Skip to content

HISTORIE SUN CONTRACTING

Historie společnosti

2020

L’anno dell’anniversario del gruppo Sun Contracting riserva molti importanti cambiamenti. Nel primo trimestre del 2020, la società di progetti BSW Solarpark GmbH, che gestisce i 1,5 MW del parco solare di Angern an der March (Bassa Austria), viene rinominata come Sun Contracting Angern GmbH, allo scopo di consolidare a livello internazionale il marchio SUN CONTRACTING.

Per una migliore gestione delle risorse e una più facile esecuzione dei progetti in Germania, viene fondata un’ulteriore società: Sun Contracting Germany Management GmbH. Questa, insieme a Sun Contracting Germany GmbH, si occuperà in futuro di tutto ciò che riguarda la progettazione nel mercato tedesco.
Inoltre, si è deciso di fondare singole società di progetto, non solo per questioni legali, ma anche per una migliore organizzazione; grazie alle dimensioni ridotte delle singole unità societarie e con una struttura anche comunicativa più semplice, è possibile infatti realizzare passaggi di informazioni e di decisioni in maniera considerevolmente più efficiente.

Alla fine dell’anno il gruppo raggiunge una tappa importante della sua storia. In preparazione già da lungo tempo, il gruppo Sun Contracting realizza l’assorbimento della società di progetto slovena Pansolar d.o.o. Con l’entrata nel mercato fotovoltaico sloveno, il gruppo diventa attivo in quattro Paesi e segna un altro punto nel suo obiettivo di espansione in Europa.
Il gruppo Sun Contracting chiude l’anno 2020 con una potenza fotovoltaica installata e progettata di 86,4 MWp distribuita su quattro Paesi e 309 progetti Contracting. Con una crescita fotovoltaica di 32,2 MWp, il 2020 è stato l’anno di maggior successo nella storia dell’azienda fino ad oggi.

2019

V roce 2019 je v centru pozornosti smluvní fotovoltaika: Sun Contracting se soustředí výlučně na realizaci smluvních fotovoltaických zařízení. Stále více projektů je realizováno přímo společností, ubývá tak spolupráce se třetí stranou. S množstvím získaných projektů se podařil vstup na německý trh s fotovoltaikou: do konce roku bylo jen v samotném Německu instalováno 11,7 MWp fotovoltaického výkonu.
Další rozvoj probíhá také v jiných oblastech: dluhopisy firmy jsou zapsány na vídeňské burze jako green bond. Kalendářní rok 2019 uzavírá podnikatelská skupina Sun Contracting s celkem instalovaným a projektovaným fotovoltaickým výkonem 54,2 MWp ve třech státech, z čehož 38 MWp bylo realizováno jako smluvní projekty.

Celkový kapitál podnikatelské skupiny byl v roce 2019 zvýšen na 3,9 milionů eur. Současně se zlepšením struktury v rámci skupiny byl vytvořen pevný základ pro další expanzi na mezinárodním trhu s fotovoltaikou.

2018

V roce 2018 se uskutečnil doposud největší krok: Sun Contracting AG převzala GW Energie Gruppe, sloučením vznikl jeden z největších smluvních dodavatelů v Evropě.

Začleněním celé GW podnikatelské skupiny a sloučením struktur se mohla značka SUN CONTRACTING mezinárodně etablovat. Následně bylo spojeno know-how v rámci dceřiných společností a struktura společnosti byla zefektivněna.

EnerXia AG (FL) byla vyčleněna z podnikatelské skupiny, veškerá fotovoltaická zařízení v Lichtenštejnsku zcela převzala mateřská společnost Sun Contracting AG.

Sloučením bylo dosaženo značného podílu ve smluvním sektoru a společnost tak nyní zaujala vedoucí postavení na trhu. V roce 2018 dosáhla skupina v Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku 35 MWp instalovaného a projektovaného fotovoltaického výkonu, z toho 21,4 MWp formou smluvních projektů. Ke konci roku disponuje skupina Sun Contracting celkovým kapitálem společnosti 2,3 milionů eur.

2017

V roce 2017 založila skupina Sun Contracting další společnost: Sun Contracting Norica Plus GmbH, která provozovuje jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren v Rakousku. Toto smluvní zařízení s celkovým fotovoltaickým výkonem 1,5 MWp bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2017 v korutanském Hermagoru. S cílem podpořit strategickou orientaci na mezinárodním trhu a také vytvořit jednotnou přítomnost značky v celé Evropě založil Andreas Pachinger v roce 2017 Sun Contracting AG. Vytvoření holdingové struktury je přípravou pro vstup na mezinárodní fotovoltaický trh. Pod novou značkou  SUN CONTRACTING začalo nejdříve projektování a řešení fotovoltaických velkoprojektů v Německu a příprava realizace vstupu na trh.

2016

Rok 2016 začal dalším důležitým milníkem: založením společnosti sun-inotech GmbH (dříve Sonnenkonzept) vstupuje Andreas Pachinger na rakouský fotovoltaický trh. Zakladatel a jednatel této společnosti se rychle obklopil kvalifikovaným a silným týmem. Ve stejném roce vznikla poskytnutím kapitálu za účelem expanze první synergie s dnešní Sun Contracting GmbH. Současně se založením sun-inotech GmbH odstartovala na několika platformách crowdinvestingová kampaň, aby byl urychlen rozvoj fotovoltaického sektoru. Crowdinvesting byl zakrátko úspěšně ukončen s více než 900 000 eury.

2014 / 2015

Na začátku roku 2014 byly zahájeny nové spolupráce skupiny Sun Contracting: společně s firmou HELIOS Sonnenstrom GmbH, která projekty připravovala, mohla Sun Contracting GmbH v letech 2014 a 2015 realizovat mnoho fotovoltaických elektráren. Navíc společnost získala významné zákazníky z různých odvětví, mezi nimi FH Hagenberg, společnost STARLIM Spritzguss GmbH a Lagerhausgenossenschaft Mühlviertel, která vybavila devět svých poboček smluvními fotovoltaickými elektrárnami.

2013

Po intenzivním plánovacím a projektovacím období bylo v březnu 2013 spuštěno první fotovoltaické zařízení v Rakousku: s 1,5 MWp se stala solární elektrárna v Angernu an der March prvním významným milníkem skupiny Sun Contracting v Rakousku.

2012

Současně s vývojem smluvních modelů začíná roku 2012 plánování smluvního fotovoltaického zařízení v Lichtenštejnsku. V úzké spolupráci s tamějšími úřady bylo na podzim roku 2012 v Schaanu v lichtenštejnském Oberlandu uvedeno do provozu první smluvní fotovoltaické zařízení. Od tohoto okamžiku nabraly události rychlý spád: do konce roku bylo v Lichtenštejnském knížectví spuštěno dalších 11 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem téměř 110 kWp. EnerXia AG, která byla založena v Lichtenštejnsku za účelem řízení projektů, se starala o provoz všech smluvních projektů v Lichtenštejnském knížectví, dokud nebyla koncem roku 2018 vyčleněna z podnikatelské skupiny.

Ve stejnou dobu začala předprojektová příprava a plánovací práce první smluvní fotovoltaické elektrárny v Rakousku: v listopadu roku 2012 byla založena projektová společnost Sun Contracting Angern GmbH (dříve BSW Solarpark GmbH). Christian Bauer přizval ke spolupráci jako druhého jednatele Alberta Schneidera, který se z velké části podílel na plánování a realizaci prvního fotovoltaického projektu v Rakousku.

2011

V prvních 18 měsících po založení Sun Contracting GmbH je především Christian Bauer ten, který společně s uznavanými odborníky plánuje a vede rozvoj oddělení smluvní fotovoltaiky. Kromě klasického prodeje fotovoltaických systémů se v těchto raných letech společnost zaměřuje na inovativní opatření a vyvíjí Photovoltaic Contracting (smluvní fotovoltaické systémy).

2010

Založením společnosti Sun Contracting GmbH (dříve GW Energie Holding GmbH) byl v roce 2010 položen základní kámen dnešní skupiny Sun Contracting.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS