skip to Main Content

sclogosimple-150x150

Vitajte v energetickej budúcnosti

Pokiaľ ide o energiu, je jednoznačne možno povedať: potrebujeme jej neustále viac a máme k dispozícii neustále menej zdrojov. Energia bude drahšia – ten, kto jej potrebuje veľa, mal by už dnes urobiť tie správne kroky, aby zajtra nepozeral cez prsty.

SUN CONTRACTING

Nie je potrebný žiadny kapitál

Nekupujete fotovoltaický systém, ale dáme Vám ho k dispozícii na Vašej streche a budeme ho prevádzkovať.
Preto nie je potrebný žiadny kapitál, investície alebo zálohy.

Dimenzovanie podľa Vašej spotreby energie

Veľkosť a výkon fotovoltaického systému sa plánuje individuálne podľa Vašej súčasnej a budúcej spotreby energie. Zohľadňuje sa pritom budúci vývoj Vašej firmy, tak aby sa z dlhodobého hľadiska optimálne pokryla spotreba elektriny a aby ste mali garanciu čo najväčšieho zníženia nákladov na energie.

Okamžitá amortizácia fotovoltaického zariadenia

Tým, že nebudete mať žiadne náklady na vybudovanie zariadenia a platiť budete iba fixné úhrady za elektrinu, fotovoltaické zariadenie sa amortizuje okamžite po jeho uvedení do prevádzky.

Maximálne zníženie nákladov

Vaše fotovoltaické zariadenie navrhneme tak, aby sa Vaše sieťové napájanie znížilo na minimum, a tak Vám umožňuje čo najväčšiu nezávislosť od ceny elektrickej energie a zvýšenia sieťových poplatkov. Keďže väčšinu svojej spotreby energie si už budete pokrývať sami a úhrada za elektrinu je fixná, úspora na Vašej strane sa bude kontinuálne zvyšovať počas celej doby trvania zmluvy.

Fixné náklady na elektrickú energiu prostredníctvom kompenzácie energie

Za využívanie solárnej energie nám uhradíte odmenu za energiu, ktorá sa zakladá na skutočnom výnose elektrickej energie fotovoltaického zariadenia. Táto úhrada nepodlieha žiadnym výkyvom a od uvedenia zariadenia do prevádzky sa Vás už nebude týkať zvyšovanie cien za elektrinu či zdražovanie zo strany prevádzkovateľov siete.

Solárna elektrina priamo pre vašu výrobu

Výroba elektrickej energie prebieha priamo na Vašej streche a prúdi do Vašej výroby. Cieľom je, aby sa pri prevádzke spotrebovala pokiaľ možno celá vyprodukovaná solárna elektrina a zamedzilo sa napájaniu, aby sa tak minimalizoval prípadný odber zo siete.

Kalich múdrosti...

…ešte nikto nevypil. To, čo sme ale vyvinuli, je však efektívny model na čo najlepšie využitie existujúcich zdrojov energie. V prvom rade sa spoliehame na slnko, pretože na rozdiel od iných prírodných surovín je to neobmedzený zdroj.

Naším cieľom...

…je jednoducho vysvetlené: Fotovoltaiky urobiť atraktívne a ziskové pre priemysel a obchod.

Ako jeden z najväčších európskych poskytovateľov fotovoltaických zmlúv poskytujeme nielen trvalo udržateľnú solárnu energiu, ale aj kompletný hospodársky a energetický koncept, ktorý dlhodobo znižuje výdavky na energiu a zohľadňuje vývoj spotreby energie v budúcnosti. Prirodzene, s individuálnym prístupom  k Vašim podmienkam spotreby.

sclogosimple-150x150
Viac ako len fotovoltaika
Mnohí už využívajú slnečnú energiu - vieme však, že efektívna výroba energie si vyžaduje viac ako len správnu montáž technických komponentov. Preto vytvárame komplexné koncepty, ktoré sa okrem technológie zameriavajú predovšetkým na ekonomické faktory.
Spoločnosť Sun Contracting predstavuje inovatívny fotovoltaický zmluvný model pre priemyselných zákazníkov, ktorý spája získavanie obnoviteľnej energie so znižovaním nákladov. Využívate čistú solárnu elektrinu, dôslednú a dlhodobú dodávku energie a výrazné zníženie fixných nákladov.
Na rozdiel od iných dostupných modelov, fotovoltaické zariadenie nekupujete ale dostanete ho od nás bez investícií, a bez obstarávacích nákladov.
VÝPIS Z NAŠICH REFERENCIÍ
NAŠI KLIENTI