Skip to content

Srpnový vzestup fotovoltaiky. Vyšší výkupní ceny mají za následek více instalací

Po výborném začátku fotovoltaického roku 2022 a dočasném útlumu se nyní zdá, že počet nových instalací v Německu opět roste. V srpnu bylo v celém Německu instalováno 640 MW nové fotovoltaické kapacity.

 

Jedním z důvodů, proč zejména segment střech v současné době zažívá opětovný boom, a to navzdory masivní vlně inflace a problémům s dodávkami, je skutečnost, že provozovatelé rozvodných sítí v současné době vyplácejí v celé zemi vyšší výkupní ceny. Tato skutečnost v kombinaci s prudce rostoucím cenami energie zaručuje, že fotovoltaika neztrácí na atraktivitě.

 

Hrubá fotovoltaická kapacita roste

 

Hodnota hrubé fotovoltaické kapacity vzrostla v srpnu o 100 MW ve srovnání s hrubým přírůstkem v červenci. Hlavní roli zde hraje vyšší výkupní cena za střešní fotovoltaické systémy uvedené do provozu od 30. července 2022. Novela zákona o obnovitelných zdrojích energie (tzv. EEG 2023) má pozitivní vliv na to, že se pro vlastní výrobu elektřiny rozhodne více majitelů nemovitostí s volným prostorem na střeše.

 

Snížení nákladů na energii a zhodnocení

 

Zejména s ohledem na rostoucí náklady na energie je fotovoltaický systém pro prozíravé stavitele domu téměř nevyhnutelný, pokud myslí na budoucnost. Fotovoltaické systémy se rychle amortizují a vyrobenou elektřinu lze využívat zdarma. Pro ty, kteří mají k dispozici hodně místa, jsou k dispozici také nabídky, jako je Photovoltaic Contracting, která je ideální kombinací s většími solárními elektrárnami.

 

Ekonomičnost smluvní fotovoltaiky

 

Nesporně určujícím faktoren, který brání odklonu od fosilních paliv a přechodu k obnovitelným zdrojům energie, je otázka ekonomické rentability. Tento problém lze prakticky vyřešit díky Photovoltaic Contracting, což je obchodní model skupiny Sun Contracting. Společnost Sun Contracting nese náklady na výstavbu, údržbu a provoz fotovoltaického systému a za poskytnutí plochy platí nájem. Vyrobenou elektřinu se lze buď spotřebovávát přímo, nebo ji lze dodávat do rozvodné sítě v libovolném množství.

 

Portrét firmy

 

Společnost Sun Contracting AG a její dceřiné společnosti působí v oblasti fotovoltaiky již více než dvanáct let a jsou úspěšné zejména v německy mluvících zemích. Díky inovativnímu energetickému konceptu Photovoltaic Contracting patří společnost Sun Contracting dokonce k lídrům na trhu v tomto odvětví. Na konci prvního pololetí roku 2022 měla skupina Sun Contracting projekty s instalovaným, projektovaným a rozestavěným výkonem 112,8 MW. Skupina Sun Contracting je úspěšná také v oblasti udržitelných investic. Další informace naleznete na internetových stránkách emitenta https://www.sun-contracting.com/cs/.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +423 380 09 90

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS