skip to Main Content

Elektromobily a fotovoltika – dokonalá kombinácia

Triesen. Kto nabíja svoj elektromobil elektrinou zo zásuvky, môže ostať často zaskočený. Pri cene elektrickej energie okolo 31,4 centa za kWh je to pri priemernom najazdenom počte 14.000km za rok značná suma. Na elektrinu na nabíjanie auta je tak potrebných medzi 600-1300 EUR.

 

Vysoké náklady na elektrickú energiu sú pravdepodobne najväčšou prekážkou pre všetkých, ktorí zvažujú kúpu elektrického vozidla. Výdavky na nákup z verejnej siete majú tendenciu stúpať. Zmeniť sa to dá elektrinou z vlastnej strechy. Napájaním elektrického vozidla s elektrinou z vlastného fotovoltického zariadenia je možné dosiahnuť úsporu až 70%.

Atraktívne riešene: fotovoltika

 

Nabíjanie elektromobilu prostredníctvom solárnej elektriny z vlastnej strechy má veľký potenciál na vytváranie úspor. Fotovoltický systém vybavený nabíjacím zariadením pre elektromobil dokáže vyrábať elektrinu za cenu menšiu ako 10c za kWh. Výsledkom je úspora nákladov na elektrinu pri nabíjaní elektrického vozidla vo výške 450 – 900 EUR.

 

Ešte atraktívnejšie riešenie: Photovoltaic Contracting

 

Tomu, kto má dispozícii potrebnú infraštruktúru, vie medzinárodná spoločnosť Sun Contracting AG ponúknuť fotovoltický systém bez vlastného finančného rizika. Photovoltaic Contracting umožňuje plné využívanie fotovoltického zariadenia bez znášania nákladov. Sun Contracting si prenajme strešnú plochu a následne na nej nainštaluje a prevádzkuje fotovoltické zariadenie. Vyrobená elektrina je vo väčšine prípadov celá dodaná do lokálnej distribučnej siete, môže byť ale v prípade potreby čiastočne, alebo celkovo využívaná na mieste. Skvelá kombinácia pre tých, ktorí vlastnia elektromobil.

 

V čom je contracting výnimočný?

 

Na rozdiel od bežných fotovoltických systémov sa Photovoltaic Contracting nezameriava len na spotrebu budovy na ktorej je zariadenie nainštalované. Fotovoltické systémy prevádzkované formou contractingu sú koncipované na základe veľkosti existujúcej plochy tak, aby bol dosiahnutý čo najväčší výnos solárnej energie. Z toho majú prospech všetky zúčastnené strany. Vlastník strechy alebo pozemku dostáva zaplatené vo forme nájomného, Sun Contracting dostane úhradu za každú kilowatthodinu dodanú do siete. Pre verejnosť je prínosom zvýšený podiel zelenej elektriny v sieti, ktorá následne vedie k zníženiu celkovej ceny elektriny.

 

O spoločnosti

 

Sun Contracting AG je spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami aktívna na trhu s fotovoltikou od roku 2012. Veľmi úspešná je v Rakúsku, Nemecku a Lichtenštajnsku a to hlavne so svojim zmluvným modelom Photovoltaic Contracting. V nemecky hovoriacich krajinách má spoločnosť nainštalovaný a naprojektovaný celkový fotovoltický výkon 68,9 MWp, z čoho 49,9 MWp tvoria contracting projekty.

Spoločnosť sa okrem výstavby a prevádzky fotovoltických zariadení niekoľko rokov úspešne etabluje aj na investičnom trhu. V polovici augusta boli vydané dva druhy dlhopisov: Sun Contracting Registered EURO Bond 2020 a Sun Contracting Registered CHF Bond 2020. Upisovanie je možné priamo u emitenta. V ponuke je aj podriadený dlhopis, ktorý je však určený výhradne pre rakúsky investičný trh.