Skip to content

Sun Contracting Story

Zgodovina našega podjetja

2020

Jubilejno leto skupine Sun Contracting spet vsebuje veliko pomembnih sprememb. Za nadaljnjo krepitev in uveljavitev blagovne znamke SUN CONTRACTING na mednarodni ravni se projektno podjetje BSW Solarpark GmbH, upravljavec 1,5 MW solarnega parka v kraju Angern an der March (Spodnja Avstrija), v prvem četrtletju 2020 preimenuje v Sun Contracting Angern GmbH.

Da bi boljše upravljali z viri za vodenje projektov v Nemčiji, je ustanovljeno tudi drugo podjetje: V prihodnosti bosta Sun Contracting Germany Management GmbH skupaj s Sun Contracting Germany GmbH odgovorni za celotno načrtovanje projektov na nemškem trgu. Poleg tega je sprejeta odločitev o ustanovitvi posameznih projektnih podjetij, ki prinašajo ne le pravne, temveč tudi organizacijske prednosti: Manjše poslovne enote podjetja in manj komunikacijskih struktur ustvarjajo bistveno učinkovitejše kanale informiranja in odločanja.

Konec leta je skupina dosegla mejnik, ki se je že dolgo pripravljal: Z vključitvijo slovenskega projektnega podjetja Pansolar d.o.o. skupina Sun Contracting uspešno vstopi na slovenski trg fotovoltaike; širitev se nadaljuje – skupina Sun Contracting je zdaj dejavna v štirih evropskih državah. Skupina Sun Contracting zaključi leto 2020 z nameščeno in načrtovano fotovoltaično kapaciteto z zmogljivostjo skoraj do 86,4 megavatov v štirih državah in s 309 Contracting projekti. S fotovoltaičnim dodatnim prirastkom 32,2 MWp je leto 2020 najuspešnejše poslovno leto v zgodovini podjetja do zdaj.

2019

Leto 2019 zaznamuje Fotovoltaika Contracting:  Sun Contracting se osredotoča izključno na izvajanje Contracting sistemov. Celotna izvedba projekta se vedno pogosteje izvaja interno, sodelovanja s tretjimi ponudniki je malo.

Zaradi učinkovito doseženega obsega razvoja projektov je skok na nemški trg fotovoltaike uspešen. Do konca leta 2019 se samo v Nemčiji izgradi 11,7 vršnih megavatov fotovoltaične zmogljivosti. Razvijajo se tudi na drugih področjih. Njihova podjetniška obveznica je na Dunajski borzi uvrščena kot Zelena Obveznica. Podjetje Sun Contracting zaključi proračunsko leto 2019 s skupno nameščeno in projektirano fotovoltaično močjo od 54,2 megavatov v treh državah, od tega je 38 megavatov v Contracting obliki.

Skupni osnovni kapital skupine družb se v letu 2019 poveča na 3,9 milijona evrov. Obenem lahko zaradi strukturnih izboljšav znotraj skupine ustvarijo trdno podlago za nadaljnjo širitev na mednarodnem trgu fotovoltaike.

2018

Leta 2018 Sun Contracting AG naredi največjo potezo doslej tj. prevzame skupino GW Energie in se tako združi v enega največjih Contracting ponudnikov v Evropi. Z integracijo celotne skupine podjetij GW in z združitvijo struktur postane blagovna znamka SUN CONTRACTING enotna na mednarodni ravni. Sledi povezovanje znanj – KNOW-HOW med hčerinskimi družbami in učinkovito poenostavljanje njhovih struktur. EnerXia AG (FL) je izločena iz skupine družb, celotno premoženje podjetja v Lihtenštajnu prevzame matična družba Sun Contracting AG.

Kot rezultat združitve dosežejo v Contracting sektorju znatne tržne deleže in postanejo eni izmed vodilnih na trgu v tej panogi. V Avstriji, Nemčiji in Lihtenštajnu je v letu 2018 nameščena in načrtovana fotovoltaična moč 35 vršnih megavatov, od tega 21,4 vršnih megavatov v obliki Contracting projektov. Skupni osnovni kapital skupine Sun Contracting ob koncu leta 2018 znaša 2,3 milijona EUR.

2017

V začetku leta 2017 skupina Sun Contracting ustanovi še eno družbo EnerXia Norica Plus GmbH, ki v prihodnosti upravlja enega največjih strešnih sistemov v Avstriji. Ta Contracting strešni sistem s skupno fotovoltaično zmogljivostjo 1,5 vršnih megavatov začne obratovati v Hermagorju na Koroškem (Kärnten) jeseni 2017.

Prav tako v letu 2017 g. Pachinger A. ustanovi podjetje Sun Contracting AG z namenom spodbujanja strateške usmeritve na mednarodne trge in ustvarjanja enotne identitete blagovne znamke po vsej Evropi. Uvedba holdinške sturkture je priprava na odpiranje fotovoltaičnih mednarodnih trgov. Pod novo blagovno znamko SUN CONTRACTING se prvič začneta projektno načrtovanje in razvoj večjih fotovoltaičnih projektov v Nemčiji, pripravlja pa se tudi vstop na nemški trg.

2016

Leto 2016 se začne z novim pomembnim mejnikom. Z ustanovitvijo podjetja sun-inotech GmbH (prej: Sonnenkonzept), na avstrijski trg fotovoltaike kot novi igralec vstopi Andreas Pachinger, usposobljen konstruktor in informacijski tehnik. Ustanovitelj in upravitelj družbe okoli sebe hitro zbereta usposobljeno in močno ekipo. Še istega leta se z zagotavljanjem kapitala za namene širitve pojavijo prve sinergije z današnjim podjetjem Sun Contracting GmbH. Istočasno z ustanovitvijo Sun-inotech GmbH začne Sun Contracting GmbH kampanjo množičnega investiranja na več platformah, z namenom spodbujanja širitve fotovoltaičnega sektorja. Zgoraj navedena kampanja množičnega investiranja se z več kot 900.000 EUR pridobljenimi sredstvi v kratkem obdobju uspešno zaključi.

2014 / 2015

V začetku leta 2014 skupina Sun Contracting začne novo sodelovanje s podjetjem HELIOS Sonnenstrom GmbH. V letih 2014 in 2015 Sun Contracting GmbH skupaj s HELIOS Sonnenstrom Gmbh, kot razvijalcem projektov, uspešno implementira številne sisteme. Poleg tega pridobijo nove stranke iz različnih panog, kot so FH Hagenberg, podjetje STARLIM Spritzguss GmbH in skladiščno zadrugo Mühlviertel, ki ima 9 podružnic opremljenih s Contracting sistemi.

2013

Po intenzivnem obdobju načrtovanja in projektiranja je marca 2013 zagnan prvi obrat Fotovoltaike Contracting v Avstriji. Z močjo 1,5 vršnih megavatov je postavljen prvi večji mejnik družbe v Avstriji na prosti površini v kraju Angern an der March.

2012

Vzporedno z razvojem Contracting modelov se leta 2012 začne načrtovanje prvega projekta Fotovoltaika Contracting v Lihtenštajnu.V tesnem sodelovanju z ustreznimi organi začne jeseni 2012 obratovati Contracting objekt v Schaanu v Gornjem Lihtenštajnu.Od tega trenutka naprej se vse odvija eno za drugim. Do konca leta se v kneževini Lihtenštajn v omrežje priključi še 11 fotovoltaičnih projektov s skupno močjo skoraj 110 vršnih kilovatov.

Podjetje EnerXia AG, ustanovljeno v Lihtenštajnu, z namenom vodenja razvoja projektov, skrbi za delovanje vseh Contracting projektov v kneževini vse dokler ni ob koncu leta 2018 ločena od skupine. Obenem se začne predhodno načrtovanje in planiranje prvega projekta za Fotovoltaiko Contracting v Avstriji tj. novembra 2012 je ustanovljena projektna družba Sun Contracting Angern GmbH (prej: BSW Solarpark GmbH). Z Albertom Schneiderjem, kot drugim upraviteljem družbe, je Christian Bauer pridobil regionalno in gospodarsko izkušenega partnerja, ki aktivno podpira načrtovanje in izvedbo prvega fotovoltaičnega projekta v Avstriji.

2011

V prvih 18-tih mesecih po ustanovitvi Sun Contracting GmbH je predvsem Christian Bauer, veteran v fotovoltaični industriji, tisti, ki skupaj z znanimi strokovnjaki načrtuje in vodi razvoj oddelka Fotovoltaika Contracting. Že v teh prvih letih smo si prizadevali ustvariti inovativno rešitev, ki bi se razlikovala od klasične prodaje fotovoltaičnih sistemov. Tako se razvije model Fotovoltaika Contracting.

2010

Temeljni kamen današnje skupine Sun Contracting je bil postavljen leta 2010 z ustanovitvijo Sun Contracting GmbH (prej: GW Energie Holding Gmbh).

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS