skip to Main Content

Slunečné Korutany: Město Klagenfurt vydává směrnice pro rozšíření fotovoltaiky. Společnost Sun Contracting je nadšená

Vytvoření dostatečné infrastruktury je pro úspěch energetické transformace zásadní. Zejména ve městech je však velmi obtížné vytvořit příležitosti pro fotovoltaické systémy kvůli již tak nadměrné zástavbě a téměř žádným volným plochám. Město Klagenfurt se o to přesto snaží.

 

Korutanské hlavní město se chce s pomocí směrnice pro využití stávající infrastruktury ujmout průkopnické role. Byly představeny pokyny, jak by mělo vypadat rozšíření fotovoltaiky ve městě. Jasné ano pro fotovoltaiku na střechách, fasádách a také pro integrovanou fotovoltaiku do stávající infrastruktury. Ne bylo vysloveno výstavbě na volných plochách.

 

Využití potenciálu

 

Aby bylo možné dosáhnout takové míry rozšíření, která umožní přechod na obnovitelné zdroje energie v souladu s ochranou přírody a životního prostředí, je nejlepším scénářem využití již zastavěných pozemků. Pokud je nedostatek střech, na rozdíl od měst, chybí veřejná parkoviště nebo veřejné budovy, je třeba využít nových možností, které fotovoltaika nabízí, ať už jde o agrifotovoltaiku nebo plovoucí fotovoltaické systémy.

 

Využití prázdných budov

 

Společnost Sun Contracting AG nabízí díky svému inovativnímu energetickému konceptu Photovoltaic Contracting způsob, jak zajistit rentabilitu fotovoltaiky i na prázdných, opuštěných budovách. Sun Contracting si pronajme volnou plochu, v tomto případě střechu, a provozuje na ní fotovoltaický systém. Mimo to nese veškeré náklady od materiálu přes instalaci až po servis a údržbu.

 

Řešení: smuvní fotovoltaika

 

Výhodou smluvních fotovoltaických systémů je, že nejsou primárně využívány k pokrytí vlastních energetických potřeb. Smluvní projekty jsou spíše vhodné pro využití co největší plochy k výrobě čisté solární energie. Takto vyrobená elektřina je dodávána do veřejné distribuční sítě, takže nemusí být spotřebovávána přímo na místě.

 

Portrét firmy

 

Společnost Sun Contracting AG a její dceřiné společnosti působí v oblasti fotovoltaiky již více než jedenáct let a se svým inovativním energetickým konceptem Photovoltaic Contracting, obchodním modelem podobným leasingu nebo splátkovému prodeji, jsou známé zejména v německy mluvících zemích. V Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku a ve Slovinsku provozuje skupina Sun Contracting v současné době 312 smluvních fotovoltaických projektů s celkovým projektovaným a instalovaným fotovoltaickým výkonem 88,6 MWp. Kromě toho je společnost Sun Contracting AG již několik let úspěšným emitentem udržitelných investic. Aktuálně jsou k dispozici čtyři dluhopisy společnosti, které lze upisovat online přímo u emitenta.