Skip to content

Agrovoltika v Bavorsku. Viac spolupráce, menej konkurencie

Zapojenie poľnohospodárstva je mantra, ktorá sa už niekoľko rokov čoraz hlasnejšie opakuje, pokiaľ ide o optimálne využívanie pôdy vo fotovoltickom sektore a tým aj o energetickú transformáciu. Bavorský minister hospodárstva a energetiky teraz požaduje vytvorenie lepších rámcových podmienok pre agrovoltický sektor.

Minister hospodárstva a energetiky Bavorska Hubert Aiwanger požaduje vytvorenie lepších podmienok pre agrovoltiku. Žiada o vytvorenie samostatných tendrov vyhradených pre agrovoltické projekty a vyzýva tiež na zavedenie zmien v stavebnom zákone, ktoré by umožnili zákonným nariadením uvoľniť ornú pôdu a zelené plochy v znevýhodnených oblastiach na výstavbu pozemných fotovoltických systémov. Podľa ministra je potrebné urobiť všetky možné kroky pre optimálne využitie obrovského synergického efektu, ktorý medzi fotovoltikou a poľnohospodárstvom existuje.

Privilégiá v stavebnom práve

Z dlhodobého hľadiska by mala najväčšie zmeny priniesť najmä klauzula o uvoľnení pôdy. Privilégiá v rámci stavebného zákona a vlastné výberové konania pre agrovoltiku môžu tiež výrazne minimalizovať myšlienku potenciálnej konkurencie medzi poľnohospodárstvom a výrobou energie. Využitie tejto spolupráce je obzvlášť dôležité, pretože koexistencia poľnohospodárstva a fotovoltiky môže zásadným spôsobom prispieť k úspechu energetickej transformácie, ktorá si vyžaduje väčšiu nezávislosť od fosílnych palív a ich dovozu.

Zabezpečenie hospodárnosti

Jedným z najdôležitejších faktorov plánu na posilnenie agrovoltiky je ekonomická realizovateľnosť takýchto pomerne rozsiahlych projektov. Preto je okrem tendra špeciálne pre tento segment potrebné ponúknuť aj iné možnosti. Tu vstupuje do hry medzinárodná spoločnosť Sun Contracting Group so svojim energetickým konceptom Photovoltaic Contracting.

Photovoltaic Contracting

Výhodou tohto spôsobu zriaďovania fotovoltických systémov je, že finančná stránka projektu je vyriešená, teda aspoň pre tých, ktorí majú k dispozícii voľnú plochu. Cieľom tohto energetického konceptu je využiť voľné strechy a plochy na výrobu elektrickej energie. Spoločnosť Sun Contracting pôsobí ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ fotovoltických systémov. Skupina spoločností tak znáša všetky náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu. Vyrobená elektrická energia sa môže v ľubovoľnom rozsahu spotrebovať alebo dodať do verejnej distribučnej siete.

Výhody pre všetky strany

Photovoltaic Contracting má výhody pre všetky zúčastnené strany. Majiteľ plochy alebo strechy dostáva mesačnú platbu vo forme nájomného alebo prenájmu za poskytnutie infraštruktúry. Okrem toho existuje možnosť získať fixnú cenu elektriny, ak sa vyrobená elektrina nakupuje priamo po dobu 20 rokov alebo viac. Zároveň z toho profituje aj spoločnosť Sun Contracting, pretože príjmy z predaja elektriny, alebo z výkupných cien sa môžu použiť na financovanie ďalších projektov. Vďačné je aj životné prostredie. Každá kilowatthodina čistej elektriny nahradí jednu kilowatthodinu fosílnej energie.

O spoločnosti

Spoločnosť Sun Contracting AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia vo fotovoltickom sektore už viac ako trinásť rokov a sú úspešne najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Skupina spoločností má v súčasnosti celkovo inštalovaný, rozostavaný a dokončený fotovoltický výkon 112,8 MWp v piatich krajinách. Skupina Sun Contracting je už niekoľko rokov úspešná aj v oblasti udržateľných investícií. Ďalšie informácie o aktuálnych investíciách dcérskej spoločnosti Sun Invest AG nájdete na webovej stránke emitenta www.suninvestag.com/sk.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS