skip to Main Content
sclogosimple-80x80
Sun Contracting
Photovoltaik Contracting pre obchodne, priemyselné a verejné sektory.
Photovoltaik Contracting spoločnosti Sun Contracting AG umožňujú obchodným zákazníkom používať fotovoltaické zariadenie bez akýchkoľvek investičných nákladov. Kompletné fotovoltaické zariadenie je namontovane na vašej streche a prevádzkované spoločnosťou Sun Contracting AG. Využívate generovanú solárnu elektrinu priamo pre vašu výrobu a profitujte z dlhodobého zníženia vašich nákladov na energiu.

Nie je potrebný žiadny kapitál

Nekupujete fotovoltaický systém, ale dáme Vám ho k dispozícii na Vašej streche, budeme ho prevádzkovať, a Vy budete platiť úhradu za elektrinu. Preto nie je potrebný žiadny kapitál, investície alebo zálohy.

Dimenzovanie podľa vašej spotreby energie

Veľkosť a výkon fotovoltaického systému sa plánuje individuálne podľa vašich súčasných a budúcich energetických spotrieb. Zohľadňuje sa pritom budúci vývoj Vašej firmy, tak aby sa z dlhodobého hľadiska optimálne pokryla spotreba elektriny a aby ste mali garanciu čo najväčšieho zníženia nákladov na energie.

Fixné náklady na elektrickú energiu prostredníctvom kompenzácie energie

Pre využitie solárnej energie nám zaplatíte energetickú kompenzáciu, ktorá je založená na skutočnej spotrebe elektrickej energie fotovoltaického systému. Táto úhrada nepodlieha žiadnym výkyvom a od uvedenia zariadenia do prevádzky sa Vás už nebude týkať zvyšovanie cien za elektrinu či zdražovanie zo strany prevádzkovateľov sietí.

Solárna elektrina priamo pre vašu produkciu

Výroba elektrickej energie prebieha priamo na Vašej streche a prúdi do Vašej výroby. Cieľom je, aby sa pri prevádzke spotrebovala pokiaľ možno celá vyprodukovaná solárna elektrina a zamedzilo sa tvorba prebytkov elektriny, tak aby minimalizoval prípadný odber zo siete.

Okamžitá amortizácia fotovoltaického zariadenia

Tým že nebudete mať žiadne náklady na vybudovanie zariadenia a platiť budete iba fixné úhrady za elektrinu, fotovoltaické zariadenie sa amortizuje okamžite po jeho uvedení do prevádzky.

Maximálne zníženie nákladov

Vaše fotovoltaické zariadenie koncipujeme tak, aby sa vaše sieťové pripojenie zmenšilo na minimum, a tým vám umožňuje čo najväčšiu nezávislosť od ceny elektrickej energie a zvýšenie sieťových poplatkov. Keďže väčšinu svojej spotreby energie si už budete pokrývať sami a úhrada za elektrinu je fixná, úspora na Vašej strane sa bude kontinuálne zvyšovať počas celej doby trvania zmluvy.

Odovzdanie do vlastníctva po 18 rokoch

Po ukončení doby trvania zmluvy nebude fotovoltaické zariadenie neodmontujeme, ale stane/prejde do Vášho vlastníctva. Od tejto chvíle budete vyprodukovanú solárnu elektrinu využívať úplne bezplatne. Doba trvania zmluvy sa určuje vždy na základe individuálnej dohody, ale je minimálne 18 rokov./vždy však minimálne na 18 rokov.

Žiadne náklady na údržbu a opravy

Počas trvania zmluvy budeme zabezpečovať všetky opravy a údržbu. Týka sa to akýchkoľvek káblov, meničov, radiacich jednotiek a pod. Okrem toho neustále sledujeme fungovanie a výkon Vášho zariadenia. Týmto spôsobom zabraňujeme výpadkom v dodávke energie a zabezpečujeme ten najlepší servis.

Vysoko kvalitné komponenty a inovatívna technika

Sun Contracting je dlhodobý a stabilný koncept, preto pri montáži používame výlučne vysoko kvalitné technické komponenty s dlhou dobou životnosti. Týka sa to nielen panelov a meničov, ale aj podľa výberu regulátorov, akumulátorov a ďalších doplnkových prístrojov, ktoré maximalizujú vlastnú spotrebu solárnej elektriny vo Vašej prevádzke.

Minimálne 25 ročná záruka výkonu panelov

Používame výlučne fotovoltaické panely s 25-ročnou zárukou lineárneho výkonu od výrobcu. Táto záruka však neznamená, že fotovoltaické zariadenie bude po 25 rokoch defektný! Podlá najnovších štúdií panely preukázateľne fungujú minimálne 35 rokov bez významnejšej straty výkonu.

PREDPOKLADY

 • obchodné alebo verejné inštitúcie
 • denná spotreba elektrickej energie z 20 000 kWh / rok
 • miesto inštalácie (strecha) sa nachádza v Európe
 • bezchybný stav Vašej strechy (nová alebo zrekonštruovaná)
 • pre montáž fotovoltaického zariadenia musia byt splnene požiadavky na statiku
 • sklon strechy v rozmedzí  0° a 45°
 • orientácia strechy na juh, juhozápad alebo juhovýchod
 • strecha ktorá bude požiadavkám vyhovovať nepretržite minimálne 20 rokov
 • musí byť zápis večného bremena v katastri

ZAZMLUVNENIE – FAKTY

 • nie je potrebný žiadny kapitál
 • inovatívna technika s vysokokvalitnými komponentmi
 • minimálne 25 ročná záruka výkonu fotovoltaických panelov
 • bez nákladov na údržbu a opravy
 • 100% istota dodavky energie
 • inštalácia prostredníctvom certifikovaného špecialistu

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 • poistenie bežných rizík, straty výnosov a povinne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
 • nepretržité sledovanie a servis zariadenia, údržba na diaľku
 • vecne bremeno užívania strechy bude zapísané do katastra nehnuteľností (ochrana pred konkurzom, predajom, úmrtím, dražbou)
 • hodnota samotného fotovoltaického zariadenia
sclogosimple-80x80
100% ELEKTRINY ZO SLNKA, ŽIADNE OBSTARÁVACIE NÁKLADY
Photovoltaic Contracting sú vhodné pre prevádzky podnikov, priemyselné prevádzky, poľnohospodárov, verejné zariadenia, väčšie bytove domy a hotelové či gastronomické prevádzky. Predpokladom je vysoká denná spotreba elektrickej energie, v ideálnom prípade aj počas víkendov. Projekty sú zabezpečené zmluvami o používaní a odbere. Doba trvania zmluvy predstavuje 18 rokov.

PRÍKLAD PODNIK V RAKÚSKU – 30 ROKOV

Denná spotreba elektriny 52.450 kWh ročne, menovitý výkon fotovoltaického zariadenia 49,95 kWp, 0,183 EUR za kWh netto, prechod do vlastníctva po 18 rokoch, rast cien elektriny 1,5% ročne

IDE O EFEKTIVITU

Fotovoltaika je viac než len získavanie energie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.  Fotovoltaické zariadenia sú vďaka vyspelej technike a dlhej životnosti rentabilným a jednoduchým spôsobom výroby elektrického prúdu.

Pod pojmom fotovoltaika rozumieme premenu slnečnej energie na elektrickú. Solárne články sa zapájajú do serie alebo paralelne, pričom premieňajú svetlo na napätie.

Články pozostávajú z kryštálov kremíka –Kremík je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom na nasej planéte a je dostupný prakticky neobmedzene. Navyše sa da vyrobiť aj chemicky.

Bežne fotovoltaické panely sa skladajú z viacerých vrstiev.

Premena slnečného svetla na elektrické napätie prebieha v článkoch z kryštálov kremíka , ktoré sa nachádzajú v jadre panelu.

Fotovoltaické  panely sú dostupne  v rôznych prevedeniach, ktorých výroba sa líši podľa účelu použitia a dizajnu. Kremíkové články sú však vždy základom tejto technológie.

IDE O EFEKTIVITU

Fotovoltaika je viac než len získavanie energie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.  Fotovoltaické zariadenia sú vďaka vyspelej technike a dlhej životnosti rentabilným a jednoduchým spôsobom výroby elektrického prúdu.

Pod pojmom fotovoltaika rozumieme premenu slnečnej energie na elektrickú. Solárne články sa zapájajú do serie alebo paralelne, pričom premieňajú svetlo na napätie.

Články pozostávajú z kryštálov kremíka –Kremík je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom na nasej planéte a je dostupný prakticky neobmedzene. Navyše sa da vyrobiť aj chemicky.

Bežne fotovoltaické panely sa skladajú z viacerých vrstiev.

Premena slnečného svetla na elektrické napätie prebieha v článkoch z kryštálov kremíka , ktoré sa nachádzajú v jadre panelu.

Fotovoltaické  panely sú dostupne  v rôznych prevedeniach, ktorých výroba sa líši podľa účelu použitia a dizajnu. Kremíkové články sú však vždy základom tejto technológie.

REFERENČNÉ PROJEKTY
Zobrazené sú 1 - 20 z celkového počtu 179
KWP
Krajiny
Kategórie
druh zariadenia
39249 Barby
Nemecko
Poľnohospodárstva
750.00 kWp
kus panelov:
2,500
Hanwah Q.Plus L-G4.1345
Huawei SUN2000-33KTL
Huawei SUN2000-60KTL
Huawei SUN2000-36KTL
Huawei SUN2000-12KTL
kWh/rok
675,555.00
39343 Erxleben
Nemecko
Obchodná spoločnosť
387.45 kWp
kus panelov:
1,230
Astroenergy CHSM6610M-31
Huawei SUN2000-60KTL
kWh/rok
355,669.00
2630 Dunkelstein
Rakúsko
Poľnohospodárstva
307.40 kWp
kus panelov:
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco
Sungrow SG60KTL
kWh/rok
292,030.00
8813 St. Blasen
Rakúsko
Poľnohospodárstva
141.00 kWp
kus panelov:
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh/rok
135,360.00
8741 Allersdorf
Rakúsko
Poľnohospodárstva
115.00 kWp
kus panelov:
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M
Sungrow SG15KTL
kWh/rok
108,780.00
4851 Gampern
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
59.95 kWp
kus panelov:
218
Trina TSM-275-PD05
Huawei SUN2000-60KTL
kWh/rok
58,155.00
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
48.00 kWp
kus panelov:
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K
SolarEdge SE17K
kWh/rok
45,600.00
8403 Lebring
Rakúsko
Poľnohospodárstva
9.08 kWp
kus panelov:
33
Trina Solar TSM Honey
Fronius Symo 8.2-3-M
kWh/rok
44,185.00
9494 Schaan
Lichtenštajnsko
Poľnohospodárstva
5.88 kWp
kus panelov:
24
Risen SYP245S
Kostal Piko 5.5
kWh/rok
5,750.64
9494 Schaan
Lichtenštajnsko
Poľnohospodárstva
25.97 kWp
kus panelov:
106
Risen SYP245S
Sungrow 30KTL
kWh/rok
222,256.00
5272 Treubach
Rakúsko
Verejný sektor
14.82 kWp
kus panelov:
57
Amerisolar AS-6P30
Sungrow 15KTL
kWh/rok
13,545.48
4616 Weißkirchen
Rakúsko
Obchodná spoločnosť
245.84 kWp
kus panelov:
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh/rok
236,448.00
49733 Haren
Nemecko
Obchodná spoločnosť
683.76 kWp
kus panelov:
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh/rok
592,525.00
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
16.17 kWp
kus panelov:
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/rok
15,135.00
4710 Tollet
Rakúsko
Poľnohospodárstva
23.65 kWp
kus panelov:
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh/rok
23,616.00
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
10.29 kWp
kus panelov:
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh/rok
10,327.00
14913 Jüterbog
Nemecko
Obchodná spoločnosť
75.10 kWp
kus panelov:
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh/rok
68,941.80
9484 Nendeln
Lichtenštajnsko
Verejný sektor
9.31 kWp
kus panelov:
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh/rok
8,006.60
9493 Mauren
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
10.53 kWp
kus panelov:
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh/rok
10,617.00
9496 Balzers
Lichtenštajnsko
Obchodná spoločnosť
5.14 kWp
kus panelov:
21
Kyocera schwarz
Kostal Piko 5.5
kWh/rok
5,503.90