Skip to content

HAPPY BIRTHDAY SOLARPARK ANGERN: Sun Contracting sa obracia za desaťročím výroby solárnej energie

Solárny park v Angern an der March bol ako prvý veľký projekt skupiny Sun Contracting pripojený do siete v auguste 2013. Fotovoltická elektráreň s výkonom 1,5 MWp v Dolnom Rakúsku odvtedy dodáva elektrickú energiu priamo do distribučnej siete. Pre zriaďovateľa a prevádzkovateľa elektrárne Sun Contracting nadišiel čas na bilancovanie.

V prvej elektrárni na voľnej ploche spoločnosti Sun Contracting vyrába za posledných 10 rokov čistú elektrinu viac ako 6 000 fotovoltických modulov. Celkové množstvo doteraz vyrobenej energie predstavuje viac ako 16 miliónov kilowatthodín, čo je množstvo, ktorým bolo možné za tento čas zásobovať elektrinou takmer 3 300 domácností.

Výroba energie s nízkymi nárokmi na údržbu

Vďaka absencii mechanických častí a s tým spojenou nízkou potrebou pravidelnej údržby systému sú fotovoltické elektrárne takmer bezkonkurenčnou a skvele fungujúcou formou výroby energie. Platí to najmä v prípade pozemných systémov, akým je aj systém v Angern an der March. Jednotlivé komponenty, ktoré je potrebné pravidelne meniť, alebo udržiavať, ovplyvňujú výkonnosť celého systému len minimálne. Výnosnosť fotovoltického systému je preto vysoká aj pri nízkej údržbe.

Stabilný rast

Od uvedenia prvého veľkého rakúskeho projektu do prevádzky zaznamenala skupina Sun Contracting obrovský nárast. Po úspešnom štarte v Lichtenštajnsku a Rakúsku sa skupine podarilo už v roku 2019 presadiť na nemeckom fotovoltickom trhu s viac ako 11 megawattmi. V roku 2020 nasledovalo Slovinsko, v roku 2021 Poľsko a v roku 2023 Švajčiarsko. Celkovo má skupina Sun Contracting inštalovaný fotovoltický výkon 157,87 MWp v piatich európskych krajinách.

Contracting projekty v centre záujmu

Tak ako v minulosti, aj teraz je energetický koncept Photovoltaic Contracting stredobodom obchodných aktivít skupiny Sun Contracting. Na výrobu solárnej energie sa pri tomto koncepte využívajú strechy, voľné plochy, alebo iné vopred zastavané plochy, ktoré nie sú vhodné na poľnohospodárske alebo iné účely. To znamená, že plochy, ktoré sú už zastavané, sa nenechávajú jednoducho ležať úhorom. Vďaka prispôsobivosti úspešného obchodného modelu Sun Contracting je možné dať takýmto plochám účel v celej Európe a podporiť tak prechod na obnoviteľné zdroje energie.

O spoločnosti

Spoločnosť Sun Contracting AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia na trhu s fotovoltikou už viac ako 12 rokov a sú úspešné najmä v nemecky hovoriacich krajinách. V posledných rokoch sa skupina čoraz viac zameriava na vstup na nové trhy. Od roku 2020 Sun Contracting rozšírila svoje obchodné aktivity do Slovinska a Poľska, v súčasnosti prebiehajú prípravy na vstup na švajčiarsky trh. Celá skupina spoločností má aktuálne inštalovanú, rozostavanú a plánovanú zmluvnú kapacitu 157,87 MWp v piatich európskych krajinách.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS