Skip to content

sclogosimple-150x150

Vitajte v energetickej budúcnosti

Pokiaľ ide o energiu, s istotou môžeme povedať len jedno: potrebujeme jej stále viac a viac a zdrojov je čoraz menej. Ceny energie neustále rastú a ten, kto jej veľa spotrebuje, by mal už dnes podniknúť patričné kroky, aby v budúcnosti nemusel ľutovať.

PHOTOVOLTAIC CONTRACTING

Fotovoltické systémy bez námahy: Po uzavretí dohody o užívaní plochy si môžete jednoducho sadnúť a relaxovať, pretože všetky náklady na plánovanie a realizáciu fotovoltického systému preberá spoločnosť Sun Contracting. Po spustení prevádzky sa postaráme o údržbu a servis. S inštaláciou zmluvného systému nemáte žiadne náklady ani námahu.

1. Dohoda o užívaní plochy

Základom pre Váš Photovoltaic Contracting je zmluva o užívaní plochy. V nej sú zakotvené individuálne body, ktoré umožňujú využívanie plochy na udržateľnú výrobu energie formou prenájmu, alebo jej zakúpenia. Na základe podpísanej zmluvy sa uskutočňujú všetky ďalšie kroky v súvislosti s realizáciou contracting projektu.

2. Nechajte si namontovať fotovoltický systém

Postaráme sa o plánovanie fotovoltického systému s prihliadnutím na všetky požiadavky stavebného zákona. Vsádzame na najvyššiu možnú kvalitu konštrukcie, komponentov a inštalácie, aby sme zaručili prevádzku nenáročnú na údržbu a predišli výpadkom prúdu. Náklady znášame výhradne my. To platí aj pre údržbu a servis systému počas celej jeho prevádzky.

3. Využívanie solárnej energie

Fotovoltický systém po uvedení do prevádzky vyrába udržateľnú elektrickú energiu, ktorú môžete aj priamo využívať – ak si to želáte. Rozhodnete sa sami, do akej miery môžete a chcete pokryť svoje potreby elektriny prostredníctvom fotovoltického systému. Nechcete využívať solárnu elektrinu? Žiadny problém, pretože vlastné využívanie elektriny nie je nevyhnutné.

Svätý grál...

…sme síce neobjavili. Čo sme však veľmi dobre vyvinuli, je efektívny model na čo najlepšie využívanie energetických zdrojov. Vsádzame pritom na slnko, ktoré je na rozdiel od iných zdrojov k dispozícii v neobmedzenom množstve.

Náš cieľ...

je jednoduchý: zatraktívniť fotovoltiku a urobiť ju rentabilnou pre priemysel a podniky.

Ako jeden z najväčších poskytovateľov Photovoltaic Contracting zabezpečujeme nielen udržateľnú solárnu energiu, ale aj kompletný ekonomický a energetický koncept, ktorý berie do úvahy budúci vývoj spotreby elektrickej energie. Samozrejme individuálne prispôsobený Vašim požiadavkam.

sclogosimple-150x150
Viac ako len fotovoltika
Na solárnu energiu vsádzajú už mnohí – my však vieme, že na efektívne získavanie elektrickej energie je potrebné viac ako len správna montáž technických komponentov. Preto vytvárame celkové koncepty, ktoré sú okrem technológie zamerané hlavne na ekonomické faktory.

Sun Contracting je inovatívny model Photovoltaic Contracting, určený pre komerčných zákazníkov, ktorý spája výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov so znižovaním nákladov. Vy ťažíte z čistej solárnej energie, stabilných a dlhodobých dodávok elektrickej energie a výrazného zníženia fixných nákladov.

Fotovoltické zariadenie na rozdiel od bežných modelov nekupujete, ale dostanete ho od nás k dispozícii – bez investičných alebo obstarávacích nákladov.

VÝBER Z REFERENCIÍ
NAŠI ZÁKAZNÍCI

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS