skip to Main Content

9250 Gornja Radgona

Stručný prehľad projektových údajov
Slovinsko
počet panelov:
2.168
kWh/rok
519.236,00
542,00 kWp
Kstar KSG
Renesola - JC250M-24/Bb
fotografie