skip to Main Content

Solární povinnost pro parkoviště: Trend dvojího využití nyní i v Severním Porýní-Vestfálsku

Severní Porýní-Vestfálsko čeká na schválení důležitého rozhodnutí. Čtvrtá největší spolková země prosazuje povinnou výstavbu solárních systémů na parkovištích s více než 35 parkovacími místy. Jde o nezbytný krok, kterého se už dříve odvážily některé spolkové země.

 

Povolení pro parkovací plochy s více než výše uvedenými 35 parkovacími místy bude v budoucnu uděleno pouze v případě, že tato plocha bude pokryta fotovoltaickým systémem. Tím je zajištěna nejen dostatečná výroba čisté solární energie, ale také její dvojí využití. Již zastavěná plocha má další uplatnění, k tomu chrání také před nepříznivým počasím.

 

Nedostatek ploch

 

Se solární povinností na parkovištích chce s zemská vláda v Severním Porýní-Verstfálsku zabít dvě mouchy jednou ranou. Pro výrobu solární energie lze ideálně využít volné plochy, kterých je v centru města tak jako tak málo. Žádná další plocha není zastavěna a zastřešení je přínosem jak pro výrobu elektřiny, tak pro vozidla zaparkovaná pod ním.

 

Parkování budoucnosti

 

Zastřešená parkoviště nejsou nic nového. Avšak zastřešená parkoviště s fotovoltaickým systémem mají potenciál pro budoucnost. Jak již bylo zjištěno, v mnoha, zejména větších městech není zase tak moc ploch vhodných pro instalaci a provoz fotovoltaických systémů. Modernizace pomocí solárních systémů je proto důležitá a také správná, zejména pokud je dostupná pro všechny. To je také podstatou obchodního modelu Photovoltaic Contracting mezinárodně působící skupiny Sun Contracting.

 

Photovoltaic Contracting

 

Smluvní fotovoltaika (Photovoltaic Contracting) nabízí možnost poskytnout volnou plochu nebo střechu pro výrobu solární elektřiny, aniž byste museli vyrobenou elektřinu sami spotřebovávat. Společnost Sun Contracting fotovoltaický systém instaluje, provozuje a současně nese investiční náklady, jakož i náklady na údržbu a servis po dobu trvání platnosti smlouvy, která činí nejméně 20 let. Fotovoltaické systémy jsou dimenzovány tak, aby byla plocha co nejlépe využita a solární systém přinášel co největší užitek.

 

Portrét firmy

 

Skupina Sun Contracting působí ve fotovoltaickém průmyslu od roku 2010. V německy mluvících zemích se prosadila zejména díky smluvní fotovoltaice (Photovoltaic Contracting), inovativnímu energetickému konceptu, který je podobný leasingu nebo splátkovému prodeji. Aktuálně provozuje společnost Sun Contracting 312 smluvních fotovoltaických systémů v Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku a ve Slovinsku, jejichž celkový fotovoltaický výkon je 88,6 MWp. Kromě toho je společnost Sun Contracting AG již několik let úspěšná také jako emitent udržitelných investic. V současné době jsou k dispozici tři dluhopisy. Upisovat je lze online přímo u emitenta až do podzimu roku 2021.