skip to Main Content

sclogosimple-150x150

Vitajte v energetickej budúcnosti

Pokiaľ ide o energiu, s istotou môžeme povedať len jedno: potrebujeme jej stále viac a viac a zdrojov je čoraz menej. Ceny energie neustále rastú a ten, kto jej veľa spotrebuje, by mal už dnes podniknúť patričné kroky, aby v budúcnosti nemusel ľutovať.

SUN CONTRACTING

Žiadne investičné náklady

Fotovoltické zariadenie nekupujete, dáme Vám ho k dispozícii a budeme ho prevádzkovať na Vašej streche. Inštaláciou fotovoltického zariadenia na Vašej streche Vám nevzniknú počas doby trvania zmluvy žiadne náklady.  Preto nie je potrebný žiaden kapitál, investícia, alebo záloha.

Prevod vlastníctva po ukončení doby trvania zmluvy

Po ukončení doby trvania zmluvy fotovoltické zariadenie neodinštalujeme, ale prejde do Vášho vlastníctva. Od tejto chvíle môžete vyprodukovanú elektrickú energiu bezplatne využívať, alebo ju dodávať do distribučnej siete. Doba trvania zmluvy bude s Vami individuálne dohodnutá, jej minimálne trvanie je však 20 rokov.

Žiadne náklady na údržbu a opravy

Počas doby trvania zmluvy budeme zabezpečovať všetky opravy a údržbu. To zahŕňa všetky káble, meniče, riadiace jednotky a pod. Okrem toho neustále sledujeme fungovanie a výkon Vášho zariadenia. Takto zabránime výpadkom v dodávke energie a zabezpečujeme ten najlepší servis.

Vysokokvalitné komponenty a inovatívna technika

Sun Contracting je dlhodobý a stabilný koncept, preto pri montáži používame výlučne vysokokvalitné technické komponenty s dlhou dobou životnosti. Týka sa to nielen panelov a meničov, ale aj voliteľných regulátorov,
akumulátorov a ďalších doplnkových zariadení, ktoré maximalizujú vlastnú spotrebu slnečnej elektrickej energie vo Vašej prevádzke.

Záruka výkonu panelov minimálne 25 rokov

Používame výlučne fotovoltické panely s 25-ročnou zárukou lineárneho výkonu od výrobcu. Záruka na výkon však neznamená, že fotovoltické zariadenie bude po 25 rokoch nefunkčné! Mnohé fotovoltické zariadenia fungujú viac ako 35 rokov bez významnejšej straty výkonu. (Príklad: Fachhochschule Südschweiz, 10 kWp, inštalácia zariadenia v 1982)

Svätý grál...

…sme síce neobjavili. Čo sme však veľmi dobre vyvinuli, je efektívny model na čo najlepšie využívanie energetických zdrojov. Vsádzame pritom na slnko, ktoré je na rozdiel od iných zdrojov k dispozícii v neobmedzenom množstve.

Náš cieľ...

je jednoduchý: zatraktívniť fotovoltiku a urobiť ju rentabilnou pre priemysel a podniky.

Ako jeden z najväčších poskytovateľov Photovoltaic Contracting zabezpečujeme nielen udržateľnú solárnu energiu, ale aj kompletný ekonomický a energetický koncept, ktorý berie do úvahy budúci vývoj spotreby elektrickej energie. Samozrejme individuálne prispôsobený Vašim požiadavkam.

sclogosimple-150x150
Viac ako len fotovoltika
Na solárnu energiu vsádzajú už mnohí – my však vieme, že na efektívne získavanie elektrickej energie je potrebné viac ako len správna montáž technických komponentov. Preto vytvárame celkové koncepty, ktoré sú okrem technológie zamerané hlavne na ekonomické faktory.

Sun Contracting je inovatívny model Photovoltaic Contracting, určený pre komerčných zákazníkov, ktorý spája výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov so znižovaním nákladov. Vy ťažíte z čistej solárnej energie, stabilných a dlhodobých dodávok elektrickej energie a výrazného zníženia fixných nákladov.

Fotovoltické zariadenie na rozdiel od bežných modelov nekupujete, ale dostanete ho od nás k dispozícii – bez investičných alebo obstarávacích nákladov.

VÝBER Z REFERENCIÍ
NAŠI ZÁKAZNÍCI

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS