skip to Main Content

9484 Nendeln

Stručný prehľad projektových údajov
Lichtenštajnsko
kus panelov:
38
kWh/rok
8.006,60
9,31 kWp
Siemens Sinvert PVM10
Trina TMS-250 PC05
fotografie