skip to Main Content

PODNIKATEĽSKÁ SKUPINA
SUN CONTRACTING

Ako jedna z najväčších spoločností v oblasti solárnej energie v Európe sa skupina Sun Contracting Group zameriava na energetický model Photovoltaic Contracting s cieľom podporiť rozšírenie výroby udržateľnej solárnej energie v Európe. V tejto oblasti je spoločnosť Sun Contracting už teraz jedným z lídrov na trhu a v súčasnosti má zastúpenie v 6 krajinách.

2023-0508_SC-Grafik_Gesamtleistung_SK_800x570

V súčasnosti našu skupinu spoločností tvorí materská spoločnosť v Lichtenštajnsku a dcérske spoločnosti, ktoré spolu zmluvný trh v 6 krajinách.

SUN CONTRACTING STORY

Od roku 2010 je našou hlavnou činnosťou fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie.
Z malej regionálnej firmy sme sa medzičasom vypracovali na skupinu Sun Contracting a môžeme sa obzrieť za 10 ročnou históriou, ktorej úspech je založený na jednom: Nadšení pre čistú slnečnú energiu!

Základný kameň súčasnej skupiny Sun Contracting bol položený v roku 2010 a to založením Sun Contracting GmbH (pôvodne GW Energie Holding GmbH).

Počas prvých 18 mesiacov po založení Sun Contracting GmbH to bol hlavne Christian Bauer, veterán fotovoltiky, ktorý spoločne s uznávanými odborníkmi plánoval a riadil vytvorenie odvetvia Photovoltaic Contracting. Už počas týchto prvých rokov sa usilujú o vytvorenie inovatívneho riešenia, ktoré by sa odlišovalo od klasického predaja fotovoltických zariadení. Takto vznikol model Photovoltaic Contracting.

Súbežne s vývojom Contracting modelu začalo v roku 2012 plánovanie prvého Photovoltaic Contracting v Lichtenštajnsku. V úzkej spolupráci s príslušnými úradmi bolo na jeseň 2012 uvedené do prevádzky zariadenie v meste Schaan v Lichtenštajnskom Oberlande. Od tohto momentu šlo všetko rýchlo: do konca roka bolo v Lichtenštajnskom kniežactve sprevádzkovaných 11 fotovoltických projektov s celkovým výkonom skoro 110 kWp. Projekty prevádzkovala EnerXia AG, založená za účelom projektového riadenia v Lichtenštajnsku, kým nedošlo koncom roka 2018 k jej oddeleniu od podnikateľskej skupiny.

V rovnakom období začína projektovanie a plánovanie prvého zariadenia v Rakúsku. V novembri 2012 bola založená spoločnosť Sun Contracting Agern GmbH (pôvodne BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer priniesol do vedenia spoločnosti nového partnera Alberta Schneidera, ktorý so svojimi podnikateľskými skúsenosťami výrazne podporil presadenie prvého fotovoltického projektu v Rakúsku.

Po intenzívnom období plánovania a projektovania bolo v marci 2013 uvedené do prevádzky prvé Photovoltaic Contracting zariadenie v Rakúsku. S výkonom 1,5 MWp je voľne stojace zariadenie v Angern právoplatne míľnikom pre podnikateľskú skupinu v Rakúsku.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

Rok 2016 sa začína ďalším dôležitým míľnikom: Andreas Pachinger vstupuje ako nový hráč na rakúsky trh s fotovoltikou, a to založením firmy sun-inotech GmbH (predtým: Sonnenkonzept). Zakladateľ a konateľ okolo seba rýchlo zostavil kvalifikovaný a silný tím. Ešte v tom istom roku sa vďaka získanému kapitálu pre financovanie expanzie podarilo vytvoriť synergiu so súčasnou Sun Contracting GmbH. Súčasne so založením sun-inotech GmbH začína Sun Contracting GmbH crowdinvestingovú kampaň na viacerých platformách, ktorej cieľom je podpora vybudovania fotovoltického sektora. Táto kampaň bola rýchlo úspešná a vyzbieraná suma dosiahla viac ako 900.000 Eur.

SZačiatkom 2017 založila skupina Sun Contracting ďalšiu spoločnosť: Sun Contracting Norica Plus GmbH, ktorá bude v budúcnosti prevádzkovať najväčšie strešné fotovoltické zariadenie v Rakúsku. Toto zariadenie s celkovým výkonom 1,5 MWp bolo uvedené do prevádzky na jeseň v roku 2017 v korutánskom Hermagore. S cieľom zamerať sa na medzinárodné trhy a vytvoriť jednotnú prítomnosť značky v celej Európe, založil Andreas Pachinger v roku 2017 Sun Contracting AG. Vytvorenie holdingu bolo prípravou vstupu na medzinárodné trhy s fotovoltikou. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začína projektovanie a realizovanie veľkých fotovoltických projektov v Nemecku a príprava vstupu na nemecký trh.

Doposiaľ najvýznamnejší krok sa uskutočnil v roku 2018. Sun Contracting AG prevzala spoločnosť GW Energie Gruppe a touto fúziou sa stala jedným z najväčších poskytovateľov Contractingu v Európe. Integráciou celej skupiny spoločnosti GW a zjednotením štruktúr sa značka SUN CONTRACTING jednotne etablovala na medzinárodnej úrovni. Následne došlo k zlúčeniu know-how v rámci dcérskych spoločností a k optimalizácii štruktúr. Spoločnosť enerXia AG (FL) bola od skupiny odčlenená a všetky zariadenia v Lichtenštajnsku prešli pod materskú spoločnosť Sun Contracting AG. Zlúčením spoločností sa vytvorili nové trhové podiely v Contracting sektore a spoločnosť sa stala lídrom na trhu. V Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku bol v roku 2018 inštalovaný a naprojektovaný výkon 35 MWp, z toho 21,4 MWp vo forme Contracting projektov. Celkové základné imanie skupiny Sun Contracting činilo ku koncu roka 2,3 mil. eur.

Rok 2019 je zameraný na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting sa orientuje výhradne na realizáciu Contracting zariadení. Realizácia projektov je čoraz viacej v našich rukách a bez pomoci dodávateľov. Vďaka získanému projektovému objemu je vstup na nemecký trh úspešný: do konca roka sú v Nemecku vybudované zariadenia s výkonom 11,7 MWp.
K ďalšiemu rozvoju dochádza aj v iných oblastiach: Vlastné dlhopisy spoločnosti sú uvedené na viedenskej burze cenných papierov ako Green Bond. Obchodný rok 2019 uzavrela podnikateľská skupina Sun Contracting už s celkovým inštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 54,2 MWp v troch krajinách, pričom 38 MWp bolo realizovaných formou Contracting.
Celkové imanie podnikateľskej skupiny bolo navýšené na 3,9 mil. eur. Štrukturálnymi zlepšeniami v rámci skupiny bol zároveň vytvorený solídny základ pre ďalšie rozšírovanie na medzinárodné trhy s fotovoltikou.

Jubilejný rok skupiny Sun Contracting prináša veľa nových dôležitých zmien. Na ďalšie medzinárodného posilnenie a etablovanie značky SUN CONTRACTING je v prvom štvrťroku 2020 premenovaná projektová spoločnosť BSW Solarpark GmbH, ktorá prevádzkuje 1,5 MW solárny park v Angern an der March v Dolnom Rakúsku, na Sun Contracting Angern GmbH. S cieľom zlepšiť riadenie zdrojov určených na realizáciu projektov v Nemecku, je založená nová spoločnosť. V budúcnosti tak ponesie zodpovednosť za celkové riadenie projektov v Nemecku Sun Contracting Germany Management GmbH spolu so Sun Contracting Germany GmbH. Zároveň dochádza k rozhodnutiu zriadiť samostatné projektové spoločnosti, ktoré so sebou prinášajú nielen právne, ale aj organizačné výhody. Menšie podnikateľské jednotky znamenajú menej zložité komunikačné štruktúry a tým vedú k značne jednoduchšej a efektívnejšej komunikácii a rozhodovaniu. Koncom roka dosiahla spoločnosť míľnik, na ktorom sa pracovalo už dlho. Začlenením slovinskej projektovej spoločnosti Pansolar d.o.o. do skupiny Sun Contracting sa podaril vstup na slovinský trh s fotovoltikou, expanzia pokračuje a skupina Sun Contracting je takto aktívna v štyroch krajinách Európy. Rok 2020 zakončuje skupina Sun Contracting s nainštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 86,4 MWp v štyroch krajinách a s 309 contracting projektmi. Rok 2020 s rozšírením fotovoltiky o 32,2 MWp je tak najúspešnejším rokom v doterajšej histórii spoločnosti.

Pozrite si celú našu históriu

NÁŠ TÍM

Náš tím tvorí zamestnancov, ktorí každodenne pracujú na vybudovaní fotovoltiky v Európe. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľa celkovo desať rôznych odborov a oddelení v oblastiach techniky, IT, projektového riadenia, ako aj financií, marketingu a administratívy.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
Board of Directors
Sun Contracting AG

CEO Sun Contracting
Engineering GmbH

CEO Sun Contracting
Norica Plus GmbH

CEO Sun Contracting
Austria GmbH

Sun_Contracting_Team_5

Andreas Pachinger
Board of Directors
Sun Contracting AG

Board of Directors
Sun Invest AG

Sun_Contracting_Team_11

Alexander Schauer
CEO Sun Contracting
Germany GmbH

COO Photovoltaic
Sun Contracting Group

Sun_Contracting-Team_202108182

Sylwester Kowalczyk
CEO Sun Contracting
Poland sp. z o.o.

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_2022-0901-1

Habib Kocakaya
CEO Sun Contracting
Switzerland AG

Sun_Contracting_Team_45 (1)

Andreas Bolze
Commercial Procurator
Sun Contracting Germany GmbH

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_112020-BM

Peter Heis
Manager under trade law
Sun Contracting Engineering GmbH

Výpis z našich referencií
Zobraziť 1 - 20 z 170
KWP
Vybrať krajinu
9250 Gornja Radgona
Slovinsko
542.00 kWp
počet panelov:
2,168
Renesola - JC250M-24/Bb
Kstar KSG
kWh/rok
519,236.00
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
107.80 kWp
počet panelov:
440
Trina TSM-PC05-245
Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
kWh/rok
105,727.00
4050 Traun
Rakúsko
20.25 kWp
počet panelov:
75
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh/rok
20,130.00
4240 Freistadt
Rakúsko
44.82 kWp
počet panelov:
166
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh/rok
44,800.00
4190 Bad Leonfelden
Rakúsko
29.70 kWp
počet panelov:
110
GCL-P6/60
Fronius Eco 27.0-3-S light
kWh/rok
29,850.00
4616 Weißkirchen
Rakúsko
245.84 kWp
počet panelov:
878
Trina Solar TSM 280PP-H
SMA Sunny Tripower Core1
kWh/rok
236,448.00
4614 Marchtrenk
Rakúsko
266.00 kWp
počet panelov:
950
Trina Solar TSM Honey
Sungrow SG80KTL und Sungrow SG30KTL-M
kWh/rok
265,500.00
4650 Lambach
Rakúsko
269.04 kWp
počet panelov:
944
Trina Solar TSM-285-PD05
SMA STP50-40
kWh/rok
275,465.00
4600 Wels
Rakúsko
94.51 kWp
počet panelov:
347
JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
kWh/rok
316,708.60
4407 Steyr
Rakúsko
49.28 kWp
počet panelov:
176
JKM280PP-60-J4
Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Eco 25.0-3-S light
kWh/rok
307,241.00
4910 Ried im Innkreis
Rakúsko
50.40 kWp
počet panelov:
180
JKM280PP-60-J4
Fronius Eco 25.0-3-S
kWh/rok
254,384.00
4204 Haibach
Rakúsko
34.56 kWp
počet panelov:
128
GCL-P6/60
Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Symo 10.0-3-M light
kWh/rok
34,000.00
4183 Traberg
Rakúsko
44.82 kWp
počet panelov:
166
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh/rok
44,650.00
3250 Wieselburg
Rakúsko
4.80 kWp
počet panelov:
16
Luxor Secure Line M60/300W
Zeversolar Eversol TLC 5000
kWh/rok
4,530.00
3250 Wieselburg
Rakúsko
14.84 kWp
počet panelov:
50
ECO LINE GLAS-GLAS M60/300W
SMA STP 15000TL-30
kWh/rok
14,724.60
4064 Oftering
Rakúsko
8.25 kWp
počet panelov:
30
Trina Solar TSM Honey
Fronius Symo 8.2-3-M
kWh/rok
8,150.00
4280 Königswiesen
Rakúsko
31.05 kWp
počet panelov:
115
GCL-P6/60
Fronius Eco 27.0-3-S light
kWh/rok
30,585.00
4311 Alberndorf
Rakúsko
21.06 kWp
počet panelov:
78
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh/rok
21,050.00
4312 Ried in der Riedmark
Rakúsko
29.70 kWp
počet panelov:
110
GCL-P6/60
Fronius Eco 27.0-3-S light
kWh/rok
30,250.00
4060 Leonding
Rakúsko
12.65 kWp
počet panelov:
46
Amerisolar AS-6P30
Fronius Symo 10.0-3-M
kWh/rok
12,020.00

Naši zákazníci

Medzi zákazníkov skupiny Sun Contracting patrí niekoľko známych spoločností, ako je Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH a Helios Sonnenstrom GmbH, ale aj Salzburg Airport, Blue Danube Airport, Kampus Hagenberg a Infracenter v Linzi.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS