skip to Main Content

2463 Stixneusiedl

Stručný prehľad projektových údajov
Rakúsko
kus panelov:
30
kWh/rok
8.085,00
8,25 kWp
Fronius Symo 8.2-3-M
Amerisolar AS-6P30
fotografie