skip to Main Content

Zamerané na biodiverzitu: ako zosúladiť energetickú transformáciu a ochranu druhov

Triesen. Štúdia Spolkovej asociácie pre novú energetiku (bne) v Nemecku podporuje nasledovnú tézu: fotovoltické systémy na voľných plochách sú vhodné na to, aby bol pod nimi vytvorený životný priestor pre flóru a faunu. Záujmové združenie pre ochranu biodiverzity v solárnych parkoch preto vydalo odporúčania v tejto oblasti, určené prevádzkovateľom voľne stojacich zariadení.

  

Zverejnením odporúčaní chce novozaložená záujmová skupina zvýšiť povedomie týkajúce sa dvojitého využitia priestoru. Plochy využívané na ochranu klímy a na energetickú transformáciu môžu zároveň slúžiť aj na ochranu prírody a druhov. Cieľom tejto kampane je tiež zmeniť postoj verejnosti voči veľkým fotovoltickým systémom na voľných plochách a to zvyšovaním informovanosti.

 

Konkrétne odporúčania

 

Jedným z prvých výsledkov rokovaní tejto záujmovej skupiny je katalóg s názvom „Stratégia biodiverzity v Triesdorfe“, ktorý poskytuje prevádzkovateľom voľne stojacich systémov návod, na čo si majú dať pozor a ako môžu výrazne zvýšiť akceptáciu zo strany verejnosti. Body okrem iného zahŕňajú zníženie zástavby pôdy na absolútne minimum a obzvlášť šetrnú údržbu dotknutej pôdy. Pre zvýšenie informovanosti miestnych obyvateľov stratégia navrhuje vytvorenie informačných tabúľ a možnosť pravidelných prehliadok priestranstiev so sprievodcom.

 

Zodpovedná expanzia

 

Medzinárodná spoločnosť Sun Contracting AG je zodpovedná a ohľaduplná k životnému prostrediu. Skupina spoločností okolo materskej spoločnosti z Lichtenštajnska sa zameriava predovšetkým na projekty, ktoré nevyžadujú žiadnu ďalšiu zástavbu pôdy. Od začiatku roka spoločnosť kombinuje fotovoltické projekty s parkovacími miestami pre autá –  SUN CARPORTS.

 

Budúcnosť parkovania

 

Spoločnosť Sun Contracting vytvorila SUN CARPORTS s cieľom zamedziť zbytočnej zástavbe pôdy a aby sa mohli využívať existujúce plochy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem predajcov automobilov sú pre tieto fotovoltické projekty cieľovými skupinami predovšetkým nákupné centrá, supermarkety a verejné parkovacie miesta na vlakových staniciach alebo priestory Park & ​​Ride. Tieto existujúce parkovacie miesta stačí zastrešiť a vybaviť fotovoltickými panelmi. Kedykoľvek je k nim možné pridať e-nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá a na ich nabíjanie je možné použiť elektrinu vyrobenú zo slnka.

 

O spoločnosti

 

 Skupina Sun Contracting je od svojho založenia v roku 2010 neoddeliteľnou súčasťou fotovoltického trhu. S celkovým inštalovaným a naprojektovaným výkonom 86,4 MWp v troch krajinách, je skupina jednou z najväčších solárnych spoločností v Európe. V Rakúsku, Nemecku, Lichtenštajnsku a Slovinsku prevádzkuje Sun Contracting AG spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami 309 fotovoltických systémov formou contractingu. Okrem výstavby a prevádzky fotovoltických systémov je ďalšou obchodnou činnosťou Sun Contracting AG oblasť udržateľných investícií. V súčasnosti je k dispozícii päť investičných produktov. Okrem podriadeného dlhopisu, ktorý je určený výhradne pre rakúskych investorov, vydala spoločnosť Sun Contracting AG aj štyri ďalšie dlhopisy, ktoré sú k upísaniu priamo online u emitenta do leta 2021.