Skip to content

HISTORIA
SUN CONTRACTING

Historia naszej firmy

2020

W roku jubileuszowym Grupę Sun Contracting ponownie czeka wiele ważnych zmian. Aby jeszcze bardziej wzmocnić i ugruntować markę SUN CONTRACTING na arenie międzynarodowej, spółka projektowa BSW Solarpark GmbH i operator parku solarnego o mocy 1,5 MW w Angern an der March (Dolna Austria), zostają w pierwszym kwartale 2020 roku przemianowane na Sun Contracting Angern GmbH.

W celu lepszego zarządzania środkami na realizację projektów w Niemczech zostaje założona kolejna spółka: w przyszłości Sun Contracting Germany Management GmbH, która będzie odpowiedzialna wraz z Sun Contracting Germany GmbH za całe planowanie projektów na rynku niemieckim. Ponadto podjęta zostaje decyzja o utworzeniu poszczególnych spółek projektowych, które przynoszą nie tylko korzyści prawne, ale również organizacyjne: mniejsze jednostki firmy i mniejsza liczba struktur komunikacyjnych skutkują znacznie sprawniejszymi kanałami informacyjnymi i decyzyjnymi.

Pod koniec roku grupa przedsiębiorstw osiąga kamień milowy, o którym mówiło się już od dłuższego czasu: dzięki włączeniu słoweńskiej Spółki Projektowej Pansolar d.o.o. do Sun Contracting Group, wejście na słoweński rynek fotowoltaiczny kończy się sukcesem, a ekspansja postępuje – od tej pory Sun Contracting Group działa w czterech krajach europejskich.

Rok 2020 Grupa Sun Contracting kończy 309 projektami Contracting z zainstalowaną i prognozowaną mocą fotowoltaiczną 86,4 megawatopików szczytowych w czterech krajach. Dzięki dodatkowej wydajności fotowoltaicznej w wysokości 32,2 megawatopików szczytowych, rok 2020 staje się najbardziej udanym rokiem biznesowym w historii firmy.

2019

W 2019 roku zostaje położony nacisk na Photovoltaic Contracting: Sun Contracting koncentruje się wyłącznie na realizacji systemów opartych na umowach na fotowoltaikę. Cała realizacja projektu jest coraz częściej wykonywana przez samą firmę, przy niewielkiej współpracy z dostawcami zewnętrznymi. Wielkość obsługiwanych projektów umożliwiła firmie wskoczenie na niemiecki rynek fotowoltaiczny: do końca roku w samych Niemczech przybywa 11,7 megawatopików szczytowych mocy fotowoltaicznych.

Dalszy rozwój ma miejsce również w innych obszarach: obligacja własna przedsiębiorstwa jest notowana jako Green Bond na giełdzie w Wiedniu. Grupa Sun Contracting zamyka rok finansowy 2019 z łączną zainstalowaną i projektowaną mocą fotowoltaiczną w wysokości 54,2 megawatopika szczytowego w 3 krajach, z czego 38 megawatopików szczytowych zostaje zrealizowanych jako Contracting.
W 2019 roku całkowity kapitał zakładowy grupy spółek zostaje zwiększony do 3,9 mln euro. Jednocześnie ulepszenia strukturalne w grupie tworzą solidną podstawę do dalszej ekspansji na międzynarodowym rynku fotowoltaicznym.

2018

W 2018 roku ma miejsce największy, jak dotąd kamień milowy: Sun Contracting AG przejmuje grupę GW Energie i tym samym, łączy się w jednego z największych dostawców usług Contracting w Europie. Poprzez integrację całej grupy spółek GW i połączenie struktur, marka SUN CONTRACTING zostaje jednolicie ugruntowana na arenie międzynarodowej. W ten sposób know-how w spółkach zależnych zostaje połączone, a struktury zostają efektywnie usprawnione. Z grupy przedsiębiorstw wydzielona zostaje enerXia AG (FL), a zakład w Liechtensteinie zostaje w całości przejęty przez spółkę-matkę Sun Contracting AG.

W wyniku połączenia, Sun Contracting AG osiąga znaczne udziały na rynku w sektorze Contracting i należy do liderów rynkowych w branży: w 2018 roku w Austrii, Niemczech i Liechtensteinie Sun Contracting AG posiada 35 megawatopików szczytowych zainstalowanej i prognozowanej mocy fotowoltaicznej, z czego 21,4 megawatopików szczytowych w formie projektów Contracting. Całkowity kapitał zakładowy Grupy Sun Contracting na koniec roku wyniósł 2,3 mln euro.

2017

Już na początku 2017 roku grupa Sun Contracting zakłada kolejną spółkę: enerXia Norica Plus GmbH będzie w przyszłości obsługiwać jedną z największych instalacji dachowych w Austrii. Ten Contracting o łącznej mocy szczytowej 1,5 megawatopika, zostaje oddany do użytku w Hermagor w Karyntii jesienią 2017 roku. Wreszcie w 2017 roku, Pachinger zakłada Sun Contracting AG, aby przeforsować strategiczną orientację na rynki międzynarodowe, a także stworzyć jednolitą obecność marki w całej Europie. Wprowadzenie struktury holdingowej jest przygotowaniem do rozwoju międzynarodowych rynków fotowoltaicznych. Pod nową marką SUN CONTRACTING rozpoczyna się po raz pierwszy planowanie i obsługa dużych projektów fotowoltaicznych w Niemczech oraz przygotowania do wejścia na rynek.

2016

Rok 2016 rozpoczyna się kolejnym kamieniem milowym: Andreas Pachinger, z wykształcenia inżynier projektant i technik IT, dołącza do austriackiego rynku fotowoltaicznego jako nowy gracz, zakładając firmę sun-inotech GmbH (dawniej: Sonnenkonzept). Założyciel i dyrektor zarządzający, szybko gromadzi wokół siebie wykwalifikowany i silny zespół. W tym samym roku, poprzez udostępnienie kapitału na rozbudowę, osiągnięte zostają pierwsze synergie z dzisiejszą firmą Sun Contracting GmbH. Równocześnie z założeniem spółki sun-inotech GmbH, Sun Contracting GmbH rozpoczyna kampanię crowdfundingową na kilku platformach w celu wspierania ekspansji w sektorze fotowoltaicznym. Ta kampania w krótkim czasie zostaje zakończona sukcesem w postaci ponad 900 000 EUR.

2014 / 2015

Z początkiem 2014 roku grupa Sun Contracting rozpoczyna nowe kooperacje: w 2014 i 2015 roku Sun Contracting GmbH wraz z firmą HELIOS Sonnenstrom GmbH jako twórcą projektu, jest w stanie zrealizować wiele instalacji. Ponadto pozyskani zostają znani klienci z różnych branż, między innymi FH Hagenberg, firma STARLIM Spritzguss GmbH oraz Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, która posiada 9 oddziałów wyposażonych w systemy Contracting.

2013

Po intensywnym okresie planowania i rozwoju projektu, pierwszy Photovoltaic Contracting w Austrii zostaje podłączony do sieci w marcu 2013 roku: z mocą szczytową 1,5 megawatopika, instalacja naziemna w Angern an der March staje się prawomocnie pierwszym kamieniem milowym grupy przedsiębiorstw w Austrii.

2012

Równolegle do rozwoju modelu Contracting, w 2012 roku rozpoczyna się również planowanie pierwszej Photoviltaic Contracting w Liechtensteinie. W ścisłej współpracy z władzami lokalnymi, jesienią 2012 roku może zostać uruchomiona elektrownia w Schaan w lichtensteinskim Oberlandzie. Dalej wszystko toczy się już w szybkim tempie: do końca roku 11 kolejnych projektów fotowoltaicznych o łącznej szczytowej mocy prawie 110 kilowatopików zostaje podłączonych do sieci w Księstwie Liechtenstein. Firma enerXia AG, która została założona w Liechtensteinie w celu zarządzania projektami, zajmie się obsługą wszystkich projektów Contracting w Księstwie, aż do momentu wyodrębnienia jej z Grupy pod koniec 2018 roku.

Równocześnie rozpoczęły się wstępne prace projektowe i planowe dla pierwszego Photovoltaic Contracting w Austrii: w listopadzie 2012 roku została założona spółka projektowa Sun Contracting Angern GmbH (dawniej BSW Solarpark GmbH). Wraz z wprowadzeniem na pokład Alberta Schneidera, jako drugiego dyrektora zarządzającego, Christian Bauer zyskuje regionalnego i zorientowanego ekonomicznie partnera, który aktywnie wspiera planowanie i realizację pierwszego projektu fotowoltaicznego w Austrii.

2011

W pierwszych 18 miesiącach po założeniu Sun Contracting GmbH, to przede wszystkim Christian Bauer, wieloletni specjalista branży fotowoltaicznej wraz z renomowanymi ekspertami planuje i prowadzi budowę działu Photovoltaic Contracting. Już w tych pierwszych latach przedsiębiorstwo dąży do zapewnienia innowacyjnych rozwiązań, odchodząc od klasycznej sprzedaży systemów fotowoltaicznych i rozwija Photovoltaic Contracting.

2010

Kamień węgielny pod dzisiejszą grupę Sun Contracting został wmurowany w 2010 roku wraz z założeniem spółki Sun Contracting GmbH (dawniej: GW Energie Holding GmbH).

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS