Skip to content

Prestížny projekt v Dolnom Rakúsku. Spoločnosť voestalpine Krems sa pri ekologickom spracovaní ocele spolieha na Sun Contracting

Skupina Sun Contracting, ktorá pôsobí v piatich európskych krajinách, sa už môže pochváliť niekoľkými veľkými fotovoltickými projektami. Jedným z najvýznamnejších, ktorý sa v súčasnosti realizuje v meste Krems v Dolnom Rakúsku, je pozemná fotovoltická elektráreň s výkonom 8 MWp. Zákazníkom je voestalpine Krems GmbH.

Fotovoltická elektráreň s výkonom približne 8 MWp sa rozprestiera na ploche viac ako 65 000 metrov štvorcových v severnej časti areálu spoločnosti, ktorá je súčasťou rakúskej oceliarskej a technologickej skupiny voestalpine. Priemyselný areál v meste Krems je len jednou časťou rozsiahleho projektu, keďže Metal Forming Division skupiny pokračuje vo výstavbe perspektívnych projektov, ako sú nové fotovoltické elektrárne, vo všetkých svojich spracovateľských závodoch.

Zelená energia pre udržateľné spracovanie ocele

Na voľnej ploche vedľa areálu závodu v Kremse sa inštaluje celkovo viac ako 22 000 fotovoltických modulov, ktoré spolu ročne vyrobia 8 miliónov kilowatthodín čistej energie. To znamená, že približne 45% energetického dopytu závodu v Kremse môže byť pokrytého solárnou energiou.

Spoľahlivý partner

So Sun Contracting získala spoločnosť voestalpine Krems partnera s dlhoročnými skúsenosťami vo fotovoltickom priemysle. Cieľom bolo pomocou inovatívneho energetického konceptu vytvoriť prepojenie medzi hospodárnosťou a ekológiou a nedovoliť, aby ekonomické faktory boli aj naďalej vylučujúcim kritériom pre prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Nový trh s fotovoltikou

Vďaka energetickému konceptu a silnému fotovoltickému priemyslu, ktorý za ňou stojí, sa Sun Contracting podarilo v posledných dvoch rokoch rozšíriť svoje portfólio o dva nové trhy. Po rokoch skúseností v nemecky hovoriacom regióne sa spoločnosti už v roku 2021 podarilo vstúpiť na slovinský trh a zakúpiť niekoľko projektových portfólií v blízkosti rakúskych hraníc. Ďalší krok v expanzii prišiel v máji 2022. S prvou poľskou dcérskou spoločnosťou a projektovým portfóliom s výkonom 54 MWp bol štart aj tu úspešný a vyhliadky sú vynikajúce.

Flexibilný model

Reštrukturalizáciou modelu Photovoltaic Contracting sa veľa zmenilo, najmä pokiaľ ide o realizovateľnosť vo veľkom počte európskych krajín. Vďaka jednoduchšiemu riadeniu a individuálnemu rozhodovaniu o množstve elektriny, ktoré sa má dodať do siete alebo na mieste využívať, možno nájsť optimálne riešenie pre každú krajinu, prispôsobené príslušným podmienkam a právnemu rámcu. Spoločnosť Sun Contracting sa vďaka tomu naďalej zameriava na iniciatívnu expanziu.

Firemný portrét

Spoločnosť Sun Contracting AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia vo fotovoltickom priemysle už viac ako dvanásť rokov. Skupina je mimoriadne úspešná v oblasti Photovoltaic Contracting najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Na konci finančného roka 2021 mala celá skupina Sun Contracting inštalovaný a plánovaný fotovoltický výkon 112,8 MWp vo forme contracting projektov. Viac informácií a výber z referenčných projektov nájdete na www.sun-contracting.com/sk.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS