skip to Main Content
Izpust CO2 je večji kot kdajkoli prej. Zato: ekologija in varstvo okolja vedno bolj pridobivata na pomenu. Leta 2022 je bilo po vsem svetu izpuščenih okoli 40,6 milijarde ton CO2, kažejo podatki Global Carbon Project. Ukrepi so nujni – obnovljivi viri energije imajo zeleno luč.    Bioplin, biomasa, vetrna energija,
Skupina Sun Contracting, ki deluje v petih evropskih državah, ima za seboj že nekaj večjih fotovoltaičnih projektov. Eden najpomembnejših se nahaja v spodnjeavstrijskemu mestu Krems: sistem odprtega prostora s fotovoltaično močjo osem megavatov. Naročnik: voestalpine Krems GmbH.   Fotovoltaični sistem z močjo okoli 8,5 megavatov se razprostira na več kot
Cilj Pariškega sporazuma: podnebno nevtralna EU do leta 2050. Uvedba nizkoogljične energije in izgradnja nizkoogljičnega energetskega sistema zahtevata veliko dodatne energije – večinoma iz fosilnih goriv. Ali je skrb glede emisij, potrebnih za dosego podnebno nevtralne EU, upravičena?   V študiji, objavljeni v reviji Nature so izračunali potrebe po energiji
Mednarodni konzorcij pod vodstvom italijanske družbe Eurac Research je z začetkom letošnjega leta začel izvajati projekt Symbiosyst. Temelj projekta so inovacije in večstranske prilagoditve fotovoltaičnih modulov, montažnih struktur in tehnologij vzdrževanja zahtevam različnih poljščin v različnih podnebnih razmerah. Namen je definirati izboljšave na tem področju.   Za doseganje podnebnih ciljev

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS