skip to Main Content

SKUPINA SUN CONTRACTING

S aktuálním téměř 68,9 MWp instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem ve třech zemích patří Sun Contracting AG a její dceřiné společnosti k největším firmám se solárními systémy v Evropě. Jako firma působící na mezinárodní úrovni zaujímá v oblasti Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaická zařízení) vedoucí postavení. V Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku provozuje Sun Contractin AG přes 273 Photovoltaic Contracting zařízení s celkovým výkonem 49,9 MWp.

SKUPINA SUN CONTRACTING

S aktuálním téměř 68,9 MWp instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem ve třech zemích patří Sun Contracting AG a její dceřiné společnosti k největším firmám se solárními systémy v Evropě. Jako firma působící na mezinárodní úrovni zaujímá v oblasti Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaická zařízení) vedoucí postavení. V Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku provozuje Sun Contractin AG přes 273 Photovoltaic Contracting zařízení s celkovým výkonem 49,9 MWp.

V současné době tvoří náš koncern mateřská společnost v Lichtenštejnsku a z šest dceřiných společností, které se společně starají o trh se smluvními zařízeními ve třech státech.

HISTORIE SUN CONTRACTING

Od roku 2010 se plně soustředíme na fotovoltaiku a obnovitelné zdroje. Skupinu Sun Contracting jsme vybudovali z našich malých a lokálních začátků. Dnes se již však můžeme ohlédnout za desetiletou historií, která je vedle mnoha úspěchů především důkazem našeho nadšení pro čistou solární elektřinu!

Založením společnosti Sun Contracting GmbH (dříve GW Energie Holding GmbH) byl v roce 2010 položen základní kámen dnešní skupiny Sun Contracting.

V prvních 18 měsících po založení Sun Contracting GmbH je především Christian Bauer ten, který společně s uznavanými odborníky plánuje a vede rozvoj oddělení smluvní fotovoltaiky. Kromě klasického prodeje fotovoltaických systémů se v těchto raných letech společnost zaměřuje na inovativní opatření a vyvíjí Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaické systémy).

Současně s vývojem smluvních modelů začíná roku 2012 plánování smluvního fotovoltaického zařízení v Lichtenštejnsku. V úzké spolupráci s tamějšími úřady bylo na podzim roku 2012 v Schaanu v lichtenštejnském Oberlandu uvedeno do provozu první smluvní fotovoltaické zařízení. Od tohoto okamžiku nabraly události rychlý spád: do konce roku bylo v Lichtenštejnském knížectví spuštěno dalších 11 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem téměř 110 kWp.
EnerXia AG, která byla založena v Lichtenštejnsku za účelem řízení projektů, se starala o provoz všech smluvních projektů v Lichtenštejnském knížectví, dokud nebyla koncem roku 2018 vyčleněna z podnikatelské skupiny.
Ve stejnou dobu začala předprojektová příprava a plánovací práce první smluvní fotovoltaické elektrárny v Rakousku: v listopadu roku 2012 byla založena projektová společnost Sun Contracting Angern GmbH (dříve BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer přizval ke spolupráci jako druhého jednatele Alberta Schneidera, který se z velké části podílel na plánování a realizaci prvního fotovoltaického projektu v Rakousku.

Po intenzivním plánovacím a projektovacím období bylo v březnu 2013 spuštěno první fotovoltaické zařízení v Rakousku: s 1,5 MWp se stala solární elektrárna v Angernu an der March prvním významným milníkem skupiny Sun Contracting v Rakousku.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Rok 2016 začal dalším důležitým milníkem: založením společnosti sun-inotech GmbH (dříve Sonnenkonzept) vstupuje Andreas Pachinger na rakouský fotovoltaický trh.
Zakladatel a jednatel této společnosti se rychle obklopil kvalifikovaným a silným týmem. Ve stejném roce vznikla poskytnutím kapitálu za účelem expanze první synergie s dnešní Sun Contracting GmbH. Současně se založením sun-inotech GmbH odstartovala na několika platformách crowdinvestingová kampaň, aby byl urychlen rozvoj fotovoltaického sektoru. Crowdinvesting byl zakrátko úspěšně ukončen s více než 900 000 eury.

V roce 2017 založila skupina Sun Contracting další společnost: enerXia Norica Plus GmbH, která provozovuje jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren v Rakousku. Toto smluvní zařízení s celkovým fotovoltaickým výkonem 1,5 MWp bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2017 v korutanském Hermagoru. S cílem podpořit strategickou orientaci na mezinárodním trhu a také vytvořit jednotnou přítomnost značky v celé Evropě založil Andreas Pachinger v roce 2017 Sun Contracting AG. Vytvoření holdingové struktury je přípravou pro vstup na mezinárodní fotovoltaický trh. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začalo nejdříve projektování a řešení fotovoltaických velkoprojektů v Německu a příprava realizace vstupu na trh.

V roce 2018 se uskutečnil doposud největší krok: Sun Contracting AG převzala GW Energie Gruppe, sloučením vznikl jeden z největších smluvních dodavatelů v Evropě.
Začleněním celé GW podnikatelské skupiny a sloučením struktur se mohla značka SUN CONTRACTING mezinárodně etablovat. Následně bylo spojeno know-how v rámci dceřiných společností a struktura společnosti byla zefektivněna.
EnerXia AG (FL) byla vyčleněna z podnikatelské skupiny, veškerá fotovoltaická zařízení v Lichtenštejnsku zcela převzala mateřská společnost Sun Contracting AG.
Sloučením bylo dosaženo značného podílu ve smluvním sektoru a společnost tak nyní zaujala vedoucí postavení na trhu. V roce 2018 dosáhla skupina v Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku 35 MWp instalovaného a projektovaného fotovoltaického výkonu, z toho 21,4 MWp formou smluvních projektů. Ke konci roku disponuje skupina Sun Contracting celkovým kapitálem společnosti 2,3 milionů eur.

V roce 2019 je v centru pozornosti smluvní fotovoltaika: Sun Contracting se soustředí výlučně na realizaci smluvních fotovoltaických zařízení. Stále více projektů je realizováno přímo společností, ubývá tak spolupráce se třetí stranou. S množstvím získaných projektů se podařil vstup na německý trh s fotovoltaikou: do konce roku bylo jen v samotném Německu instalováno 11,7 MWp fotovoltaického výkonu.
Další rozvoj probíhá také v jiných oblastech: dluhopisy firmy jsou zapsány na vídeňské burze jako green bond. Kalendářní rok 2019 uzavírá podnikatelská skupina Sun Contracting s celkem instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem 54,2 MWp ve třech státech, z čehož 38 MWp bylo realizováno jako smluvní projekty.

Celkový kapitál podnikatelské skupiny byl v roce 2019 zvýšen na 3,9 milionů eur. Současně se zlepšením struktury v rámci skupiny byl vytvořen pevný základ pro další expanzi na mezinárodním trhu s fotovoltaikou.

Start do jubilejního roku začal s novým navýšením celkového kapitálu: koncem února 2020 disponuje skupina Sun Contracting základním kapitálem společnosti o celkovém objemu 6,9 milionů eur a její tým sestává z 39 zaměstnanců.

Založením společnosti Sun Contracting GmbH (dříve GW Energie Holding GmbH) byl v roce 2010 položen základní kámen dnešní skupiny Sun Contracting.

V prvních 18 měsících po založení Sun Contracting GmbH je především Christian Bauer ten, který společně s uznavanými odborníky plánuje a vede rozvoj oddělení smluvní fotovoltaiky. Kromě klasického prodeje fotovoltaických systémů se v těchto raných letech společnost zaměřuje na inovativní opatření a vyvíjí Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaické systémy).

Současně s vývojem smluvních modelů začíná roku 2012 plánování smluvního fotovoltaického zařízení v Lichtenštejnsku. V úzké spolupráci s tamějšími úřady bylo na podzim roku 2012 v Schaanu v lichtenštejnském Oberlandu uvedeno do provozu první smluvní fotovoltaické zařízení. Od tohoto okamžiku nabraly události rychlý spád: do konce roku bylo v Lichtenštejnském knížectví spuštěno dalších 11 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem téměř 110 kWp.
EnerXia AG, která byla založena v Lichtenštejnsku za účelem řízení projektů, se starala o provoz všech smluvních projektů v Lichtenštejnském knížectví, dokud nebyla koncem roku 2018 vyčleněna z podnikatelské skupiny.
Ve stejnou dobu začala předprojektová příprava a plánovací práce první smluvní fotovoltaické elektrárny v Rakousku: v listopadu roku 2012 byla založena projektová společnost Sun Contracting Angern GmbH (dříve BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer přizval ke spolupráci jako druhého jednatele Alberta Schneidera, který se z velké části podílel na plánování a realizaci prvního fotovoltaického projektu v Rakousku.

Po intenzivním plánovacím a projektovacím období bylo v březnu 2013 spuštěno první fotovoltaické zařízení v Rakousku: s 1,5 MWp se stala solární elektrárna v Angernu an der March prvním významným milníkem skupiny Sun Contracting v Rakousku.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Rok 2016 začal dalším důležitým milníkem: založením společnosti sun-inotech GmbH (dříve Sonnenkonzept) vstupuje Andreas Pachinger na rakouský fotovoltaický trh.
Zakladatel a jednatel této společnosti se rychle obklopil kvalifikovaným a silným týmem. Ve stejném roce vznikla poskytnutím kapitálu za účelem expanze první synergie s dnešní Sun Contracting GmbH. Současně se založením sun-inotech GmbH odstartovala na několika platformách crowdinvestingová kampaň, aby byl urychlen rozvoj fotovoltaického sektoru. Crowdinvesting byl zakrátko úspěšně ukončen s více než 900 000 eury.

V roce 2017 založila skupina Sun Contracting další společnost: enerXia Norica Plus GmbH, která provozovuje jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren v Rakousku. Toto smluvní zařízení s celkovým fotovoltaickým výkonem 1,5 MWp bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2017 v korutanském Hermagoru. S cílem podpořit strategickou orientaci na mezinárodním trhu a také vytvořit jednotnou přítomnost značky v celé Evropě založil Andreas Pachinger v roce 2017 Sun Contracting AG. Vytvoření holdingové struktury je přípravou pro vstup na mezinárodní fotovoltaický trh. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začalo nejdříve projektování a řešení fotovoltaických velkoprojektů v Německu a příprava realizace vstupu na trh.

V roce 2018 se uskutečnil doposud největší krok: Sun Contracting AG převzala GW Energie Gruppe, sloučením vznikl jeden z největších smluvních dodavatelů v Evropě.
Začleněním celé GW podnikatelské skupiny a sloučením struktur se mohla značka SUN CONTRACTING mezinárodně etablovat. Následně bylo spojeno know-how v rámci dceřiných společností a struktura společnosti byla zefektivněna.
EnerXia AG (FL) byla vyčleněna z podnikatelské skupiny, veškerá fotovoltaická zařízení v Lichtenštejnsku zcela převzala mateřská společnost Sun Contracting AG.
Sloučením bylo dosaženo značného podílu ve smluvním sektoru a společnost tak nyní zaujala vedoucí postavení na trhu. V roce 2018 dosáhla skupina v Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku 35 MWp instalovaného a projektovaného fotovoltaického výkonu, z toho 21,4 MWp formou smluvních projektů. Ke konci roku disponuje skupina Sun Contracting celkovým kapitálem společnosti 2,3 milionů eur.

V roce 2019 je v centru pozornosti smluvní fotovoltaika: Sun Contracting se soustředí výlučně na realizaci smluvních fotovoltaických zařízení. Stále více projektů je realizováno přímo společností, ubývá tak spolupráce se třetí stranou. S množstvím získaných projektů se podařil vstup na německý trh s fotovoltaikou: do konce roku bylo jen v samotném Německu instalováno 11,7 MWp fotovoltaického výkonu.
Další rozvoj probíhá také v jiných oblastech: dluhopisy firmy jsou zapsány na vídeňské burze jako green bond. Kalendářní rok 2019 uzavírá podnikatelská skupina Sun Contracting s celkem instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem 54,2 MWp ve třech státech, z čehož 38 MWp bylo realizováno jako smluvní projekty.

Celkový kapitál podnikatelské skupiny byl v roce 2019 zvýšen na 3,9 milionů eur. Současně se zlepšením struktury v rámci skupiny byl vytvořen pevný základ pro další expanzi na mezinárodním trhu s fotovoltaikou.

Start do jubilejního roku začal s novým navýšením celkového kapitálu: koncem února 2020 disponuje skupina Sun Contracting základním kapitálem společnosti o celkovém objemu 6,9 milionů eur a její tým sestává z 39 zaměstnanců.

TÝM SILNÝ JAKO SLUNCE

Náš tým tvoří 39 zaměstnanců, jejichž každodenním cílem je rozšíření a výstavba fotovoltaiky v Evropě. Na jeho dosažení se podílí deset různých oborů a oddělení – technické oddělení, IT a oddělení pro realizaci projektů stejně jako finanční oddělení, marketing, administrativa a vedení.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
člen správní rady Sun Contracting AG
CEO sun-inotech GmbH

SC_Mitarbeiterfotos-Website_Leitung_CL

Clemens Laternser
člen správní rady Sun Contracting AG

Sun_Contracting_Team_10

Christian Bauer
CEO Sun Contracting Germany GmbH

Sun_Contracting_Team_39 (1)

Albert Schneider
CEO Sun Contracting Angern GmbH

Sun_Contracting_Team_38

Ing. Georg Schneider
CEO Sun Contracting GmbH & enerXia Norica Plus GmbH

SMLUVNÍ ZAŘÍZENÍ V EVROPĚ

 

SMLUVNÍ ZAŘÍZENÍ V EVROPĚ

 

REFERENCE
zobrazit 1 - 20 - 179
KWP
zvolit stát
Kategorie
Typ fotovoltaického zařízení
39249 Barby
Německo
Zemědělství
750.00kWp
Počet panelů
2,500
Hanwah Q.Plus L-G4.1345
Huawei SUN2000-33KTL
Huawei SUN2000-60KTL
Huawei SUN2000-36KTL
Huawei SUN2000-12KTL
kWh rok
675,555.00
39343 Erxleben
Německo
Podnikatelský sektor
387.45kWp
Počet panelů
1,230
Astroenergy CHSM6610M-31
Huawei SUN2000-60KTL
kWh rok
355,669.00
2630 Dunkelstein
Rakousko
Zemědělství
307.40kWp
Počet panelů
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco
Sungrow SG60KTL
kWh rok
292,030.00
8813 St. Blasen
Rakousko
Zemědělství
141.00kWp
Počet panelů
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh rok
135,360.00
8741 Allersdorf
Rakousko
Zemědělství
115.00kWp
Počet panelů
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M
Sungrow SG15KTL
kWh rok
108,780.00
4851 Gampern
Rakousko
Podnikatelský sektor
59.95kWp
Počet panelů
218
Trina TSM-275-PD05
Huawei SUN2000-60KTL
kWh rok
58,155.00
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Rakousko
Podnikatelský sektor
48.00kWp
Počet panelů
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K
SolarEdge SE17K
kWh rok
45,600.00
8403 Lebring
Rakousko
Zemědělství
9.08kWp
Počet panelů
33
Trina Solar TSM Honey
Fronius Symo 8.2-3-M
kWh rok
44,185.00
9494 Schaan
Lichtenštejnsko
Zemědělství
5.88kWp
Počet panelů
24
Risen SYP245S
Kostal Piko 5.5
kWh rok
5,750.64
9494 Schaan
Lichtenštejnsko
Zemědělství
25.97kWp
Počet panelů
106
Risen SYP245S
Sungrow 30KTL
kWh rok
222,256.00
5272 Treubach
Rakousko
Veřejný sektor
14.82kWp
Počet panelů
57
Amerisolar AS-6P30
Sungrow 15KTL
kWh rok
13,545.48
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
16.17kWp
Počet panelů
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh rok
15,135.00
4710 Tollet
Rakousko
Zemědělství
23.65kWp
Počet panelů
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh rok
23,616.00
4616 Weißkirchen
Rakousko
Podnikatelský sektor
245.84kWp
Počet panelů
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh rok
236,448.00
49733 Haren
Německo
Podnikatelský sektor
683.76kWp
Počet panelů
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh rok
592,525.00
9484 Nendeln
Lichtenštejnsko
Veřejný sektor
9.31kWp
Počet panelů
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh rok
8,006.60
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
10.53kWp
Počet panelů
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh rok
10,617.00
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
10.29kWp
Počet panelů
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh rok
10,327.00
14913 Jüterbog
Německo
Podnikatelský sektor
75.10kWp
Počet panelů
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh rok
68,941.80
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
Podnikatelský sektor
5.63kWp
Počet panelů
23
LDK-245P-20
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh rok
5,634.36

Naši zákazníci

K zákazníkům společnosti Sun Contracting se řadí několik známých společností jako je Linz AG, Energie AG, Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH a Helios Sonnenstrom GmbH, ale také Salzburg Airport, Blue Danube Airport, Fachhochschule Hagenberg a Infracenter v Linci.