Skip to content

sclogosimple-150x150

Vítáme Vás v energetické budoucnosti

Pokud jde o energii, lze s jistotou říct jen jedno: potřebujeme ji pořád více a více a máme stále méně zdrojů k dispozici. Energie zdražuje – kdo ji hodně spotřebuje, měl by už dnes učinit patřičné kroky, aby nemusel v budoucnu litovat.

PHOTOVOLTAIC CONTRACTING

Fotovoltaický systém bez nákladů: Poté co bylo dohodnuto užívaní plochy, se můžete v klidu opřít, neboť všechny náklady od plánování až po realizaci fotovoltaického systému nese společnost Sun Contracting. Po uvedení do provozu nadále zajišťujeme údržbu a servis. Vám nevznikají žádné náklady ani výdaje na instalaci smluvní solární elektrárny.

1. Dohoda o využití plochy

Základem pro Váš smluvní fotovoltaický systém je smlouva o užívání plochy. Ta obsahuje individuálně sjednané podmínky, které umožňují užívání plochy pro udržitelnou výrobu el. energie. Smlouva je sjednána např. formou pachtu, nebo je možné i odkoupení plochy. Na základě podepsání smlouvy následují další kroky ke smluvnímu projektu.

2. Instalace fotovoltaického systému

Fotovoltaický systém plánujeme s ohledem na veškeré stavební předpisy. Jak při projektování, tak i u komponentů a při realizaci instalace dbáme na co nejvyšší kvalitu, abychom zajistili provoz s co nejnižší potřebou údržby a zamezili výpadkům dodávek elektřiny. Současně neseme všechny náklady. To se týká také udržby a servisu fotovoltaického systému během celé doby provozu.

3. Odběr solární elektřiny

Po uvedení do provozu vyrábí fotovoltaický systém udržitelnou elektřinu, kterou můžete přímo odebírat, pokud budete chtít. Sami rozhodnete, kolik vlastní spotřeby chcete/byste chtěli/můžete pokrýt fotovoltaickým systémem. Nechcete solární elektřinu sami odebírat? To není problém, protože přímý odběr není nutností.

Svatý grál...

…jsme sice neobjevili. Co jsme však velmi dobře vyvinuli, je efektivní model, abychom mohli co možná nejlépe využívat dostupné zdroje energie. Sázíme přitom na slunce, neboť na rozdíl od jiných zdrojů je neomezeně k dispozici.

Náš cíl...

…je přitom formulován zcela jednoduše: zatraktivnit a zvýhodnit fotovoltaiku pro průmysl a podniky.

Sun Contracting innovating energy concepts jako jeden z největších poskytovatelů smluvních fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) zaručujeme nejen udržitelnou solární energii, ale i komplexní ekonomický a energetický koncept, který zohledňuje budoucí vývoj energetické potřeby. Přirozeně je vše individuálně přizpůsobeno Vašim požadavkům.

sclogosimple-150x150
Více než jen fotovoltaika
Na solární energii sází již mnozí – my však víme, že k efektivnímu získávání energie patří více než jen správná montáž technických komponentů. Proto vytváříme komplexní kocepty, které se vedle technologie soustředí především na ekonomické faktory.

Sun Contracting je inovativní smluvní model fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) pro komerční zákazníky, který spojuje získávání energie z obnovitelných zdrojů se snižováním nákladů. Vy těžíte z čisté solární elektřiny, stabilních a dlouhodobých dodávek el. energie a ze značného snížení Vašich fixních nákladů.

Fotovoltaické zařízení na rozdíl od běžných modelů nekupujete, nýbrž my Vám ho dáme k dispozici – bez investice, bez pořizovacích nákladů.

Výběr z referencí
Naši zákazníci

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS