skip to Main Content

Öko-Institut vyzýva na viac odvahy pri plnení klimatických cieľov: v EÚ je možné dosiahnuť podstatne viac

Triesen. Klimatické ciele do roku 2030, ktoré si určila EÚ, by mohli byť ambicióznejšie. O tom je presvedčený berlínsky think tank.  Zo štúdie vypracovanej Öko-Institut Agora vyplýva, že emisie skleníkových plynov v Európskej únii by mohli klesnúť nielen o stanovených 40, ale až o 55%.

 

Dôvodom tejto štúdie je európska diskusia o stanovení cieľov pre ochranu klímy, ktoré by mohli a mali byť podstatne ambicióznejšie. Tieto ciele budú stanovené a prezentované na konferencii OSN o zmene klímy v Glasgowe v roku 2021. Podľa nich by mal priemysel a energetický sektor znížiť emisie skleníkových plynov medzi 59-63% v porovnaní s rokom 2005.

 

Zabrániť drastickým opatreniam

 

Na dosiahnutie vyšších klimatických cieľov je však potrebné patrične prispôsobiť opatrenia, ktoré k nim vedú. Súčasná štruktúra opatrení na dosiahnutie ochrany klímy v EÚ je podľa Patricka Graichena z Agora Energiewende ideálne navrhnutá na plnenie vyšších cieľov. Dôležité bude predovšetkým to, aby štáty EÚ dokázali čo najskôr reorganizovať svoje ekonomiky na klimaticky neutrálne, inak sa zavedeniu drastických opatrení nevyhneme.

 

Fotovoltika ponúka dodatočné možnosti

 

Photovoltaic Contracting spoločnosti Sun Contracting podporuje presadzovanie ambicióznych cieľov potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality. Photovoltaic Contracting umožňuje výrobu zelenej elektrickej energie pomocou fotovoltického systému bez vlastného finančného rizika. Spoločnosť Sun Contracting AG nainštaluje a následne prevádzkuje fotovoltické zariadenie na streche zmluvného zákazníka a zároveň sa stará aj o servis a údržbu. Vyrobená elektrická energia je plne dodávaná do distribučnej siete a zvyšuje tým podiel ekologickej elektriny v sieti.

 

O spoločnosti

 

Sun Contracting AG a jej dcérske spoločnosti úspešne pôsobia so svojim Photovoltaic Contracting modelom na fotovoltickom trhu viac ako 8 rokov a to hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. V Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku táto spoločnosť doposiaľ nainštalovala 68,9 MWp fotovoltického výkonu, z čoho 49,9 MWp bolo vo forme contracting projektov. Okrem výstavby a prevádzky fotovoltických zariadení je spoločnosť Sun Contracting AG známa aj vo svete investovania. Okrem podriadeného dlhopisu, ktorý je platný len na rakúskom trhu, vydala spoločnosť v polovici augusta 2020 dva dlhopisy: Sun Contracting Registered EURO Bond 2020, ako aj Sun Contracting Registered CHF Bond 2020, ktoré sú k dispozícii priamo u emitenta.