skip to Main Content
Také v Rakousku se tempo výzkumu fotovoltaických inovací neustále zvyšuje. Univerzita přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni (BOKU) nyní zahájila projekt aplikovaného výzkumu. Výzkum probíhá na agrivoltaickém projektu o výkonu 3 MW.   Výzkumný projekt Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě (BOKU) chce v reálných
Od 1.května platí pro všechny nově postavené obytné budovy povinnost solárních budov – zkráceně solární povinnost. Německá spolková země Bádensko-Württembergsko tak důsledně pokračuje v rozvoji obnovitelných zdrojů a zárověň jde příkladem.   Podle nařízení spolkové země Bádensko-Württembergsko o nově postavených obytných budovách musí být nejméně 60 % střešní plochy pokryto fotovoltaickými
Od roku 2017 je v německé spolkové zemi Bádensko-Württembergsko povoleno stavět fotovoltaické systémy na znevýhodněných plochách. Tento limit je stanoven na 100 MWp na jeden pozemní systém. Podle odpovědných sdružení je však tento limit zastaralý.   Požadavek na zrušení limitu nevznikl samoúčelně. Půda ve znevýhodněných oblastech není zpravidla vhodná pro jiné
Se začátkem solárního veletrhu Intersolar v Mnichově se Německá solární asociace (BSW-Solar) odhodlala k malému přehledu vývoje. Podle jejich tiskové zprávy je nálada v solárním průmyslu na historickém vrcholu. Celosvětový trh s fotovoltaikou roste a letos pravděpodobně poprvé překročí 200 gigawattů nových instalací na roční bázi. Také v Německu je fotovoltaika opět na vzestupu. Není

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
FL-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 551 00 40

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS