skip to Main Content

PODNIKATEĽSKÁ SKUPINA
SUN CONTRACTING

S celkovým inštalovaným a naprojektovaným výkonom 68,9 MWp v troch krajinách
je Sun Contracting AG, spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, jednou z
najväčších firiem podnikajúcich v oblasti fotovoltiky v Európe. V oblasti
Photovoltaic Contracting patrí táto medzinárodná spoločnosť medzi lídrov na trhu.
Sun Contracting AG prevádzkuje v Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku viac ako
273 Contracting zariadení s celkovým výkonom 49,9 MWp.

PODNIKATEĽSKÁ SKUPINA
SUN CONTRACTING

S celkovým inštalovaným a naprojektovaným výkonom 68,9 MWp v troch krajinách je Sun Contracting AG, spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, jednou z najväčších firiem podnikajúcich v oblasti fotovoltiky v Európe.

V oblasti Photovoltaic Contracting patrí táto medzinárodná spoločnosť medzi lídrov na trhu. Sun Contracting AG prevádzkuje v Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku viac ako 273 Contracting zariadení s celkovým výkonom 49,9 MWp.

V súčasnosti tvorí našu podnikateľskú skupinu materská spoločnosť v Lichtenštajnsku a šesť dcérskych spoločností, ktoré spoločne riadia Contracting trh v troch krajinách.

SUN CONTRACTING STORY

Od roku 2010 je našou hlavnou činnosťou fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie.
Z malej regionálnej firmy sme sa medzičasom vypracovali na skupinu Sun Contracting a môžeme sa obzrieť za 10 ročnou históriou, ktorej úspech je založený na jednom: Nadšení pre čistú slnečnú energiu!

Základný kameň súčasnej skupiny Sun Contracting bol položený v roku 2010 a to založením Sun Contracting GmbH (pôvodne GW Energie Holding GmbH).

Počas prvých 18 mesiacov po založení Sun Contracting GmbH to bol hlavne Christian Bauer, veterán fotovoltiky, ktorý spoločne s uznávanými odborníkmi plánoval a riadil vytvorenie odvetvia Photovoltaic Contracting. Už počas týchto prvých rokov sa usilujú o vytvorenie inovatívneho riešenia, ktoré by sa odlišovalo od klasického predaja fotovoltických zariadení. Takto vznikol model Photovoltaic Contracting.

Súbežne s vývojom Contracting modelu začalo v roku 2012 plánovanie prvého Photovoltaic Contracting v Lichtenštajnsku. V úzkej spolupráci s príslušnými úradmi bolo na jeseň 2012 uvedené do prevádzky zariadenie v meste Schaan v Lichtenštajnskom Oberlande. Od tohto momentu šlo všetko rýchlo: do konca roka bolo v Lichtenštajnskom kniežactve sprevádzkovaných 11 fotovoltických projektov s celkovým výkonom skoro 110 kWp. Projekty prevádzkovala EnerXia AG, založená za účelom projektového riadenia v Lichtenštajnsku, kým nedošlo koncom roka 2018 k jej oddeleniu od podnikateľskej skupiny.

V rovnakom období začína projektovanie a plánovanie prvého zariadenia v Rakúsku. V novembri 2012 bola založená spoločnosť Sun Contracting Agern GmbH (pôvodne BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer priniesol do vedenia spoločnosti nového partnera Alberta Schneidera, ktorý so svojimi podnikateľskými skúsenosťami výrazne podporil presadenie prvého fotovoltického projektu v Rakúsku.

Po intenzívnom období plánovania a projektovania bolo v marci 2013 uvedené do prevádzky prvé Photovoltaic Contracting zariadenie v Rakúsku. S výkonom 1,5 MWp je voľne stojace zariadenie v Angern právoplatne míľnikom pre podnikateľskú skupinu v Rakúsku.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Rok 2016 sa začína ďalším dôležitým míľnikom: Andreas Pachinger vstupuje ako nový hráč na rakúsky trh s fotovoltikou, a to založením firmy sun-inotech GmbH (predtým: Sonnenkonzept). Zakladateľ a konateľ okolo seba rýchlo zostavil kvalifikovaný a silný tím. Ešte v tom istom roku sa vďaka získanému kapitálu pre financovanie expanzie podarilo vytvoriť synergiu so súčasnou Sun Contracting GmbH. Súčasne so založením sun-inotech GmbH začína Sun Contracting GmbH crowdinvestingovú kampaň na viacerých platformách, ktorej cieľom je podpora vybudovania fotovoltického sektora. Táto kampaň bola rýchlo úspešná a vyzbieraná suma dosiahla viac ako 900.000 Eur.

SZačiatkom 2017 založila skupina Sun Contracting ďalšiu spoločnosť: enerXia Norica Plus GmbH, ktorá bude v budúcnosti prevádzkovať najväčšie strešné fotovoltické zariadenie v Rakúsku. Toto zariadenie s celkovým výkonom 1,5 MWp bolo uvedené do prevádzky na jeseň v roku 2017 v korutánskom Hermagore. S cieľom zamerať sa na medzinárodné trhy a vytvoriť jednotnú prítomnosť značky v celej Európe, založil Andreas Pachinger v roku 2017 Sun Contracting AG. Vytvorenie holdingu bolo prípravou vstupu na medzinárodné trhy s fotovoltikou. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začína projektovanie a realizovanie veľkých fotovoltických projektov v Nemecku a príprava vstupu na nemecký trh.

Doposiaľ najvýznamnejší krok sa uskutočnil v roku 2018. Sun Contracting AG prevzala spoločnosť GW Energie Gruppe a touto fúziou sa stala jedným z najväčších poskytovateľov Contractingu v Európe. Integráciou celej skupiny spoločnosti GW a zjednotením štruktúr sa značka SUN CONTRACTING jednotne etablovala na medzinárodnej úrovni. Následne došlo k zlúčeniu know-how v rámci dcérskych spoločností a k optimalizácii štruktúr. Spoločnosť enerXia AG (FL) bola od skupiny odčlenená a všetky zariadenia v Lichtenštajnsku prešli pod materskú spoločnosť Sun Contracting AG. Zlúčením spoločností sa vytvorili nové trhové podiely v Contracting sektore a spoločnosť sa stala lídrom na trhu. V Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku bol v roku 2018 inštalovaný a naprojektovaný výkon 35 MWp, z toho 21,4 MWp vo forme Contracting projektov. Celkové základné imanie skupiny Sun Contracting činilo ku koncu roka 2,3 mil. eur.

Rok 2019 je zameraný na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting sa orientuje výhradne na realizáciu Contracting zariadení. Realizácia projektov je čoraz viacej v našich rukách a bez pomoci dodávateľov. Vďaka získanému projektovému objemu je vstup na nemecký trh úspešný: do konca roka sú v Nemecku vybudované zariadenia s výkonom 11,7 MWp.
K ďalšiemu rozvoju dochádza aj v iných oblastiach: Vlastné dlhopisy spoločnosti sú uvedené na viedenskej burze cenných papierov ako Green Bond. Obchodný rok 2019 uzavrela podnikateľská skupina Sun Contracting už s celkovým inštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 54,2 MWp v troch krajinách, pričom 38 MWp bolo realizovaných formou Contracting.
Celkové imanie podnikateľskej skupiny bolo navýšené na 3,9 mil. eur. Štrukturálnymi zlepšeniami v rámci skupiny bol zároveň vytvorený solídny základ pre ďalšie rozšírovanie na medzinárodné trhy s fotovoltikou.

Jubilejný rok začal novým navýšením celkového imania: K februáru 2020 disponuje skupina Sun Contracting základným imaním vo výške 6,9 mil. eur a tímom 39 zamestnancov.

Základný kameň súčasnej skupiny Sun Contracting bol položený v roku 2010 a to založením Sun Contracting GmbH (pôvodne GW Energie Holding GmbH).

Počas prvých 18 mesiacov po založení Sun Contracting GmbH to bol hlavne Christian Bauer, veterán fotovoltiky, ktorý spoločne s uznávanými odborníkmi plánoval a riadil vytvorenie odvetvia Photovoltaic Contracting. Už počas týchto prvých rokov sa usilujú o vytvorenie inovatívneho riešenia, ktoré by sa odlišovalo od klasického predaja fotovoltických zariadení. Takto vznikol model Photovoltaic Contracting.

Súbežne s vývojom Contracting modelu začalo v roku 2012 plánovanie prvého Photovoltaic Contracting v Lichtenštajnsku. V úzkej spolupráci s príslušnými úradmi bolo na jeseň 2012 uvedené do prevádzky zariadenie v meste Schaan v Lichtenštajnskom Oberlande. Od tohto momentu šlo všetko rýchlo: do konca roka bolo v Lichtenštajnskom kniežactve sprevádzkovaných 11 fotovoltických projektov s celkovým výkonom skoro 110 kWp. Projekty prevádzkovala EnerXia AG, založená za účelom projektového riadenia v Lichtenštajnsku, kým nedošlo koncom roka 2018 k jej oddeleniu od podnikateľskej skupiny.

V rovnakom období začína projektovanie a plánovanie prvého zariadenia v Rakúsku. V novembri 2012 bola založená spoločnosť Sun Contracting Agern GmbH (pôvodne BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer priniesol do vedenia spoločnosti nového partnera Alberta Schneidera, ktorý so svojimi podnikateľskými skúsenosťami výrazne podporil presadenie prvého fotovoltického projektu v Rakúsku.

Po intenzívnom období plánovania a projektovania bolo v marci 2013 uvedené do prevádzky prvé Photovoltaic Contracting zariadenie v Rakúsku. S výkonom 1,5 MWp je voľne stojace zariadenie v Angern právoplatne míľnikom pre podnikateľskú skupinu v Rakúsku.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Rok 2016 sa začína ďalším dôležitým míľnikom: Andreas Pachinger vstupuje ako nový hráč na rakúsky trh s fotovoltikou, a to založením firmy sun-inotech GmbH (predtým: Sonnenkonzept). Zakladateľ a konateľ okolo seba rýchlo zostavil kvalifikovaný a silný tím. Ešte v tom istom roku sa vďaka získanému kapitálu pre financovanie expanzie podarilo vytvoriť synergiu so súčasnou Sun Contracting GmbH. Súčasne so založením sun-inotech GmbH začína Sun Contracting GmbH crowdinvestingovú kampaň na viacerých platformách, ktorej cieľom je podpora vybudovania fotovoltického sektora. Táto kampaň bola rýchlo úspešná a vyzbieraná suma dosiahla viac ako 900.000 Eur.

SZačiatkom 2017 založila skupina Sun Contracting ďalšiu spoločnosť: enerXia Norica Plus GmbH, ktorá bude v budúcnosti prevádzkovať najväčšie strešné fotovoltické zariadenie v Rakúsku. Toto zariadenie s celkovým výkonom 1,5 MWp bolo uvedené do prevádzky na jeseň v roku 2017 v korutánskom Hermagore. S cieľom zamerať sa na medzinárodné trhy a vytvoriť jednotnú prítomnosť značky v celej Európe, založil Andreas Pachinger v roku 2017 Sun Contracting AG. Vytvorenie holdingu bolo prípravou vstupu na medzinárodné trhy s fotovoltikou. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začína projektovanie a realizovanie veľkých fotovoltických projektov v Nemecku a príprava vstupu na nemecký trh.

Doposiaľ najvýznamnejší krok sa uskutočnil v roku 2018. Sun Contracting AG prevzala spoločnosť GW Energie Gruppe a touto fúziou sa stala jedným z najväčších poskytovateľov Contractingu v Európe. Integráciou celej skupiny spoločnosti GW a zjednotením štruktúr sa značka SUN CONTRACTING jednotne etablovala na medzinárodnej úrovni. Následne došlo k zlúčeniu know-how v rámci dcérskych spoločností a k optimalizácii štruktúr. Spoločnosť enerXia AG (FL) bola od skupiny odčlenená a všetky zariadenia v Lichtenštajnsku prešli pod materskú spoločnosť Sun Contracting AG. Zlúčením spoločností sa vytvorili nové trhové podiely v Contracting sektore a spoločnosť sa stala lídrom na trhu. V Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku bol v roku 2018 inštalovaný a naprojektovaný výkon 35 MWp, z toho 21,4 MWp vo forme Contracting projektov. Celkové základné imanie skupiny Sun Contracting činilo ku koncu roka 2,3 mil. eur.

Rok 2019 je zameraný na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting sa orientuje výhradne na realizáciu Contracting zariadení. Realizácia projektov je čoraz viacej v našich rukách a bez pomoci dodávateľov. Vďaka získanému projektovému objemu je vstup na nemecký trh úspešný: do konca roka sú v Nemecku vybudované zariadenia s výkonom 11,7 MWp.
K ďalšiemu rozvoju dochádza aj v iných oblastiach: Vlastné dlhopisy spoločnosti sú uvedené na viedenskej burze cenných papierov ako Green Bond. Obchodný rok 2019 uzavrela podnikateľská skupina Sun Contracting už s celkovým inštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 54,2 MWp v troch krajinách, pričom 38 MWp bolo realizovaných formou Contracting.
Celkové imanie podnikateľskej skupiny bolo navýšené na 3,9 mil. eur. Štrukturálnymi zlepšeniami v rámci skupiny bol zároveň vytvorený solídny základ pre ďalšie rozšírovanie na medzinárodné trhy s fotovoltikou.

Jubilejný rok začal novým navýšením celkového imania: K februáru 2020 disponuje skupina Sun Contracting základným imaním vo výške 6,9 mil. eur a tímom 39 zamestnancov.

NÁŠ TÍM

Náš tím tvorí 39 zamestnancov, ktorí každodenne pracujú na vybudovaní fotovoltiky v Európe. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľa celkovo desať rôznych odborov a oddelení v oblastiach techniky, IT, projektového riadenia, ako aj financií, marketingu a administratívy.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
Správna rada Sun Contracting AG
CEO sun-inotech GmbH

SC_Mitarbeiterfotos-Website_Leitung_CL

Clemens Laternser
Správna rada Sun Contracting AG

Sun_Contracting_Team_10

Christian Bauer
CEO Sun Contracting Germany GmbH

Sun_Contracting_Team_39 (1)

Albert Schneider
CEO Sun Contracting Angern GmbH

Sun_Contracting_Team_38

Ing. Georg Schneider
CEO Sun Contracting GmbH & enerXia Norica Plus GmbH

CONTRACTING ZARIADENIA V EURÓPE

 

CONTRACTING ZARIADENIA V EURÓPE

 

REFERENČNÉ PROJEKTY
Zobrazené sú 1 - 20 z celkového počtu 179
KWP
Krajiny
Kategórie
druh zariadenia
39249 Barby
Nemecko
Poľnohospodárstva
750.00 kWp
kus panelov:
2,500
Hanwah Q.Plus L-G4.1345
Huawei SUN2000-33KTL
Huawei SUN2000-60KTL
Huawei SUN2000-36KTL
Huawei SUN2000-12KTL
kWh/rok
675,555.00
39343 Erxleben
Nemecko
Obchodná spoločnosť
387.45 kWp
kus panelov:
1,230
Astroenergy CHSM6610M-31
Huawei SUN2000-60KTL
kWh/rok
355,669.00
2630 Dunkelstein
Rakúsko
Poľnohospodárstva
307.40 kWp
kus panelov:
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco
Sungrow SG60KTL
kWh/rok
292,030.00
8813 St. Blasen
Rakúsko
Poľnohospodárstva
141.00 kWp
kus panelov:
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh/rok
135,360.00
8741 Allersdorf
Rakúsko
Poľnohospodárstva
115.00 kWp
kus panelov:
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M
Sungrow SG15KTL
kWh/rok
108,780.00
4851 Gampern
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
59.95 kWp
kus panelov:
218
Trina TSM-275-PD05
Huawei SUN2000-60KTL
kWh/rok
58,155.00
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
48.00 kWp
kus panelov:
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K
SolarEdge SE17K
kWh/rok
45,600.00
8403 Lebring
Rakúsko
Poľnohospodárstva
9.08 kWp
kus panelov:
33
Trina Solar TSM Honey
Fronius Symo 8.2-3-M
kWh/rok
44,185.00
9494 Schaan
Lichtenštajnsko
Poľnohospodárstva
5.88 kWp
kus panelov:
24
Risen SYP245S
Kostal Piko 5.5
kWh/rok
5,750.64
9494 Schaan
Lichtenštajnsko
Poľnohospodárstva
25.97 kWp
kus panelov:
106
Risen SYP245S
Sungrow 30KTL
kWh/rok
222,256.00
5272 Treubach
Rakúsko
Verejný sektor
14.82 kWp
kus panelov:
57
Amerisolar AS-6P30
Sungrow 15KTL
kWh/rok
13,545.48
4616 Weißkirchen
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
245.84 kWp
kus panelov:
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh/rok
236,448.00
49733 Haren
Nemecko
Obchodná spoločnosť
683.76 kWp
kus panelov:
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh/rok
592,525.00
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
16.17 kWp
kus panelov:
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/rok
15,135.00
4710 Tollet
Rakúsko
Poľnohospodárstva
23.65 kWp
kus panelov:
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh/rok
23,616.00
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
10.29 kWp
kus panelov:
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh/rok
10,327.00
14913 Jüterbog
Nemecko
Obchodná spoločnosť
75.10 kWp
kus panelov:
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh/rok
68,941.80
9484 Nendeln
Lichtenštajnsko
Verejný sektor
9.31 kWp
kus panelov:
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh/rok
8,006.60
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
10.53 kWp
kus panelov:
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh/rok
10,617.00
9496 Balzers
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
5.14 kWp
kus panelov:
21
Kyocera schwarz
Kostal Piko 5.5
kWh/rok
5,503.90

Naši zákazníci

Medzi zákazníkov skupiny Sun Contracting patrí niekoľko známych spoločností, ako je Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH a Helios Sonnenstrom GmbH, ale aj Salzburg Airport, Blue Danube Airport, Kampus Hagenberg a Infracenter v Linzi.