skip to Main Content
Triesen. Pokiaľ ide o výstavbu solárnych striech je výročná správa Nemeckého združenia pre solárny priemysel (BSW Solar) presvedčivým dôkazom: v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo nainštalovaných o 25 percent viac solárnych plôch. Veľký nárast dosiahla fotovoltika najmä v porovnaní s ostatnými technológiami na výrobu elektrickej energie. Na dosiahnutie stanovených cieľov je to však ešte stále málo.
Triesen. Štúdia Spolkovej asociácie pre novú energetiku (bne) v Nemecku podporuje nasledovnú tézu: fotovoltické systémy na voľných plochách sú vhodné na to, aby bol pod nimi vytvorený životný priestor pre flóru a faunu. Záujmové združenie pre ochranu biodiverzity v solárnych parkoch preto vydalo odporúčania v tejto oblasti, určené prevádzkovateľom voľne stojacich
Triesen. Európske priemyselné združenie „Solarpower Europe“ potvrdzuje: Novo inštalovaný fotovoltický výkon v EÚ sa v roku 2020 zvýšil o jedenásť percent. V absolútnych číslach to znamená, že za posledných 12 mesiacov bolo novo nainštalovaných a sprevádzkovaných 18,7 gigawattov fotovoltiky. Rok 2020 je tak druhým najlepším rokom pre fotovoltický priemysel.  
Triesen. Klimatické ciele do roku 2030, ktoré si určila EÚ, by mohli byť ambicióznejšie. O tom je presvedčený berlínsky think tank.  Zo štúdie vypracovanej Öko-Institut Agora vyplýva, že emisie skleníkových plynov v Európskej únii by mohli klesnúť nielen o stanovených 40, ale až o 55%.   Dôvodom tejto štúdie je európska diskusia o stanovení cieľov pre