skip to Main Content

Sektor pro investory

Aktuální emise

Sun Contracting Bearer Bond 2020

K upisování v Lichtenštejnsku, Rakousku, Německu, Lucembursku, Česká republice, Maďarsku, Bulharsku, Itálii, Slovensku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku a Švýcarsku

Ukončené emise

Sun Contracting Registered EURO Bond 2020 (Lhůta pro předložení nabídky ukončena. Úpis už není k dispozici)
Sun Contracting Registered CHF Bond 2020 (Lhůta pro předložení nabídky ukončena. Úpis už není k dispozici)
Dluhopisy na jméno 2019 (Lhůta pro předložení nabídky ukončena. Úpis už není k dispozici)
Dluhopisy na jméno 2018 (Lhůta pro předložení nabídky ukončena. Úpis už není k dispozici)

Prospekt kapitálového trhu z 30.07.2018

Němčina
(schválené znění)

Prospekt kapitálového trhu z 30.07.2018

Angličtina
(Překlad emitenta nebyl ze strany FMA ověřen.)