skip to Main Content
Podíl obnovitelných zdrojů energie, jejichž náklady jsou nižší než nejlevnější fosilní zdroje energie, se v roce 2020 zdvojnásobil. Přes 60 % veškeré výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je přitom levnější než nejlevnější  fosilní varianta. Začátek konce neobnovitelných zdrojů se tedy zdá být jistý.   Podle zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA)
Zdá se, že výpočty pro spotřebu elektřiny v blízké budoucnosti nebyly přesné. Alespoň to tvrdí německý ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU). Odpovědný ministr oznámil předložení nových výpočtů. Důvodem jsou mimo jiné přísnější klimatické cíle EU.   Podle německého ministra Petera Altmaiera jsou nové výpočty nutné kvůli přísnějším klimatickým cílům, které byly
Finanční prostředky ve výši více než 12 milionů eur a k tomu další zaměstnanci pro rychlejší zpracování žádostí. Spolková země Durynsko udělala mnoho pro podporu rozšíření fotovoltaiky. Nyní je finanční fond, který byl plánován na rok 2021, prázdný.   V období od začátku roku do května vydalo Durynsko 1450 kladných rozhodnutí pro
Severní Porýní-Vestfálsko čeká na schválení důležitého rozhodnutí. Čtvrtá největší spolková země prosazuje povinnou výstavbu solárních systémů na parkovištích s více než 35 parkovacími místy. Jde o nezbytný krok, kterého se už dříve odvážily některé spolkové země.   Povolení pro parkovací plochy s více než výše uvedenými 35 parkovacími místy bude v budoucnu uděleno