skip to Main Content

Energetická transformácia je nezastaviteľná: do konca roka 2020 sa v EÚ nainštalovalo 137 GW fotovoltického výkonu

Triesen. Európske priemyselné združenie „Solarpower Europe“ potvrdzuje: Novo inštalovaný fotovoltický výkon v EÚ sa v roku 2020 zvýšil o jedenásť percent. V absolútnych číslach to znamená, že za posledných 12 mesiacov bolo novo nainštalovaných a sprevádzkovaných 18,7 gigawattov fotovoltiky. Rok 2020 je tak druhým najlepším rokom pre fotovoltický priemysel.

 

Na začiatku pandémie koronavírusu sa solárneho priemyslu zmocnila krátka neistota, keďže sa nevedelo, či a ako celosvetový núdzový stav ovplyvní výstavbu fotovoltiky. Táto obava sa spätne ukázala ako neopodstatnená, pretože len v Európe zaznamenal fotovoltický trh v aktuálnom roku nárast o jedenásť percent.

 

 

 

Vyhráva Nemecko, Španielsko ostáva stabilné

 

Iba v Nemecku bola nainštalovaná viac ako štvrtina nového fotovoltického výkonu 4,8 gigawattov. Spolková republika je tak pre fotovoltiku jednoznačne najväčším trhom v EÚ. Španielsko, líder na trhu v predchádzajúcom roku a najväčší trh pre solárne parky bez dotácií, bolo v roku 2020 na tretom mieste s inštalovaným výkonom 2,6 gigawattov – aspoň pokiaľ ide o fotovoltické systémy v rámci dotačných programov. S takmer 1,5 gigawattov solárnych parkov bez štátnych dotácií nemá táto juhoeurópska krajina siestu ani v roku 2020.

 

 

Status Quo

 

V súčasnosti je v celej EÚ nainštalovaných 137,2 gigawattov fotovoltického výkonu a iba päť členských štátov ich v roku 2020 vybudovalo menej ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť Solarpower Europe predpokladá, že do roku 2024 dosiahne výstavba fotovoltiky v celej EÚ výkon 35 gigawattov. S dostatočnými ambíciami a pomocou fotovoltiky by sa Európa mohla stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

 

Podpora lichtenštajnskej spoločnosti

 

S aktuálne 86,4 megawattmi nainštalovaného a naprojektovaného fotovoltického výkonu v nemecky hovoriacich krajinách, patrí Sun Contracting AG medzi spoločnosti, ktoré sa podieľajú na expanzii fotovoltiky v Európe. Podnikateľská skupina so sídlom v Lichtenštajnsku dokázala od začiatku svojej činnosti v roku 2019 len na nemeckom trhu nainštalovať viac ako 37 megawattov nového fotovoltického výkonu, čo zodpovedá dodávke čistej solárnej elektrickej energie pre takmer 7 500 domácností.

 

 

 

O spoločnosti

 

Sun Contracting AG a jej dcérske spoločnosti úspešne pôsobia na trhu s fotovoltikou od svojho založenia v roku 2010. Podnikateľská skupina sa stala obzvlášť dobre známou na trhu vďaka svojmu modelu Photovoltaic Contracting, ktorý ponúka možnosť vytvárania zisku a zároveň prispieva k ochrane klímy. V Rakúsku, Nemecku, Lichtenštajnsku a Slovinsku nainštalovala skupina Sun Contracting do konca tretieho štvrťroka 2020 fotovoltické contracting systémy, ktoré zodpovedajú výkonu 66,2 MWp. Okrem výstavby a prevádzky fotovoltických systémov  je spoločnosť Sun Contracting AG už roky veľmi úspešná aj v oblasti udržateľných investícií.

V súčasnosti je k dispozícii na upísanie päť investičných produktov, z ktorých jeden, podriadený dlhopis, je vhodný iba pre rakúskych investorov. Poslednou emisiou je Sun Contracting Bearer Bond 2020, ktorý je investíciou z ktorej zisk je v Rakúsku oslobodený od dane a je vhodný najmä pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.