Skip to content

Dánsko, Švédsko a Finsko by mohly do roku 2030 přidat 12,8 GW solárních elektráren

Severské země, které jsou dlouhodobě považovány za průkopníky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, se chystají dále zvyšovat svou kapacitu obnovitelných zdrojů a stát se významným energetickým centrem Evropy. Podle nové studie norské výzkumné společnosti Rystad Energy by Dánsko, Švédsko a Finsko mohly do roku 2030 postavit celkem 12,8 GW fotovoltaických elektráren. Severský region se tak stane evropskou velmocí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž největší podíl na tomto nárůstu bude mít větrná energie na pevnině (61,5 GW).

 

Očekává se, že vedoucí postavení v rozvoji solární energie v regionu bude mít Dánsko. Společnost Rystad Energy předpovídá, že do roku 2030 v této zemi přibude 9 GW fotovoltaických elekráren, následuje Švédsko se 3 GW a Finsko s 0,8 GW. Švédsko chce do roku 2030 získávat 65 % své kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Finsko si stanovilo cíl 51 % a Dánsko 55 %.

 

Vedoucí analytička společnosti Rystad Energy Francesca Bjørnflatenová uvedla, že severské země v současné době vyrábějí více než 90 % své energie (včetně jaderné) z obnovitelných zdrojů a jsou významnými vývozci elektřiny do zbytku Evropy. Tento trend bude sílit, protože díky geografickým podmínkám, technologiím a manažerským zkušenostem v regionu se budou investice do obnovitelných zdrojů a výroba elektřiny zvyšovat.

 

Photovoltaic Contracting

Společnost Sun Contracting již dlouho ví, že fotovoltaika má obrovský potenciál, protože solární systém si najde místo i na té nejmenší střeše. Lze jím zastřešit parkoviště nebo ho instalovat na nákupní centra, na rozdíl od větrných elektráren, pro které se vždy musí najít vhodné a současně výhodné místo. Skupina Sun Contracting může díky smluvní fotovoltaice (Photovoltaic Contracting) významně přispět k tomu, aby další rozvoj fotovoltaiky v Evropě zůstal ziskový a ekonomicky proveditelný.

 

Portrét firmy

Společnost Sun Contracting působí v oblasti fotovoltaiky bezmála 12 let. S Photovoltaic Contracting se skupina stala známou především v německy mluvících zemích. Skupina společností provozuje v současné době ve čtyřech evropských zemích solární systémy s projektovaným a instalovaným fotovoltaickým výkonem 112,8 MWp. Kromě instalace a provozu fotovoltaických elektráren je skupina Sun Contracting úspěšná také v oblasti udržitelných investic. Dceřiná společnost Sun Invest AG nedávno vydala dva dluhopisy na doručitele. Více informací najdete na adrese https://suninvestag.com/cs/.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS