skip to Main Content

ИНВЕСТИТОРСКИ СЕКТОР

АКТУАЛНИ ЕМИСИИ

ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ 2019

Парафиране в Лихтенщайн, Австрия, Германия, Чехия, Унгария, България, Люксембург, Италия и Словакия.

РЕКЛАМA И МАРКЕТИНГОВО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ 2019

ПРИКЛЮЧЕНИ ЕМИСИИ

ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ 2018 (Срокът на валидност на офертата
е изтекъл. Не е възможно повече записване.)
Проспект за капиталовия пазар от 30.07.2018 год.

АНГЛИЙСКИ
(Преводът на eмитента, не е контролиран от Органа за финансовия пазар
на Лихтенщайн.)