skip to Main Content

ИНВЕСТИТОРСКИ СЕКТОР

АКТУАЛНИ ЕМИСИИ

ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ 2019

Парафиране в Лихтенщайн, Австрия, Германия, Чехия, Унгария, България, Люксембург, Италия и Словакия.

РЕКЛАМA И МАРКЕТИНГОВО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ 2019
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

zeichenbar in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Luxemburg, Italien und Slowakei

ПРИКЛЮЧЕНИ ЕМИСИИ

ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ 2018 (Срокът на валидност на офертата
е изтекъл. Не е възможно повече записване.)

Проспект за капиталовия пазар от 30.07.2018 год

АНГЛИЙСКИ
(Преводът на eмитента, не е контролиран от Органа за финансовия пазар
на Лихтенщайн.)