Skip to content

GRUPA
SUN CONTRACTING

Jako jedna z największych firm zajmująca się energią słoneczną w Europie,
Grupa Sun Contracting koncentruje się na energetycznym modelu Photovoltaic Contracting
w celu wspierania rozwoju produkcji zrównoważonej energii w Europie.
Sun Contracting jest więc już jednym z liderów na rynku w tej branży
i działa obecnie w 6 krajach.

2024_SC-Contracting_Grafik_Gesamtleistung_PL

Obecnie nasza Grupa składa się z firmy macierzystej w Liechtensteinie i spółek zależnych, które razem obsługują rynek Contracting w 6 krajach

HISTORIA SUN CONTRACTING

Od 2010 roku wszystko kręci się wokół fotowoltaiki i energii odnawialnej. Na bazie naszych małych i regionalnych początków stworzyliśmy rodzinę przedsiębiorstw Sun Contracting. Możemy poszczycić się 10-letnią historią, która oprócz wielu sukcesów pokazuje przede wszystkim: nasz zachwyt nad czystą energią słoneczną!

Kamień węgielny pod dzisiejszą grupę Sun Contracting został wmurowany w 2010 roku wraz z założeniem spółki Sun Contracting GmbH (dawniej: GW Energie Holding GmbH).

W pierwszych 18 miesiącach po założeniu Sun Contracting GmbH, to przede wszystkim Christian Bauer, wieloletni specjalista branży fotowoltaicznej wraz z renomowanymi ekspertami planuje i prowadzi budowę działu Photovoltaic Contracting. Już w tych pierwszych latach przedsiębiorstwo dąży do zapewnienia innowacyjnych rozwiązań, odchodząc od klasycznej sprzedaży systemów fotowoltaicznych i rozwija Photovoltaic Contracting.

Równolegle do rozwoju modelu Contracting, w 2012 roku rozpoczyna się również planowanie pierwszej Photoviltaic Contracting w Liechtensteinie. W ścisłej współpracy z władzami lokalnymi, jesienią 2012 roku może zostać uruchomiona elektrownia w Schaan w lichtensteinskim Oberlandzie. Dalej wszystko toczy się już w szybkim tempie: do końca roku 11 kolejnych projektów fotowoltaicznych o łącznej szczytowej mocy prawie 110 kilowatopików zostaje podłączonych do sieci w Księstwie Liechtenstein. Firma enerXia AG, która została założona w Liechtensteinie w celu zarządzania projektami, zajmie się obsługą wszystkich projektów Contracting w Księstwie, aż do momentu wyodrębnienia jej z Grupy pod koniec 2018 roku.

Równocześnie rozpoczęły się wstępne prace projektowe i planowe dla pierwszego Photovoltaic Contracting w Austrii: w listopadzie 2012 roku została założona spółka projektowa Sun Contracting Angern GmbH (dawniej BSW Solarpark GmbH). Wraz z wprowadzeniem na pokład Alberta Schneidera, jako drugiego dyrektora zarządzającego, Christian Bauer zyskuje regionalnego i zorientowanego ekonomicznie partnera, który aktywnie wspiera planowanie i realizację pierwszego projektu fotowoltaicznego w Austrii.

Po intensywnym okresie planowania i rozwoju projektu, pierwszy Photovoltaic Contracting w Austrii zostaje podłączony do sieci w marcu 2013 roku: z mocą szczytową 1,5 megawatopika, instalacja naziemna w Angern an der March staje się prawomocnie pierwszym kamieniem milowym grupy przedsiębiorstw w Austrii.

Z początkiem 2014 roku grupa Sun Contracting rozpoczyna nowe kooperacje: w 2014 i 2015 roku Sun Contracting GmbH wraz z firmą HELIOS Sonnenstrom GmbH jako twórcą projektu, jest w stanie zrealizować wiele instalacji. Ponadto pozyskani zostają znani klienci z różnych branż, między innymi FH Hagenberg, firma STARLIM Spritzguss GmbH oraz Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, która posiada 9 oddziałów wyposażonych w systemy Contracting.

Z początkiem 2014 roku grupa Sun Contracting rozpoczyna nowe kooperacje: w 2014 i 2015 roku Sun Contracting GmbH wraz z firmą HELIOS Sonnenstrom GmbH jako twórcą projektu, jest w stanie zrealizować wiele instalacji. Ponadto pozyskani zostają znani klienci z różnych branż, między innymi FH Hagenberg, firma STARLIM Spritzguss GmbH oraz Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, która posiada 9 oddziałów wyposażonych w systemy Contracting.

Rok 2016 rozpoczyna się kolejnym kamieniem milowym: Andreas Pachinger, z wykształcenia inżynier projektant i technik IT, dołącza do austriackiego rynku fotowoltaicznego jako nowy gracz, zakładając firmę sun-inotech GmbH (dawniej: Sonnenkonzept). Założyciel i dyrektor zarządzający, szybko gromadzi wokół siebie wykwalifikowany i silny zespół. W tym samym roku, poprzez udostępnienie kapitału na rozbudowę, osiągnięte zostają pierwsze synergie z dzisiejszą firmą Sun Contracting GmbH. Równocześnie z założeniem spółki sun-inotech GmbH, Sun Contracting GmbH rozpoczyna kampanię crowdfundingową na kilku platformach w celu wspierania ekspansji w sektorze fotowoltaicznym. Ta kampania w krótkim czasie zostaje zakończona sukcesem w postaci ponad 900 000 EUR.

Już na początku 2017 roku grupa Sun Contracting zakłada kolejną spółkę: enerXia Norica Plus GmbH będzie w przyszłości obsługiwać jedną z największych instalacji dachowych w Austrii. Ten Contracting o łącznej mocy szczytowej 1,5 megawatopika, zostaje oddany do użytku w Hermagor w Karyntii jesienią 2017 roku. Wreszcie w 2017 roku, Pachinger zakłada Sun Contracting AG, aby przeforsować strategiczną orientację na rynki międzynarodowe, a także stworzyć jednolitą obecność marki w całej Europie. Wprowadzenie struktury holdingowej jest przygotowaniem do rozwoju międzynarodowych rynków fotowoltaicznych. Pod nową marką SUN CONTRACTING rozpoczyna się po raz pierwszy planowanie i obsługa dużych projektów fotowoltaicznych w Niemczech oraz przygotowania do wejścia na rynek.

W 2018 roku ma miejsce największy, jak dotąd kamień milowy: Sun Contracting AG przejmuje grupę GW Energie i tym samym, łączy się w jednego z największych dostawców usług Contracting w Europie. Poprzez integrację całej grupy spółek GW i połączenie struktur, marka SUN CONTRACTING zostaje jednolicie ugruntowana na arenie międzynarodowej. W ten sposób know-how w spółkach zależnych zostaje połączone, a struktury zostają efektywnie usprawnione. Z grupy przedsiębiorstw wydzielona zostaje enerXia AG (FL), a zakład w Liechtensteinie zostaje w całości przejęty przez spółkę-matkę Sun Contracting AG.

W wyniku połączenia, Sun Contracting AG osiąga znaczne udziały na rynku w sektorze Contracting i należy do liderów rynkowych w branży: w 2018 roku w Austrii, Niemczech i Liechtensteinie Sun Contracting AG posiada 35 megawatopików szczytowych zainstalowanej i prognozowanej mocy fotowoltaicznej, z czego 21,4 megawatopików szczytowych w formie projektów Contracting. Całkowity kapitał zakładowy Grupy Sun Contracting na koniec roku wyniósł 2,3 mln euro.

W 2019 roku zostaje położony nacisk na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting koncentruje się wyłącznie na realizacji systemów opartych na umowach na fotowoltaikę. Cała realizacja projektu jest coraz częściej wykonywana przez samą firmę, przy niewielkiej współpracy z dostawcami zewnętrznymi. Wielkość obsługiwanych projektów umożliwiła firmie wskoczenie na niemiecki rynek fotowoltaiczny: do końca roku w samych Niemczech przybywa 11,7 megawatopików szczytowych mocy fotowoltaicznych.

Dalszy rozwój ma miejsce również w innych obszarach: obligacja własna przedsiębiorstwa jest notowana jako Green Bond na giełdzie w Wiedniu. Grupa Sun Contracting zamyka rok finansowy 2019 z łączną zainstalowaną i projektowaną mocą fotowoltaiczną w wysokości 54,2 megawatopika szczytowego w 3 krajach, z czego 38 megawatopików szczytowych zostaje zrealizowanych jako Contracting.
W 2019 roku całkowity kapitał zakładowy grupy spółek zostaje zwiększony do 3,9 mln euro. Jednocześnie ulepszenia strukturalne w grupie tworzą solidną podstawę do dalszej ekspansji na międzynarodowym rynku fotowoltaicznym.

W roku jubileuszowym Grupę Sun Contracting ponownie czeka wiele ważnych zmian. Aby jeszcze bardziej wzmocnić i ugruntować markę SUN CONTRACTING na arenie międzynarodowej, spółka projektowa BSW Solarpark GmbH i operator parku solarnego o mocy 1,5 MW w Angern an der March (Dolna Austria), zostają w pierwszym kwartale 2020 roku przemianowane na Sun Contracting Angern GmbH.

W celu lepszego zarządzania środkami na realizację projektów w Niemczech zostaje założona kolejna spółka: w przyszłości Sun Contracting Germany Management GmbH, która będzie odpowiedzialna wraz z Sun Contracting Germany GmbH za całe planowanie projektów na rynku niemieckim. Ponadto podjęta zostaje decyzja o utworzeniu poszczególnych spółek projektowych, które przynoszą nie tylko korzyści prawne, ale również organizacyjne: mniejsze jednostki firmy i mniejsza liczba struktur komunikacyjnych skutkują znacznie sprawniejszymi kanałami informacyjnymi i decyzyjnymi.

Pod koniec roku grupa przedsiębiorstw osiąga kamień milowy, o którym mówiło się już od dłuższego czasu: dzięki włączeniu słoweńskiej Spółki Projektowej Pansolar d.o.o. do Sun Contracting Group, wejście na słoweński rynek fotowoltaiczny kończy się sukcesem, a ekspansja postępuje – od tej pory Sun Contracting Group działa w czterech krajach europejskich.

Rok 2020 Grupa Sun Contracting kończy 309 projektami Contracting z zainstalowaną i prognozowaną mocą fotowoltaiczną 86,4 megawatopików szczytowych w czterech krajach. Dzięki dodatkowej wydajności fotowoltaicznej w wysokości 32,2 megawatopików szczytowych, rok 2020 staje się najbardziej udanym rokiem biznesowym w historii firmy.

Poznaj całą naszą historię

NASZ ZESPÓŁ SILNY SŁOŃCEM

Nasz zespół składa się z pracowników, którzy dzień po dniu realizują tylko jeden cel: rozwój fotowoltaiki w Europie. Aby to osiągnąć, 10 różnych obszarów i działów specjalistycznych łączy się ze sobą — technologia, zarządzanie projektami, jak również finanse, marketing i administracja.

Sun_Contracting_Team_21

Andreas Pachinger
Board of Directors

Sun_Contracting_Team_5

Markus Urmann
Board of Directors

Sun_Contracting_Team_11

Alexander Schauer
COO Photovoltaic

SCLI-MAZOT-web

Mario Zottele
Finance & Accounting

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_14092020-

Erwin Skola
Photovoltaic Austria

Sun_Contracting_Team_45 (1)

Andreas Bolze
Photovoltaic Germany

Sun_Contracting-Team_202108182

Sylwester Kowalczyk
Photovoltaic Poland

Sun_Contracting_Website_Portraits-Team_2022-0901-1

Habib Kocakaya
Photovoltaic Switzerland

NASZE REFERENCJE
Wyświetlono 1 - 20 z 132
KWP
Wybór kraju
07-120 Górki Borze
Polen
750.00KWP
liczba modułów
1,363
JA Solar JAM72S30 525-550
Huawei SUN2000-330KTL-H1
kWh/Jahr
827,000.00
99448 Kranichfeld
Niemcy
148.96KWP
liczba modułów
392
Trina Solar TSM-380-DE08M.08
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
140,828.27
29465 Schnega
Niemcy
299.33KWP
liczba modułów
810
Suntech STP370S-B60/Wnh 370Wp
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
Huawei 30KTL-M3
kWh/Jahr
273,186.52
06449 Schadeleben
Niemcy
749.63KWP
liczba modułów
1,999
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
713,212.97
06449 Schadeleben
Niemcy
617.25KWP
liczba modułów
1,646
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
Huawei 36KTL
Huawei 33KTL-A
kWh/Jahr
584,918.45
06449 Schadeleben
Niemcy
534.75KWP
liczba modułów
1,425
Canadian Solar CSI CS3L-375MS
Huawei 100KTL-M1
kWh/Jahr
508,729.07
17329 Krackow
Niemcy
232.36KWP
liczba modułów
628
Suntech STP370S-B60/Wnh 370Wp
Huawei 100KTL-M1
Huawei 60KTL-M0
kWh/Jahr
220,948.00
17329 Krackow
Niemcy
299.75KWP
liczba modułów
1,088
Trina Solar TSM-300 DD05A.08
Huawei 60KTL-M0
Huawei 36KTL
kWh/Jahr
279,588.00
3500 Krems an der Donau
Austria
8,500.00KWP
liczba modułów
22,000
Ja Solar JAM60S20
Ja Solar JAM54S30
Fronius Tauro ECO 100-3-D
kWh/Jahr
8,500,000.00
9250 Gornja Radgona
Słowenia
542.00KWP
liczba modułów
2,168
Renesola - JC250M-24/Bb
Kstar KSG
kWh/Jahr
519,236.00
9470 Stadling
Austria
14.85KWP
liczba modułów
54
Amerisolar AS-6P30
Zeversolar TLC15K
kWh/Jahr
16,706.25
7474 Deutsch Schützen-Eisenberg
Austria
48.00KWP
liczba modułów
160
Trina TSM Honey
SolarEdge SE25K und SE17K
kWh/Jahr
47,472.00
2463 Stixneusiedl
Austria
8.25KWP
liczba modułów
30
Amerisolar AS-6P30
Fronius Symo 12.5-3-M
kWh/Jahr
8,349.00
2261 Angern
Austria
1,499.40KWP
liczba modułów
6,120
Trina TSM-245PC05
Siemens Sinvert PVM 20
kWh/Jahr
1,639,906.00
9620 Hermagor
Austria
1,467.67KWP
liczba modułów
5,334
energetica E-1000ECO 275
Sungrow 36KTL-M
kWh/Jahr
1,320,908.00
2630 Ternitz
Austria
307.40KWP
liczba modułów
1,160
BMU 265 Bisol
Powador 60 TL3XL Kaco und Sungrow SG60KTL
kWh/Jahr
307,400.00
4232 Hagenberg
Austria
184.75KWP
liczba modułów
739
Trina TSM-250 PC05
RefuSol 803R010, 802R017, 802R013, 802R020
kWh/Jahr
189,368.75
8813 St. Lambrecht
Austria
141.00KWP
liczba modułów
564
Luxor LX-250P
Refusol 020L
kWh/Jahr
141,000.00
8741 Allersdorf
Austria
111.00KWP
liczba modułów
444
Lightway L250
Sungrow SG30KTL-M und Sungrow SG15KTL
kWh/Jahr
111,000.00
4221 Steyregg
Austria
86.39KWP
liczba modułów
326
energetica E-1000ECO265
Fronius Symo 5.0-3-M, Fronius Symo 17.5-3-M, Fronius Eco 27.0-3-S
kWh/Jahr
80,774.65

nasi klienci

Klientami Sun Contracting Group jest kilka znanych firm, takich jak Salzburg AG, Gartner KG, Lagerhaus, Maschinenring Österreich, PORR Bau GmbH, Starlim Spritzguss GmbH i Helios Sonnenstrom GmbH, ale także port lotniczy Salzburg, port lotniczy Linz, Uniwersytet im. Nauk Stosowanych i centrum infrastruktury w Linz.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS