skip to Main Content
sclogosimple

Vitajte v energetickej budúcnosti

Pokiaľ ide o energiu, je jednoznačne možno povedať: potrebujeme viac a viac a máme k dispozícii menej a menej zdrojov. Energia bude drahšia – ak budete potrebovať veľa, mali by ste dnes urobiť správne kroky, aby ste zajtra nepozerali cez prsty.

SUN CONTRACTING

Nie je potrebný žiadny kapitál

Nekupujete fotovoltaický systém, ale dáme Vám ho k dispozícii na Vašej streche, budeme ho prevádzkovať, a Vy budete platiť úhradu za elektrinu.
Preto nie je potrebný žiadny kapitál, investície alebo zálohy.

Dimenzovanie podľa vašej spotreby energie

Veľkosť a výkon fotovoltaického systému sa plánuje individuálne podľa vašich súčasných a budúcich energetických spotrieb. Zohľadňuje sa pritom budúci vývoj Vašej firmy, tak aby sa z dlhodobého hľadiska optimálne pokryla spotreba elektriny a aby ste mali garanciu čo najväčšieho zníženia nákladov na energie.

Okamžitá amortizácia fotovoltaického zariadenia

Tým že nebudete mať žiadne náklady na vybudovanie zariadenia a platiť budete iba fixné úhrady za elektrinu, fotovoltaické zariadenie sa amortizuje okamžite po jeho uvedení do prevádzky.

Maximálne zníženie nákladov

Vaše fotovoltaické zariadenie koncipujeme tak, aby sa vaše sieťové pripojenie zmenšilo na minimum, a tým vám umožňuje čo najväčšiu nezávislosť od ceny elektrickej energie a zvýšenie sieťových poplatkov. Keďže väčšinu svojej spotreby energie si už budete pokrývať sami a úhrada za elektrinu je fixná, úspora na Vašej strane sa bude kontinuálne zvyšovať počas celej doby trvania zmluvy.

Fixné náklady na elektrickú energiu prostredníctvom kompenzácie energie

Pre využitie solárnej energie nám zaplatíte energetickú kompenzáciu, ktorá je založená na skutočnej spotrebe elektrickej energie fotovoltaického systému. Táto úhrada nepodlieha žiadnym výkyvom a od uvedenia zariadenia do prevádzky sa Vás už nebude týkať zvyšovanie cien za elektrinu či zdražovanie zo strany prevádzkovateľov sietí.

Solárna elektrina priamo pre vašu produkciu

Výroba elektrickej energie prebieha priamo na Vašej streche a prúdi do Vašej výroby. Cieľom je, aby sa pri prevádzke spotrebovala pokiaľ možno celá vyprodukovaná solárna elektrina a zamedzilo sa tvorba prebytkov elektriny, tak aby minimalizoval prípadný odber zo siete.

Kalich múdrosti ...

… ešte nikto nevypil. To, čo sme ale vyvinuli, je však efektívny model na čo najlepšie využitie existujúcich zdrojov energie. V prvom rade sa spoliehame sa na slnko, pretože na rozdiel od iných prírodných surovín je to neobmedzený zdroj.

Naším cieľom...

… je jednoducho vysvetlené: Fotovoltaiky urobiť atraktívne a ziskové pre priemysel a obchod.

Ako jedna z najväčších európskych fotovoltaických zmluvných spoločností nestojíme len za udržanie solárnej energie, ale aj za celkovým hospodárskym a energetickým konceptom, ktorý dlhodobo redukuje výdavky a berie do úvahy budúci vývoj dopytu energii. Prirodzene prispôsobene na Vaše podmienky spotreby.

sclogosimple
Viac ako len fotovoltaika
Mnohí už využívajú slnečnú energiu - vieme však, že efektívna výroba energie vyžaduje viac ako len správnu montáž technických komponentov. Preto vytvárame celkové koncepty, ktoré sa okrem technológie zameriavajú predovšetkým na ekonomické faktory.
Spoločnosť Sun Contracting je inovatívny fotovoltaický zmluvný model pre hospodárstvo, a znížením nákladov zo znovuzískanej energie. Využívate čistú solárnu elektrinu, dôslednú a dlhodobú dodávku energie a výrazné zníženie fixných nákladov.

Na rozdiel od dostupných modelov, nekupujete fotovoltaické zariadenie, ale dostanete ju od nás bes investície a bez obstarávacích nákladov.

VÝTÁH Z NAŠICH REFERENCIÍ
NAŠI KLIENTY
Logo_Partner_0007_csm_Pooldoktor