skip to Main Content

SKUPINA SUN CONTRACTING

Společnost Sun Contracting jako jedna z největších společností v oblasti solární energie v Evropě se zaměřuje zejména na enegetický model Photovoltaic Contracting s cílem podpořit rozšíření výroby udržitelné solární elektřiny v Evropě. V tomto oboru se Sun Contracting již nyní řadí k lídrům na trhu a je zastoupena v 6 zemích.

2023-0508_SC-Grafik_Gesamtleistung_CZ_800x570

V současné době sestává naše podnikatelská skupina z mateřské společnosti v Lichtenštejnsku a z dceřiných společností, které jsou dohromady zodpovědné za trh s Photovoltaic Contracting v 6 zemích.

HISTORIE SUN CONTRACTING

Od roku 2010 se plně soustředíme na fotovoltaiku a obnovitelné zdroje. Skupinu Sun Contracting jsme vybudovali z našich malých a lokálních začátků. Dnes se již však můžeme ohlédnout za desetiletou historií, která je vedle mnoha úspěchů především důkazem našeho nadšení pro čistou solární elektřinu!

Založením společnosti Sun Contracting GmbH (dříve GW Energie Holding GmbH) byl v roce 2010 položen základní kámen dnešní skupiny Sun Contracting.

V prvních 18 měsících po založení Sun Contracting GmbH je především Christian Bauer ten, který společně s uznavanými odborníky plánuje a vede rozvoj oddělení smluvní fotovoltaiky. Kromě klasického prodeje fotovoltaických systémů se v těchto raných letech společnost zaměřuje na inovativní opatření a vyvíjí Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaické systémy).

Současně s vývojem smluvních modelů začíná roku 2012 plánování smluvního fotovoltaického zařízení v Lichtenštejnsku. V úzké spolupráci s tamějšími úřady bylo na podzim roku 2012 v Schaanu v lichtenštejnském Oberlandu uvedeno do provozu první smluvní fotovoltaické zařízení. Od tohoto okamžiku nabraly události rychlý spád: do konce roku bylo v Lichtenštejnském knížectví spuštěno dalších 11 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem téměř 110 kWp.
EnerXia AG, která byla založena v Lichtenštejnsku za účelem řízení projektů, se starala o provoz všech smluvních projektů v Lichtenštejnském knížectví, dokud nebyla koncem roku 2018 vyčleněna z podnikatelské skupiny.
Ve stejnou dobu začala předprojektová příprava a plánovací práce první smluvní fotovoltaické elektrárny v Rakousku: v listopadu roku 2012 byla založena projektová společnost Sun Contracting Angern GmbH (dříve BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer přizval ke spolupráci jako druhého jednatele Alberta Schneidera, který se z velké části podílel na plánování a realizaci prvního fotovoltaického projektu v Rakousku.

Po intenzivním plánovacím a projektovacím období bylo v březnu 2013 spuštěno první fotovoltaické zařízení v Rakousku: s 1,5 MWp se stala solární elektrárna v Angernu an der March prvním významným milníkem skupiny Sun Contracting v Rakousku.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

Rok 2016 začal dalším důležitým milníkem: založením společnosti sun-inotech GmbH (dříve Sonnenkonzept) vstupuje Andreas Pachinger na rakouský fotovoltaický trh.
Zakladatel a jednatel této společnosti se rychle obklopil kvalifikovaným a silným týmem. Ve stejném roce vznikla poskytnutím kapitálu za účelem expanze první synergie s dnešní Sun Contracting GmbH. Současně se založením sun-inotech GmbH odstartovala na několika platformách crowdinvestingová kampaň, aby byl urychlen rozvoj fotovoltaického sektoru. Crowdinvesting byl zakrátko úspěšně ukončen s více než 900 000 eury.

V roce 2017 založila skupina Sun Contracting další společnost: Sun Contracting Norica Plus GmbH, která provozovuje jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren v Rakousku. Toto smluvní zařízení s celkovým fotovoltaickým výkonem 1,5 MWp bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2017 v korutanském Hermagoru. S cílem podpořit strategickou orientaci na mezinárodním trhu a také vytvořit jednotnou přítomnost značky v celé Evropě založil Andreas Pachinger v roce 2017 Sun Contracting AG. Vytvoření holdingové struktury je přípravou pro vstup na mezinárodní fotovoltaický trh. Pod novou značkou SUN CONTRACTING začalo nejdříve projektování a řešení fotovoltaických velkoprojektů v Německu a příprava realizace vstupu na trh.

V roce 2018 se uskutečnil doposud největší krok: Sun Contracting AG převzala GW Energie Gruppe, sloučením vznikl jeden z největších smluvních dodavatelů v Evropě.
Začleněním celé GW podnikatelské skupiny a sloučením struktur se mohla značka SUN CONTRACTING mezinárodně etablovat. Následně bylo spojeno know-how v rámci dceřiných společností a struktura společnosti byla zefektivněna.
EnerXia AG (FL) byla vyčleněna z podnikatelské skupiny, veškerá fotovoltaická zařízení v Lichtenštejnsku zcela převzala mateřská společnost Sun Contracting AG.
Sloučením bylo dosaženo značného podílu ve smluvním sektoru a společnost tak nyní zaujala vedoucí postavení na trhu. V roce 2018 dosáhla skupina v Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku 35 MWp instalovaného a projektovaného fotovoltaického výkonu, z toho 21,4 MWp formou smluvních projektů. Ke konci roku disponuje skupina Sun Contracting celkovým kapitálem společnosti 2,3 milionů eur.

V roce 2019 je v centru pozornosti smluvní fotovoltaika: Sun Contracting se soustředí výlučně na realizaci smluvních fotovoltaických zařízení. Stále více projektů je realizováno přímo společností, ubývá tak spolupráce se třetí stranou. S množstvím získaných projektů se podařil vstup na německý trh s fotovoltaikou: do konce roku bylo jen v samotném Německu instalováno 11,7 MWp fotovoltaického výkonu.
Další rozvoj probíhá také v jiných oblastech: dluhopisy firmy jsou zapsány na vídeňské burze jako green bond. Kalendářní rok 2019 uzavírá podnikatelská skupina Sun Contracting s celkem instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem 54,2 MWp ve třech státech, z čehož 38 MWp bylo realizováno jako smluvní projekty.

Celkový kapitál podnikatelské skupiny byl v roce 2019 zvýšen na 3,9 milionů eur. Současně se zlepšením struktury v rámci skupiny byl vytvořen pevný základ pro další expanzi na mezinárodním trhu s fotovoltaikou.

Jubilejní rok skupiny Sun Contracting jí přichystal mnoho důležitých změn. V prvním čtvrtletí roku 2020 byla za účelem dalšího posílení a upevnění mezinárodní pozice značky SUN CONTRACTING přejmenována projektová společnost BSW Solarpark GmbH, která provozuje solární park s 1,5 MW v Angernu an der March (Dolní Rakousko), na Sun Contracting Angern GmbH. Aby bylo možné lépe kontrolovat prostředky na realizaci projektů v Německu, byla nadto založena další společnost. Do budoucna ponesou zodpovědnost za projekty na německém trhu Sun Contracting Germany Management GmbH společně se Sun Contracting Germany GmbH. Dále bylo rozhodnuto o založení jednotlivých projektových společností, které s sebou přínáší nejen právní, ale i organizační výhody. Menší podnikatelské subjekty a s tím související menší množství komunikačních struktur vedou ke značnému zefektivnění informačních kanálů a procesů rozhodování. Ke konci roku dosáhla skupina společností milníku, kterému předcházely delší přípravy. Začleněním slovinské projektové společnosti Pansolar d.o.o do skupiny Sun Contracting se tak podařil vstup na slovinský fotovoltaický trh. Expanze společnosti učinila další krok a od tohoto okamžiku působí skupina Sun Contracting ve čtyřech evropských zemích.
Rok 2020 uzavřela skupina Sun Contracting s 309 smluvními projekty a s projektovaným a instalovaným fotovoltaickým výkonem 86,4 MWp ve čtyřech zemích. Rozšířením fotovoltaických systémů o 32,2 MWp se tak rok 2020 stal neúspěšnějším rokem v dosavadní historii společnosti.

Historie

TÝM SILNÝ JAKO SLUNCE

Náš tým tvoří zaměstnanců, jejichž každodenním cílem je rozšíření a výstavba fotovoltaiky v Evropě. Na jeho dosažení se podílí deset různých oborů a oddělení – technické oddělení, IT a oddělení pro realizaci projektů stejně jako finanční oddělení, marketing, administrativa a vedení.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
Board of Directors
Sun Contracting AG

CEO Sun Contracting
Engineering GmbH

CEO Sun Contracting
Norica Plus GmbH

CEO Sun Contracting
Austria GmbH

Sun_Contracting_Team_5

Markus Urmann
Board of Directors
Sun Contracting AG

Board of Directors
Sun Invest AG

Sun_Contracting_Team_11

Alexander Schauer
CEO Sun Contracting
Germany GmbH

COO Photovoltaic
Sun Contracting Group

Sun_Contracting-Team_202108182

Sylwester Kowalczyk
CEO Sun Contracting
Poland sp. z o.o.

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_2022-0901-1

Habib Kocakaya
CEO Sun Contracting
Switzerland AG

Sun_Contracting_Team_45 (1)

Andreas Bolze
Commercial Procurator
Sun Contracting Germany GmbH

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_112020-BM

Peter Heis
Manager under trade law
Sun Contracting Engineering GmbH

Výběr z referencí
zobrazit 1 - 20 - 166
KWP
zvolit stát
9250 Gornja Radgona
Slovinsko
542.00kWp
Počet panelů
2,168
Renesola - JC250M-24/Bb
Kstar KSG
kWh rok
519,236.00
9493 Mauren
Lichtenštejnsko
107.80kWp
Počet panelů
440
Trina TSM-PC05-245
Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
kWh rok
105,727.00
4050 Traun
Rakousko
20.25kWp
Počet panelů
75
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh rok
20,130.00
4240 Freistadt
Rakousko
44.82kWp
Počet panelů
166
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh rok
44,800.00
4190 Bad Leonfelden
Rakousko
29.70kWp
Počet panelů
110
GCL-P6/60
Fronius Eco 27.0-3-S light
kWh rok
29,850.00
4616 Weißkirchen
Rakousko
245.84kWp
Počet panelů
878
Trina Solar TSM 280PP-H
SMA Sunny Tripower Core1
kWh rok
236,448.00
4614 Marchtrenk
Rakousko
266.00kWp
Počet panelů
950
Trina Solar TSM Honey
Sungrow SG80KTL und Sungrow SG30KTL-M
kWh rok
265,500.00
4650 Lambach
Rakousko
269.04kWp
Počet panelů
944
Trina Solar TSM-285-PD05
SMA STP50-40
kWh rok
275,465.00
4600 Wels
Rakousko
94.51kWp
Počet panelů
347
JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
kWh rok
316,708.60
4407 Steyr
Rakousko
49.28kWp
Počet panelů
176
JKM280PP-60-J4
Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Eco 25.0-3-S light
kWh rok
307,241.00
4910 Ried im Innkreis
Rakousko
50.40kWp
Počet panelů
180
JKM280PP-60-J4
Fronius Eco 25.0-3-S
kWh rok
254,384.00
4204 Haibach
Rakousko
34.56kWp
Počet panelů
128
GCL-P6/60
Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Symo 10.0-3-M light
kWh rok
34,000.00
4183 Traberg
Rakousko
44.82kWp
Počet panelů
166
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh rok
44,650.00
3250 Wieselburg
Rakousko
4.80kWp
Počet panelů
16
Luxor Secure Line M60/300W
Zeversolar Eversol TLC 5000
kWh rok
4,530.00
3250 Wieselburg
Rakousko
14.84kWp
Počet panelů
50
ECO LINE GLAS-GLAS M60/300W
SMA STP 15000TL-30
kWh rok
14,724.60
4064 Oftering
Rakousko
8.25kWp
Počet panelů
30
Trina Solar TSM Honey
Fronius Symo 8.2-3-M
kWh rok
8,150.00
4280 Königswiesen
Rakousko
31.05kWp
Počet panelů
115
GCL-P6/60
Fronius Eco 27.0-3-S light
kWh rok
30,585.00
4311 Alberndorf
Rakousko
21.06kWp
Počet panelů
78
GCL-P6/60
Fronius Symo 20.0-3-M light
kWh rok
21,050.00
4312 Ried in der Riedmark
Rakousko
29.70kWp
Počet panelů
110
GCL-P6/60
Fronius Eco 27.0-3-S light
kWh rok
30,250.00
4060 Leonding
Rakousko
12.65kWp
Počet panelů
46
Amerisolar AS-6P30
Fronius Symo 10.0-3-M
kWh rok
12,020.00

Naši zákazníci

K zákazníkům společnosti Sun Contracting se řadí několik známých společností jako je Linz AG, Energie AG, Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH a Helios Sonnenstrom GmbH, ale také Salzburg Airport, Blue Danube Airport, Fachhochschule Hagenberg a Infracenter v Linci.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS