skip to Main Content
sclogosimple
Sun Contracting
Photovoltaik Contracting pre obchodne, priemyselné a verejné sektory.
Photovoltaik Contracting spoločnosti Sun Contracting AG umožňujú obchodným zákazníkom používať fotovoltaické zariadenie bez akýchkoľvek investičných nákladov. Kompletné fotovoltaické zariadenie je namontovane na vašej streche a prevádzkované spoločnosťou Sun Contracting AG. Využívate generovanú solárnu elektrinu priamo pre vašu výrobu a profitujte z dlhodobého zníženia vašich nákladov na energiu.

Nie je potrebný žiadny kapitál

Nekupujete fotovoltaický systém, ale dáme Vám ho k dispozícii na Vašej streche, budeme ho prevádzkovať, a Vy budete platiť úhradu za elektrinu. Preto nie je potrebný žiadny kapitál, investície alebo zálohy.

Dimenzovanie podľa vašej spotreby energie

Veľkosť a výkon fotovoltaického systému sa plánuje individuálne podľa vašich súčasných a budúcich energetických spotrieb. Zohľadňuje sa pritom budúci vývoj Vašej firmy, tak aby sa z dlhodobého hľadiska optimálne pokryla spotreba elektriny a aby ste mali garanciu čo najväčšieho zníženia nákladov na energie.

Fixné náklady na elektrickú energiu prostredníctvom kompenzácie energie

Pre využitie solárnej energie nám zaplatíte energetickú kompenzáciu, ktorá je založená na skutočnej spotrebe elektrickej energie fotovoltaického systému. Táto úhrada nepodlieha žiadnym výkyvom a od uvedenia zariadenia do prevádzky sa Vás už nebude týkať zvyšovanie cien za elektrinu či zdražovanie zo strany prevádzkovateľov sietí.

Solárna elektrina priamo pre vašu produkciu

Výroba elektrickej energie prebieha priamo na Vašej streche a prúdi do Vašej výroby. Cieľom je, aby sa pri prevádzke spotrebovala pokiaľ možno celá vyprodukovaná solárna elektrina a zamedzilo sa tvorba prebytkov elektriny, tak aby minimalizoval prípadný odber zo siete.

Okamžitá amortizácia fotovoltaického zariadenia

Tým že nebudete mať žiadne náklady na vybudovanie zariadenia a platiť budete iba fixné úhrady za elektrinu, fotovoltaické zariadenie sa amortizuje okamžite po jeho uvedení do prevádzky.

Maximálne zníženie nákladov

Vaše fotovoltaické zariadenie koncipujeme tak, aby sa vaše sieťové pripojenie zmenšilo na minimum, a tým vám umožňuje čo najväčšiu nezávislosť od ceny elektrickej energie a zvýšenie sieťových poplatkov. Keďže väčšinu svojej spotreby energie si už budete pokrývať sami a úhrada za elektrinu je fixná, úspora na Vašej strane sa bude kontinuálne zvyšovať počas celej doby trvania zmluvy.

Odovzdanie do vlastníctva po 18 rokoch

Po ukončení doby trvania zmluvy nebude fotovoltaické zariadenie neodmontujeme, ale stane/prejde do Vášho vlastníctva. Od tejto chvíle budete vyprodukovanú solárnu elektrinu využívať úplne bezplatne. Doba trvania zmluvy sa určuje vždy na základe individuálnej dohody, ale je minimálne 18 rokov./vždy však minimálne na 18 rokov.

Žiadne náklady na údržbu a opravy

Počas trvania zmluvy budeme zabezpečovať všetky opravy a údržbu. Týka sa to akýchkoľvek káblov, meničov, radiacich jednotiek a pod. Okrem toho neustále sledujeme fungovanie a výkon Vášho zariadenia. Týmto spôsobom zabraňujeme výpadkom v dodávke energie a zabezpečujeme ten najlepší servis.

Vysoko kvalitné komponenty a inovatívna technika

Sun Contracting je dlhodobý a stabilný koncept, preto pri montáži používame výlučne vysoko kvalitné technické komponenty s dlhou dobou životnosti. Týka sa to nielen panelov a meničov, ale aj podľa výberu regulátorov, akumulátorov a ďalších doplnkových prístrojov, ktoré maximalizujú vlastnú spotrebu solárnej elektriny vo Vašej prevádzke.

Minimálne 25 ročná záruka výkonu panelov

Používame výlučne fotovoltaické panely s 25-ročnou zárukou lineárneho výkonu od výrobcu. Táto záruka však neznamená, že fotovoltaické zariadenie bude po 25 rokoch defektný! Podlá najnovších štúdií panely preukázateľne fungujú minimálne 35 rokov bez významnejšej straty výkonu.

PREDPOKLADY

 • obchodné alebo verejné inštitúcie
 • denná spotreba elektrickej energie z 20 000 kWh / rok
 • miesto inštalácie (strecha) sa nachádza v Európe
 • bezchybný stav Vašej strechy (nová alebo zrekonštruovaná)
 • pre montáž fotovoltaického zariadenia musia byt splnene požiadavky na statiku
 • sklon strechy v rozmedzí  0° a 45°
 • orientácia strechy na juh, juhozápad alebo juhovýchod
 • strecha ktorá bude požiadavkám vyhovovať nepretržite minimálne 20 rokov
 • musí byť zápis večného bremena v katastri

ZAZMLUVNENIE – FAKTY

 • nie je potrebný žiadny kapitál
 • inovatívna technika s vysokokvalitnými komponentmi
 • minimálne 25 ročná záruka výkonu fotovoltaických panelov
 • bez nákladov na údržbu a opravy
 • 100% istota dodavky energie
 • inštalácia prostredníctvom certifikovaného špecialistu

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 • poistenie bežných rizík, straty výnosov a povinne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
 • nepretržité sledovanie a servis zariadenia, údržba na diaľku
 • vecne bremeno užívania strechy bude zapísané do katastra nehnuteľností (ochrana pred konkurzom, predajom, úmrtím, dražbou)
 • hodnota samotného fotovoltaického zariadenia
sclogosimple
100% ELEKTRINY ZO SLNKA, ŽIADNE OBSTARÁVACIE NÁKLADY
Zazmluvnenie fotovoltaiky sú vhodné pre prevádzky podnikov, priemyselné prevádzky, poľnohospodárov, verejné zariadenia, väčšie bytove domy a hotelové či gastronomické prevádzky. Predpokladom je vysoká denná spotreba elektrickej energie, v ideálnom prípade aj počas víkendov. Projekty sú zabezpečené zmluvami o používaní a odbere. Doba trvania zmluvy predstavuje 18 rokov.
PRÍKLAD PODNIK V RAKÚSKU – 30 ROKOV

PRÍKLAD PODNIK V RAKÚSKU – 30 ROKOV

Denná spotreba elektriny 52.450 kWh ročne, menovitý výkon fotovoltaického zariadenia 49,95 kWp, 0,183 EUR za kWh netto, prechod do vlastníctva po 18 rokoch, rast cien elektriny 1,5% ročne

UNSERE REFERENZANLAGEN
Showing 1 - 1 of 1
KWP
Krajiny
Kategórie
druh zariadenia