Skip to content

SUN CONTRACTING
STORY

História spoločnosti

2020

Jubilejný rok skupiny Sun Contracting prináša veľa nových dôležitých zmien. Na ďalšie medzinárodného posilnenie a etablovanie značky SUN CONTRACTING je v prvom štvrťroku 2020 premenovaná projektová spoločnosť BSW Solarpark GmbH, ktorá prevádzkuje 1,5 MW solárny park v Angern an der March v Dolnom Rakúsku, na Sun Contracting Angern GmbH.

S cieľom zlepšiť riadenie zdrojov určených na realizáciu projektov v Nemecku, je založená nová spoločnosť. V budúcnosti tak ponesie zodpovednosť za celkové riadenie projektov v Nemecku Sun Contracting Germany Management GmbH spolu so Sun Contracting Germany GmbH. Zároveň dochádza k rozhodnutiu zriadiť samostatné projektové spoločnosti, ktoré so sebou prinášajú nielen právne, ale aj organizačné výhody. Menšie podnikateľské jednotky znamenajú menej zložité komunikačné štruktúry a tým vedú k značne jednoduchšej a efektívnejšej komunikácii a rozhodovaniu.

Koncom roka dosiahla spoločnosť míľnik, na ktorom sa pracovalo už dlho. Začlenením slovinskej projektovej spoločnosti Pansolar d.o.o. do skupiny Sun Contracting sa podaril vstup na slovinský trh s fotovoltikou, expanzia pokračuje a skupina Sun Contracting je takto aktívna v štyroch krajinách Európy.

Rok 2020 zakončuje skupina Sun Contracting s nainštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 86,4 MWp v štyroch krajinách a s 309 contracting projektmi. Rok 2020 s rozšírením fotovoltiky o 32,2 MWp je tak najúspešnejším rokom v doterajšej histórii spoločnosti.

2019

Rok 2019 je zameraný na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting sa orientuje výhradne na realizáciu Contracting zariadení. Realizácia projektov je čoraz viacej v našich rukách a bez pomoci dodávateľov. Vďaka získanému projektovému objemu je vstup na nemecký trh úspešný: do konca roka sú v Nemecku vybudované zariadenia s výkonom 11,7 MWp.
K ďalšiemu rozvoju dochádza aj v iných oblastiach: Vlastné dlhopisy spoločnosti sú uvedené na viedenskej burze cenných papierov ako Green Bond. Obchodný rok 2019 uzavrela podnikateľská skupina Sun Contracting už s celkovým inštalovaným a naprojektovaným fotovoltickým výkonom 54,2 MWp v troch krajinách, pričom 38 MWp bolo realizovaných formou Contracting.
Celkové imanie podnikateľskej skupiny bolo navýšené na 3,9 mil. eur. Štrukturálnymi zlepšeniami v rámci skupiny bol zároveň vytvorený solídny základ pre ďalšie rozšírovanie na medzinárodné trhy s fotovoltikou.

2018

Doposiaľ najvýznamnejší krok sa uskutočnil v roku 2018. Sun Contracting AG prevzala spoločnosť GW Energie Gruppe a touto fúziou sa stala jedným z najväčších poskytovateľov Contractingu v Európe. Integráciou celej skupiny spoločnosti GW a zjednotením štruktúr sa značka SUN CONTRACTING jednotne etablovala na medzinárodnej úrovni. Následne došlo k zlúčeniu know-how v rámci dcérskych spoločností a k optimalizácii štruktúr. Spoločnosť enerXia AG (FL) bola od skupiny odčlenená a všetky zariadenia v Lichtenštajnsku prešli pod materskú spoločnosť Sun Contracting AG. Zlúčením spoločností sa vytvorili nové trhové podiely v Contracting sektore a spoločnosť sa stala lídrom na trhu. V Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku bol v roku 2018 inštalovaný a naprojektovaný výkon 35 MWp, z toho 21,4 MWp vo forme Contracting projektov. Celkové základné imanie skupiny Sun Contracting činilo ku koncu roka 2,3 mil. eur.

2017

Začiatkom 2017 založila skupina Sun Contracting ďalšiu spoločnosť: Sun Contracting Norica Plus GmbH, ktorá bude v budúcnosti prevádzkovať najväčšie strešné fotovoltické zariadenie v Rakúsku. Toto zariadenie s celkovým výkonom 1,5 MWp bolo uvedené do prevádzky na jeseň v roku 2017 v korutánskom Hermagore. S cieľom zamerať sa na medzinárodné trhy a vytvoriť jednotnú prítomnosť značky v celej Európe, založil Andreas Pachinger v roku 2017 Sun Contracting AG. Vytvorenie holdingu bolo prípravou vstupu na medzinárodné trhy s fotovoltikou. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začína projektovanie a realizovanie veľkých fotovoltických projektov v Nemecku a príprava vstupu na nemecký trh.

2016

Rok 2016 sa začína ďalším dôležitým míľnikom: Andreas Pachinger vstupuje ako nový hráč na rakúsky trh s fotovoltikou, a to založením firmy sun-inotech GmbH (predtým: Sonnenkonzept). Zakladateľ a konateľ okolo seba rýchlo zostavil kvalifikovaný a silný tím. Ešte v tom istom roku sa vďaka získanému kapitálu pre financovanie expanzie podarilo vytvoriť synergiu so súčasnou Sun Contracting GmbH. Súčasne so založením sun-inotech GmbH začína Sun Contracting GmbH crowdinvestingovú kampaň na viacerých platformách, ktorej cieľom je podpora vybudovania fotovoltického sektora. Táto kampaň bola rýchlo úspešná a vyzbieraná suma dosiahla viac ako 900.000 Eur.

2014 / 2015

Začiatkom roka 2014 začína skupina Sun Contracting nové spolupráce. Spolu s projektantskou firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH zrealizovala Sun Contracting GmbH v rokoch 2014 a 2015 viaceré zariadenia. Spoločnosti sa podarilo získať renomovaných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania, ako napríklad FH Hagenberg, STARLIM Spritzguss GmbH, ako aj spoločnosť Lagerhaus Mühlviertel, ktorá Contracting zariadením vybavila 9 svojich pobočiek.

2013

Po intenzívnom období plánovania a projektovania bolo v marci 2013 uvedené do prevádzky prvé Photovoltaic Contracting zariadenie v Rakúsku. S výkonom 1,5 MWp je voľne stojace zariadenie v Angern právoplatne míľnikom pre podnikateľskú skupinu v Rakúsku.

2012

Súbežne s vývojom Contracting modelu začalo v roku 2012 plánovanie prvého Photovoltaic Contracting v Lichtenštajnsku. V úzkej spolupráci s príslušnými úradmi bolo na jeseň 2012 uvedené do prevádzky zariadenie v meste Schaan v Lichtenštajnskom Oberlande. Od tohto momentu šlo všetko rýchlo: do konca roka bolo v Lichtenštajnskom kniežactve sprevádzkovaných 11 fotovoltických projektov s celkovým výkonom skoro 110 kWp. Projekty prevádzkovala EnerXia AG, založená za účelom projektového riadenia v Lichtenštajnsku, kým nedošlo koncom roka 2018 k jej oddeleniu od podnikateľskej skupiny.

V rovnakom období začína projektovanie a plánovanie prvého zariadenia v Rakúsku. V novembri 2012 bola založená spoločnosť Sun Contracting Agern GmbH (pôvodne BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer priniesol do vedenia spoločnosti nového partnera Alberta Schneidera, ktorý so svojimi podnikateľskými skúsenosťami výrazne podporil presadenie prvého fotovoltického projektu v Rakúsku.

2011

Počas prvých 18 mesiacov po založení Sun Contracting GmbH to bol hlavne Christian Bauer, veterán fotovoltiky, ktorý spoločne s uznávanými odborníkmi plánoval a riadil vytvorenie odvetvia Photovoltaic Contracting. Už počas týchto prvých rokov sa usilujú o vytvorenie inovatívneho riešenia, ktoré by sa odlišovalo od klasického predaja fotovoltických zariadení. Takto vznikol model Photovoltaic Contracting.

2010

Základný kameň súčasnej skupiny Sun Contracting bol položený v roku 2010 a to založením Sun Contracting GmbH (pôvodne GW Energie Holding GmbH).

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS