30
Fronius Symo 12.5-3-M
kWh/Jahr
8,349.00
2261 Angern
Rakúsko
1,499.40 kWp
Anzahl Module:
6,120
Trina TSM-245PC05
Siemens Sinvert PVM 20
kWh/Jahr
1,639,906.00
9620 Hermagor
Rakúsko
1,467.67 kWp
Anzahl Module:
5,334
energetica E-1000ECO 275
Sungrow 36KTL-M
kWh/Jahr
1,320,908.00
2630 Ternitz
Rakúsko
307.40 kWp
Anzahl Module:
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco und Sungrow SG60KTL
kWh/Jahr
307,400.00
4232 Hagenberg
Rakúsko
184.75 kWp
Anzahl Module:
739
Trina TSM-250 PC05
RefuSol 803R010, 802R017, 802R013, 802R020
kWh/Jahr
189,368.75
8813 St. Lambrecht
Rakúsko
141.00 kWp
Anzahl Module:
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh/Jahr
141,000.00
8741 Allersdorf
Rakúsko
111.00 kWp
Anzahl Module:
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M und Sungrow SG15KTL
kWh/Jahr
111,000.00
4221 Steyregg
Rakúsko
86.39 kWp
Anzahl Module:
326
energetica E-1000ECO265
Fronius Symo 5.0-3-M, Fronius Symo 17.5-3-M, Fronius Eco 27.0-3-S
kWh/Jahr
80,774.65
4851 Gampern
Rakúsko
59.95 kWp
Anzahl Module:
218
Trina TSM-275-PD05
Huawei SUN2000-60KTL
kWh/Jahr
61,208.95

Naši zákazníci

Medzi zákazníkov skupiny Sun Contracting patrí niekoľko známych spoločností, ako je Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH a Helios Sonnenstrom GmbH, ale aj Salzburg Airport, Blue Danube Airport, Kampus Hagenberg a Infracenter v Linzi.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS