skip to Main Content
Přestože se léto 2021 jen stěží zapíše do historie jako léto s největším počtem hodin slunečního svitu, úroveň výnosů elektřiny z fotovoltaických systémů v Německu se může udržet na úrovni dosažené v roce 2020.   Do konce července přibylo na celém území Spolkové republiky Německo 2,9 gigawattů fotovoltaického výkonu. To je o pět procent
Bonn jako první město v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko chce, aby byly do budoucna nové budovy vybaveny pouze solární energií. Tento krok již byl učiněn v několika německých velkoměstech. Jednak proto, aby se zajistil odpovídající rozvoj obnovitelných zdrojů, a také proto, aby se zabránilo hrozícímu nedostatku elektřiny.   Kombinace stále rostoucí
Rozvoj fotovoltaiky v Bavorsku nepolevuje, ale v současné době se více uplatňuje na volných plochách než na střechách. Tento vývoj je žádoucí jen zčásti, protože fotovoltaika má obrovský potenciál zejména na střechách.   Při výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Bavorsku má přednost fotovoltaika především proto, že rozšiřování větrné energie bylo
V první polovině roku se dařilo výstavbě fotovoltaiky. V prvním měsíci druhé poloviny roku se však tento vývoj zastavil. Vypočtený údaj 434 megawattů byl mírně vyšší než v předchozích měsících, přesto se však objevuje mírný pokles. Společnost Sun Contracting zajímají důvody.   Příčina negativnínho vývoje zajímá také německý svaz solárního průmyslu (BSW-Solar).