skip to Main Content

9498 Planken

Stručný prehľad projektových údajov
Lichtenštajnsko
kus panelov:
28
kWh/rok
6.620,20
7,00 kWp
Kostal Piko 7.0
Risen SYP250P
fotografie