skip to Main Content
Triesen. Výroční zpráva Spolkové solární asociace (BSW Solar) hovoří o expanzi solárních střech. V porovnání s předchozím rokem bylo o 25 procent více střešních ploch zastavěno solárními panely. Fotovoltaika tak ve srovnání s jinými technologiemi elektráren silně vzrostla. Tato expanze však není dostatečná pro dosažení cílů, které byly vytyčeny.  
Berlín/Triesen. Bez ambiciózních cílů rozvoje v oblasti obnovitelných energií to nebude fungovat. Tento fakt je pomalu všudypřítomným. Názory se však liší v tom, co je ambiciózní a co ne. Z německého ministerstva životního prostředí je stále hlasitěji slyšet, že posílení fotovoltaiky o 100 gigawattů nebude do roku 2030 nestačit.   Spolkové ministerstvo
Triesen. Koexistence mezi zemědělskými oblastmi a solárními parky se v posledních měsících ocitla v centru pozornosti, několik studií na toto téma už vzniklo. Nově zahájený výzkumný projekt má poskytnout konkrétní informace o rozumném dvojím využití těchto ploch. Auditní systém sleduje ekologickou přidanou hodnotu solárních parků.   Projekt s názvem EULE (systém hodnocení
Vídeň/Triesen. Zatímco klimatická krize postupuje, zdá se, že Rakousko dosud neuznalo, jak vážná situace je. V roce 2019 se podíl obnovitelných zdrojů energie snižoval a oproti roku 2018 klesl o 0,5 procenta (na 33,6%). Mírný nárůst zaznamenal pouze podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektřiny. Správný čas pro fotovoltaické systémy