skip to Main Content

PRIESTOR PRE INVESTOROV

Ukončené emisie

Sun Contracting Bearer Bond 2020 (Lehota na predloženie ponuky ukončená. Úpis už nie je k dispozícii.)
Sun Contracting Registered EURO Bond 2020 (Lehota na predloženie ponuky ukončená. Úpis už nie je k dispozícii.)
Sun Contracting Registered CHF Bond 2020 (Lehota na predloženie ponuky ukončená. Úpis už nie je k dispozícii.)
Registered Bond 2019 (Lehota na predloženie ponuky ukončená. Úpis už nie je k dispozícii.)
Registered Bond 2018 (Lehota na predloženie ponuky ukončená. Úpis už nie je k dispozícii.)

Prospekt kapitálového trhu z 30.07.2018

Nemčina
(Schválená verzia)

Prospekt kapitálového trhu z 30.07.2018

Angličtina
(Preklad emitenta, ktorý nebol schválený ministerstvom financií Lichtenštajnska (FMA))

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS