skip to Main Content

sclogosimple-150x150

Vítáme Vás v energetické budoucnosti

Pokud jde o energii, lze s jistotou říct jen jedno: potřebujeme ji pořád více a více a máme stále méně zdrojů k dispozici. Energie zdražuje – kdo ji hodně spotřebuje, měl by už dnes učinit patřičné kroky, aby nemusel v budoucnu litovat.

SUN CONTRACTING

Není potřeba žádný kapitálový vklad

Fotovoltaické zařízení nekupujete, naopak my Vám ho poskytneme a provozujeme na Vaší vlastní střeše. Díky fotovoltaickému zařízení na Vaší střeše Vám nevznikají během platnosti smlouvy (Photovoltaic Contracting) žádné náklady. Proto není potřeba žádný kapitál, žádná investice nebo záloha.

Předání do vlastnictví po uplynutí smlouvy

Po skončení platnosti smlouvy nebude fotovoltaické zařízení odinstalováno, nýbrž přejde do Vašeho vlastnictví. Od tohoto okamžiku můžete bezplatně využívat vyrobenou elektřinu nebo ji dodávat do veřejné distribuční sítě. Doba platnosti smlouvy s Vámi bude individuálně stanovena, činí však minimálně 20 let.

Žádné náklady na údržbu a opravy

Během doby platnosti smlouvy převezmeme všechny opravy a údržbu. To zahrnuje také veškeré kabely, měniče, ovládací zařízení apod. Nadto je stále kontrolována funkce a výkon Vašeho zařízení. Tak se můžeme vyhnout výpadkům výnosu a poskytujeme co nejlepší servis.

Kvalitní komponenty a inovativní technologie

Sun Contractig je dlouhodobý a udržitelný koncept, proto jsou vestavěny jen vysoce kvalitní technické komponenty s dlouhou životností. K tomu patří nejen solární panely a měnič, ale i dle volby regulátory napětí, úložiště el. energie a další zařízení, která zvyšují vlastní spotřebu solární el. energie ve Vašem provozu.

Záruka výkonu panelů minimálně 25 let

Používáme fotovoltaické panely s 25 letou lineární zárukou výkonu od výrobce. Tato záruka výkonu však neznamená, že fotovoltaické zařízení nebude po 25 letech fungovat! Mnoho fotovoltaických zařízení funguje už více než 35 let bez výrazného omezení výkonu. (Příklad: dnešní Fachhochschule Südschweiz, instalace FVE 1982)

Svatý grál...

…jsme sice neobjevili. Co jsme však velmi dobře vyvinuli, je efektivní model, abychom mohli co možná nejlépe využívat dostupné zdroje energie. Sázíme přitom na slunce, neboť na rozdíl od jiných zdrojů je neomezeně k dispozici.

Náš cíl...

…je přitom formulován zcela jednoduše: zatraktivnit a zvýhodnit fotovoltaiku pro průmysl a podniky.

Sun Contracting innovating energy concepts jako jeden z největších poskytovatelů smluvních fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) zaručujeme nejen udržitelnou solární energii, ale i komplexní ekonomický a energetický koncept, který zohledňuje budoucí vývoj energetické potřeby. Přirozeně je vše individuálně přizpůsobeno Vašim požadavkům.

sclogosimple-150x150
Více než jen fotovoltaika
Na solární energii sází již mnozí – my však víme, že k efektivnímu získávání energie patří více než jen správná montáž technických komponentů. Proto vytváříme komplexní kocepty, které se vedle technologie soustředí především na ekonomické faktory.

Sun Contracting je inovativní smluvní model fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) pro komerční zákazníky, který spojuje získávání energie z obnovitelných zdrojů se snižováním nákladů. Vy těžíte z čisté solární elektřiny, stabilních a dlouhodobých dodávek el. energie a ze značného snížení Vašich fixních nákladů.

Fotovoltaické zařízení na rozdíl od běžných modelů nekupujete, nýbrž my Vám ho dáme k dispozici – bez investice, bez pořizovacích nákladů.

Naši zákazníci

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
FL-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 551 00 40

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS