skip to Main Content
sclogosimple
Sun Contracting
Photovoltaik Contracting pre obchodne, priemyselné a verejné sektory.
Photovoltaik Contracting spoločnosti Sun Contracting AG umožňujú obchodným zákazníkom používať fotovoltaické zariadenie bez akýchkoľvek investičných nákladov. Kompletné fotovoltaické zariadenie je namontovane na vašej streche a prevádzkované spoločnosťou Sun Contracting AG. Využívate generovanú solárnu elektrinu priamo pre vašu výrobu a profitujte z dlhodobého zníženia vašich nákladov na energiu.

Nie je potrebný žiadny kapitál

Nekupujete fotovoltaický systém, ale dáme Vám ho k dispozícii na Vašej streche, budeme ho prevádzkovať, a Vy budete platiť úhradu za elektrinu. Preto nie je potrebný žiadny kapitál, investície alebo zálohy.

Dimenzovanie podľa vašej spotreby energie

Veľkosť a výkon fotovoltaického systému sa plánuje individuálne podľa vašich súčasných a budúcich energetických spotrieb. Zohľadňuje sa pritom budúci vývoj Vašej firmy, tak aby sa z dlhodobého hľadiska optimálne pokryla spotreba elektriny a aby ste mali garanciu čo najväčšieho zníženia nákladov na energie.

Fixné náklady na elektrickú energiu prostredníctvom kompenzácie energie

Pre využitie solárnej energie nám zaplatíte energetickú kompenzáciu, ktorá je založená na skutočnej spotrebe elektrickej energie fotovoltaického systému. Táto úhrada nepodlieha žiadnym výkyvom a od uvedenia zariadenia do prevádzky sa Vás už nebude týkať zvyšovanie cien za elektrinu či zdražovanie zo strany prevádzkovateľov sietí.

Solárna elektrina priamo pre vašu produkciu

Výroba elektrickej energie prebieha priamo na Vašej streche a prúdi do Vašej výroby. Cieľom je, aby sa pri prevádzke spotrebovala pokiaľ možno celá vyprodukovaná solárna elektrina a zamedzilo sa tvorba prebytkov elektriny, tak aby minimalizoval prípadný odber zo siete.

Okamžitá amortizácia fotovoltaického zariadenia

Tým že nebudete mať žiadne náklady na vybudovanie zariadenia a platiť budete iba fixné úhrady za elektrinu, fotovoltaické zariadenie sa amortizuje okamžite po jeho uvedení do prevádzky.

Maximálne zníženie nákladov

Vaše fotovoltaické zariadenie koncipujeme tak, aby sa vaše sieťové pripojenie zmenšilo na minimum, a tým vám umožňuje čo najväčšiu nezávislosť od ceny elektrickej energie a zvýšenie sieťových poplatkov. Keďže väčšinu svojej spotreby energie si už budete pokrývať sami a úhrada za elektrinu je fixná, úspora na Vašej strane sa bude kontinuálne zvyšovať počas celej doby trvania zmluvy.

Odovzdanie do vlastníctva po 18 rokoch

Po ukončení doby trvania zmluvy nebude fotovoltaické zariadenie neodmontujeme, ale stane/prejde do Vášho vlastníctva. Od tejto chvíle budete vyprodukovanú solárnu elektrinu využívať úplne bezplatne. Doba trvania zmluvy sa určuje vždy na základe individuálnej dohody, ale je minimálne 18 rokov./vždy však minimálne na 18 rokov.

Žiadne náklady na údržbu a opravy

Počas trvania zmluvy budeme zabezpečovať všetky opravy a údržbu. Týka sa to akýchkoľvek káblov, meničov, radiacich jednotiek a pod. Okrem toho neustále sledujeme fungovanie a výkon Vášho zariadenia. Týmto spôsobom zabraňujeme výpadkom v dodávke energie a zabezpečujeme ten najlepší servis.

Vysoko kvalitné komponenty a inovatívna technika

Sun Contracting je dlhodobý a stabilný koncept, preto pri montáži používame výlučne vysoko kvalitné technické komponenty s dlhou dobou životnosti. Týka sa to nielen panelov a meničov, ale aj podľa výberu regulátorov, akumulátorov a ďalších doplnkových prístrojov, ktoré maximalizujú vlastnú spotrebu solárnej elektriny vo Vašej prevádzke.

Minimálne 25 ročná záruka výkonu panelov

Používame výlučne fotovoltaické panely s 25-ročnou zárukou lineárneho výkonu od výrobcu. Táto záruka však neznamená, že fotovoltaické zariadenie bude po 25 rokoch defektný! Podlá najnovších štúdií panely preukázateľne fungujú minimálne 35 rokov bez významnejšej straty výkonu.

PREDPOKLADY

 • obchodné alebo verejné inštitúcie
 • denná spotreba elektrickej energie z 20 000 kWh / rok
 • miesto inštalácie (strecha) sa nachádza v Európe
 • bezchybný stav Vašej strechy (nová alebo zrekonštruovaná)
 • pre montáž fotovoltaického zariadenia musia byt splnene požiadavky na statiku
 • sklon strechy v rozmedzí  0° a 45°
 • orientácia strechy na juh, juhozápad alebo juhovýchod
 • strecha ktorá bude požiadavkám vyhovovať nepretržite minimálne 20 rokov
 • musí byť zápis večného bremena v katastri

ZAZMLUVNENIE – FAKTY

 • nie je potrebný žiadny kapitál
 • inovatívna technika s vysokokvalitnými komponentmi
 • minimálne 25 ročná záruka výkonu fotovoltaických panelov
 • bez nákladov na údržbu a opravy
 • 100% istota dodavky energie
 • inštalácia prostredníctvom certifikovaného špecialistu

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 • poistenie bežných rizík, straty výnosov a povinne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
 • nepretržité sledovanie a servis zariadenia, údržba na diaľku
 • vecne bremeno užívania strechy bude zapísané do katastra nehnuteľností (ochrana pred konkurzom, predajom, úmrtím, dražbou)
 • hodnota samotného fotovoltaického zariadenia
sclogosimple
100% ELEKTRINY ZO SLNKA, ŽIADNE OBSTARÁVACIE NÁKLADY
Photovoltaic Contracting sú vhodné pre prevádzky podnikov, priemyselné prevádzky, poľnohospodárov, verejné zariadenia, väčšie bytove domy a hotelové či gastronomické prevádzky. Predpokladom je vysoká denná spotreba elektrickej energie, v ideálnom prípade aj počas víkendov. Projekty sú zabezpečené zmluvami o používaní a odbere. Doba trvania zmluvy predstavuje 18 rokov.

PRÍKLAD PODNIK V RAKÚSKU – 30 ROKOV

Denná spotreba elektriny 52.450 kWh ročne, menovitý výkon fotovoltaického zariadenia 49,95 kWp, 0,183 EUR za kWh netto, prechod do vlastníctva po 18 rokoch, rast cien elektriny 1,5% ročne

IDE O EFEKTIVITU

Fotovoltaika je viac než len získavanie energie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.  Fotovoltaické zariadenia sú vďaka vyspelej technike a dlhej životnosti rentabilným a jednoduchým spôsobom výroby elektrického prúdu.

Pod pojmom fotovoltaika rozumieme premenu slnečnej energie na elektrickú. Solárne články sa zapájajú do serie alebo paralelne, pričom premieňajú svetlo na napätie.

Články pozostávajú z kryštálov kremíka –Kremík je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom na nasej planéte a je dostupný prakticky neobmedzene. Navyše sa da vyrobiť aj chemicky.

Bežne fotovoltaické panely sa skladajú z viacerých vrstiev.

Premena slnečného svetla na elektrické napätie prebieha v článkoch z kryštálov kremíka , ktoré sa nachádzajú v jadre panelu.

Fotovoltaické  panely sú dostupne  v rôznych prevedeniach, ktorých výroba sa líši podľa účelu použitia a dizajnu. Kremíkové články sú však vždy základom tejto technológie.

IDE O EFEKTIVITU

Fotovoltaika je viac než len získavanie energie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.  Fotovoltaické zariadenia sú vďaka vyspelej technike a dlhej životnosti rentabilným a jednoduchým spôsobom výroby elektrického prúdu.

Pod pojmom fotovoltaika rozumieme premenu slnečnej energie na elektrickú. Solárne články sa zapájajú do serie alebo paralelne, pričom premieňajú svetlo na napätie.

Články pozostávajú z kryštálov kremíka –Kremík je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom na nasej planéte a je dostupný prakticky neobmedzene. Navyše sa da vyrobiť aj chemicky.

Bežne fotovoltaické panely sa skladajú z viacerých vrstiev.

Premena slnečného svetla na elektrické napätie prebieha v článkoch z kryštálov kremíka , ktoré sa nachádzajú v jadre panelu.

Fotovoltaické  panely sú dostupne  v rôznych prevedeniach, ktorých výroba sa líši podľa účelu použitia a dizajnu. Kremíkové články sú však vždy základom tejto technológie.

UNSERE REFERENZANLAGEN
Zobrazené sú 1 - 20 z celkového počtu 61
KWP
Krajiny
Kategórie
druh zariadenia
4614, Marchtrenk
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
933.80 kWp
3,335 Stück Module
Jinko Solar
SMA Sunny Tripower CORE1
1,005,842.67 kWh/Jahr
04774, Dahlen
Nemecko
Obchodná spoločnosť
749.20 kWp
2,775 Stück Module
Trina PD05-275
Delta Energy Systems
824,120.00 kWh/Jahr
2152, Zwentendorf
Rakúsko
Poľnohospodárstva
14.85 kWp
55 Stück Module
Futura Sun FU270P
Fronius Symo 15.0-3-M
15,593.00 kWh/Jahr
2544, Leobersdorf
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
49.95 kWp
185 Stück Module
Futura Sun FU270P
Sungrow SG50KTL-M
50,094.00 kWh/Jahr
3261, Wolfpassing
Rakúsko
Poľnohospodárstva
12.15 kWp
45 Stück Module
Amerisolar AS-6P30
Fronius Symo 12.5-3-M
12,973.00 kWh/Jahr
3122, Wolfenreith
Rakúsko
Poľnohospodárstva
15.12 kWp
56 Stück Module
Futura Sun FU270P
Samil Power Solar Lake 15000 TL-PM
14,987.00 kWh/Jahr
3340, Waidhofen an der Ybbs
Rakúsko
Poľnohospodárstva
15.12 kWp
56 Stück Module
Futura Sun FU270P
Zeversolar TLC15K
15,738.00 kWh/Jahr
4055, Pucking
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
49.00 kWp
196 Stück Module
Risen SYP250P
Goodwe 15K-DT
47,939.00 kWh/Jahr
4020, Linz
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
99.12 kWp
374 Stück Module
energetica E-1000ECO265
Trina TMS-265PD05
Fronius Eco 27.0-3-S
Fronius Symo 17.5-3-M
89,203.50 kWh/Jahr
4085, Waldkirchen
Rakúsko
verejný sektor
19.52 kWp
84 Stück Module
energetica E-2000 220
energetica E-2000 240
Fronius Symo 20.0-3-M
22,513.00 kWh/Jahr
4064, Oftering
Rakúsko
Poľnohospodárstva
19.50 kWp
78 Stück Module
Risen SYP250P
Sungrow 20KTL
20,867.00 kWh/Jahr
4204, Reichenau
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
49.92 kWp
192 Stück Module
Risen RSM-60-6-260P
Sungrow 20KTL
Sungrow 15KTL
Sungrow 10KTL-EC
50,419.00 kWh/Jahr
4211, Alberndorf
Rakúsko
Poľnohospodárstva
24.91 kWp
94 Stück Module
energetica E-1000ECO 265
Fronius Symo 10.0-3-M
Fronius Symo 15.0-3-M
25,532.75 kWh/Jahr
4209, Engerwitzdorf
Rakúsko
Poľnohospodárstva
19.61 kWp
74 Stück Module
Talesun TPP660P-265
Fronius Symo 8.2
Fromius Symo 10
21,571.00 kWh/Jahr
4211, Alberndorf
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
50.00 kWp
200 Stück Module
Risen SYP250P
Goodwe 15K-DT
47,549.00 kWh/Jahr
4212, Neumarkt
Rakúsko
Poľnohospodárstva
49.75 kWp
199 Stück Module
Canadian CS6P-250P
Huawei Sun2000-23KTL
54,338.00 kWh/Jahr
4223, Katsdorf
Rakúsko
verejný sektor
9.81 kWp
37 Stück Module
energetica E-1000ECO265
Fronius Symo 10.0-3-M
10,643.00 kWh/Jahr
4221, Steyregg
Rakúsko
verejný sektor
86.39 kWp
326 Stück Module
energetica E-1000ECO265
Fronius Symo 5.0-3-M
Fronius Symo 17.5-3-M
Fronius Eco 27.0-3-S
85,837.00 kWh/Jahr
4223, Katsdorf
Rakúsko
verejný sektor
14.04 kWp
54 Stück Module
Risen RSM-60-6-260P
Sungrow 15KTL
0.00 kWh/Jahr
4223, Katsdorf
Rakúsko
verejný sektor
9.81 kWp
37 Stück Module
Talesun TPP660P-265
Fronius Symo 8.2-3-M
9,785.00 kWh/Jahr