skip to Main Content

Sektor pro investory

Aktuální emise

Dluhopisy na jméno 2019

K upisování v Lichtenštejnsku, Rakousku, Německu, České republice, Maďarsku, Bulharsku, Lucembursku, Itálii a na Slovensku

Ukončené emise

Dluhopisy na jméno 2018 (Lhůta pro předložení nabídky ukončena. Úpis už není k dispozici)
Prospekt kapitálového trhu z 30.07.2018

Němčina
(schválené znění)

Prospekt kapitálového trhu z 30.07.2018

Angličtina
(Překlad emitenta nebyl ze strany FMA ověřen.)