Skip to content

SKUPINA SUN CONTRACTING

Společnost Sun Contracting jako jedna z největších společností v oblasti solární energie v Evropě se zaměřuje zejména na enegetický model Photovoltaic Contracting s cílem podpořit rozšíření výroby udržitelné solární elektřiny v Evropě. V tomto oboru se Sun Contracting již nyní řadí k lídrům na trhu a je zastoupena v 6 zemích.

2024_SC-Contracting_Grafik_Gesamtleistung_CZ

V současné době sestává naše podnikatelská skupina z mateřské společnosti v Lichtenštejnsku a z dceřiných společností, které jsou dohromady zodpovědné za trh s Photovoltaic Contracting v 6 zemích.

HISTORIE SUN CONTRACTING

Od roku 2010 se plně soustředíme na fotovoltaiku a obnovitelné zdroje. Skupinu Sun Contracting jsme vybudovali z našich malých a lokálních začátků. Dnes se již však můžeme ohlédnout za desetiletou historií, která je vedle mnoha úspěchů především důkazem našeho nadšení pro čistou solární elektřinu!

Založením společnosti Sun Contracting GmbH (dříve GW Energie Holding GmbH) byl v roce 2010 položen základní kámen dnešní skupiny Sun Contracting.

V prvních 18 měsících po založení Sun Contracting GmbH je především Christian Bauer ten, který společně s uznavanými odborníky plánuje a vede rozvoj oddělení smluvní fotovoltaiky. Kromě klasického prodeje fotovoltaických systémů se v těchto raných letech společnost zaměřuje na inovativní opatření a vyvíjí Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaické systémy).

Současně s vývojem smluvních modelů začíná roku 2012 plánování smluvního fotovoltaického zařízení v Lichtenštejnsku. V úzké spolupráci s tamějšími úřady bylo na podzim roku 2012 v Schaanu v lichtenštejnském Oberlandu uvedeno do provozu první smluvní fotovoltaické zařízení. Od tohoto okamžiku nabraly události rychlý spád: do konce roku bylo v Lichtenštejnském knížectví spuštěno dalších 11 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem téměř 110 kWp.
EnerXia AG, která byla založena v Lichtenštejnsku za účelem řízení projektů, se starala o provoz všech smluvních projektů v Lichtenštejnském knížectví, dokud nebyla koncem roku 2018 vyčleněna z podnikatelské skupiny.
Ve stejnou dobu začala předprojektová příprava a plánovací práce první smluvní fotovoltaické elektrárny v Rakousku: v listopadu roku 2012 byla založena projektová společnost Sun Contracting Angern GmbH (dříve BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer přizval ke spolupráci jako druhého jednatele Alberta Schneidera, který se z velké části podílel na plánování a realizaci prvního fotovoltaického projektu v Rakousku.

Po intenzivním plánovacím a projektovacím období bylo v březnu 2013 spuštěno první fotovoltaické zařízení v Rakousku: s 1,5 MWp se stala solární elektrárna v Angernu an der March prvním významným milníkem skupiny Sun Contracting v Rakousku.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Rok 2016 začal dalším důležitým milníkem: založením společnosti sun-inotech GmbH (dříve Sonnenkonzept) vstupuje Andreas Pachinger na rakouský fotovoltaický trh.
Zakladatel a jednatel této společnosti se rychle obklopil kvalifikovaným a silným týmem. Ve stejném roce vznikla poskytnutím kapitálu za účelem expanze první synergie s dnešní Sun Contracting GmbH. Současně se založením sun-inotech GmbH odstartovala na několika platformách crowdinvestingová kampaň, aby byl urychlen rozvoj fotovoltaického sektoru. Crowdinvesting byl zakrátko úspěšně ukončen s více než 900 000 eury.

V roce 2017 založila skupina Sun Contracting další společnost: Sun Contracting Norica Plus GmbH, která provozovuje jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren v Rakousku. Toto smluvní zařízení s celkovým fotovoltaickým výkonem 1,5 MWp bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2017 v korutanském Hermagoru. S cílem podpořit strategickou orientaci na mezinárodním trhu a také vytvořit jednotnou přítomnost značky v celé Evropě založil Andreas Pachinger v roce 2017 Sun Contracting AG. Vytvoření holdingové struktury je přípravou pro vstup na mezinárodní fotovoltaický trh. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začalo nejdříve projektování a řešení fotovoltaických velkoprojektů v Německu a příprava realizace vstupu na trh.

V roce 2018 se uskutečnil doposud největší krok: Sun Contracting AG převzala GW Energie Gruppe, sloučením vznikl jeden z největších smluvních dodavatelů v Evropě.
Začleněním celé GW podnikatelské skupiny a sloučením struktur se mohla značka SUN CONTRACTING mezinárodně etablovat. Následně bylo spojeno know-how v rámci dceřiných společností a struktura společnosti byla zefektivněna.
EnerXia AG (FL) byla vyčleněna z podnikatelské skupiny, veškerá fotovoltaická zařízení v Lichtenštejnsku zcela převzala mateřská společnost Sun Contracting AG.
Sloučením bylo dosaženo značného podílu ve smluvním sektoru a společnost tak nyní zaujala vedoucí postavení na trhu. V roce 2018 dosáhla skupina v Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku 35 MWp instalovaného a projektovaného fotovoltaického výkonu, z toho 21,4 MWp formou smluvních projektů. Ke konci roku disponuje skupina Sun Contracting celkovým kapitálem společnosti 2,3 milionů eur.

V roce 2019 je v centru pozornosti smluvní fotovoltaika: Sun Contracting se soustředí výlučně na realizaci smluvních fotovoltaických zařízení. Stále více projektů je realizováno přímo společností, ubývá tak spolupráce se třetí stranou. S množstvím získaných projektů se podařil vstup na německý trh s fotovoltaikou: do konce roku bylo jen v samotném Německu instalováno 11,7 MWp fotovoltaického výkonu.
Další rozvoj probíhá také v jiných oblastech: dluhopisy firmy jsou zapsány na vídeňské burze jako green bond. Kalendářní rok 2019 uzavírá podnikatelská skupina Sun Contracting s celkem instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem 54,2 MWp ve třech státech, z čehož 38 MWp bylo realizováno jako smluvní projekty.

Celkový kapitál podnikatelské skupiny byl v roce 2019 zvýšen na 3,9 milionů eur. Současně se zlepšením struktury v rámci skupiny byl vytvořen pevný základ pro další expanzi na mezinárodním trhu s fotovoltaikou.

Jubilejní rok skupiny Sun Contracting jí přichystal mnoho důležitých změn. V prvním čtvrtletí roku 2020 byla za účelem dalšího posílení a upevnění mezinárodní pozice značky SUN CONTRACTING přejmenována projektová společnost BSW Solarpark GmbH, která provozuje solární park s 1,5 MW v Angernu an der March (Dolní Rakousko), na Sun Contracting Angern GmbH. Aby bylo možné lépe kontrolovat prostředky na realizaci projektů v Německu, byla nadto založena další společnost. Do budoucna ponesou zodpovědnost za projekty na německém trhu Sun Contracting Germany Management GmbH společně se Sun Contracting Germany GmbH. Dále bylo rozhodnuto o založení jednotlivých projektových společností, které s sebou přínáší nejen právní, ale i organizační výhody. Menší podnikatelské subjekty a s tím související menší množství komunikačních struktur vedou ke značnému zefektivnění informačních kanálů a procesů rozhodování. Ke konci roku dosáhla skupina společností milníku, kterému předcházely delší přípravy. Začleněním slovinské projektové společnosti Pansolar d.o.o do skupiny Sun Contracting se tak podařil vstup na slovinský fotovoltaický trh. Expanze společnosti učinila další krok a od tohoto okamžiku působí skupina Sun Contracting ve čtyřech evropských zemích.
Rok 2020 uzavřela skupina Sun Contracting s 309 smluvními projekty a s projektovaným a instalovaným fotovoltaickým výkonem 86,4 MWp ve čtyřech zemích. Rozšířením fotovoltaických systémů o 32,2 MWp se tak rok 2020 stal neúspěšnějším rokem v dosavadní historii společnosti.

Historie

TÝM SILNÝ JAKO SLUNCE

Náš tým tvoří zaměstnanců, jejichž každodenním cílem je rozšíření a výstavba fotovoltaiky v Evropě. Na jeho dosažení se podílí deset různých oborů a oddělení – technické oddělení, IT a oddělení pro realizaci projektů stejně jako finanční oddělení, marketing, administrativa a vedení.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
Board of Directors

Sun_Contracting_Team_5

Markus Urmann
Board of Directors

Sun_Contracting_Team_11

Alexander Schauer
COO Photovoltaic

Sun_Contracting_Team_Mario_Zottele-Portraits-Team

Mario Zottele
Finance & Accounting

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_14092020-

Erwin Skola
Photovoltaic Austria

Sun_Contracting_Team_45 (1)

Andreas Bolze
Photovoltaic Germany

Sun_Contracting-Team_202108182

Sylwester Kowalczyk
Photovoltaic Poland

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_2022-0901-1

Habib Kocakaya
Photovoltaic Switzerland

Výběr z referencí
zobrazit 1 - 20 - 130
KWP
Länderauswahl
07-120 Górki Borze
Polen
750.00kWp
Anzahl Module:
1,363
JA Solar JAM72S30 525-550
Huawei SUN2000-330KTL-H1
kWh/Jahr
827,000.00
99448 Kranichfeld
Německo
148.96kWp
Anzahl Module:
392
Trina Solar TSM-380-DE08M.08
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
140,828.27
06449 Schadeleben
Německo
749.63kWp
Anzahl Module:
1,999
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
713,212.97
06449 Schadeleben
Německo
617.25kWp
Anzahl Module:
1,646
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
Huawei 36KTL
Huawei 33KTL-A
kWh/Jahr
584,918.45
06449 Schadeleben
Německo
534.75kWp
Anzahl Module:
1,425
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
kWh/Jahr
508,729.07
17329 Krackow
Německo
232.36kWp
Anzahl Module:
628
Suntech STP370S-B60/Wnh 370Wp
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
220,948.00
17329 Krackow
Německo
299.75kWp
Anzahl Module:
1,088
Trina Solar TSM-300 DD05A.08
Huawei 60KTL-M0
Huawei 36KTL
kWh/Jahr
279,588.00
3500 Krems an der Donau
Rakousko
8,500.00kWp
Anzahl Module:
22,000
Ja Solar JAM60S20
Ja Solar JAM54S30
Fronius Tauro ECO 100-3-D
kWh/Jahr
8,500,000.00
9250 Gornja Radgona
Slovinsko
542.00kWp
Anzahl Module:
2,168
Renesola - JC250M-24/Bb
Kstar KSG
kWh/Jahr
519,236.00
9470 Stadling
Rakousko
14.85kWp
Anzahl Module:
54
Amerisolar AS-6P30
Zeversolar TLC15K
kWh/Jahr
16,706.25
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Rakousko
48.00kWp
Anzahl Module:
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K und SE17K
kWh/Jahr
47,472.00
2463 Stixneusiedl
Rakousko
8.25kWp
Anzahl Module:
30
Amerisolar AS-6P30
Fronius Symo 12.5-3-M
kWh/Jahr
8,349.00
2261 Angern
Rakousko
1,499.40kWp
Anzahl Module:
6,120
Trina TSM-245PC05
Siemens Sinvert PVM 20
kWh/Jahr
1,639,906.00
9620 Hermagor
Rakousko
1,467.67kWp
Anzahl Module:
5,334
energetica E-1000ECO 275
Sungrow 36KTL-M
kWh/Jahr
1,320,908.00
2630 Ternitz
Rakousko
307.40kWp
Anzahl Module:
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco und Sungrow SG60KTL
kWh/Jahr
307,400.00
4232 Hagenberg
Rakousko
184.75kWp
Anzahl Module:
739
Trina TSM-250 PC05
RefuSol 803R010, 802R017, 802R013, 802R020
kWh/Jahr
189,368.75
8813 St. Lambrecht
Rakousko
141.00kWp
Anzahl Module:
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh/Jahr
141,000.00
8741 Allersdorf
Rakousko
111.00kWp
Anzahl Module:
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M und Sungrow SG15KTL
kWh/Jahr
111,000.00
4221 Steyregg
Rakousko
86.39kWp
Anzahl Module:
326
energetica E-1000ECO265
Fronius Symo 5.0-3-M, Fronius Symo 17.5-3-M, Fronius Eco 27.0-3-S
kWh/Jahr
80,774.65
4851 Gampern
Rakousko
59.95kWp
Anzahl Module:
218
Trina TSM-275-PD05
Huawei SUN2000-60KTL
kWh/Jahr
61,208.95

Naši zákazníci

K zákazníkům společnosti Sun Contracting se řadí několik známých společností jako je Linz AG, Energie AG, Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH a Helios Sonnenstrom GmbH, ale také Salzburg Airport, Blue Danube Airport, Fachhochschule Hagenberg a Infracenter v Linci.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS