skip to Main Content

Impressum

Responsabil pentru conținut:

Sun Contracting AG
Austrasse 14
FL-9495 Triesen

E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Telefon: +41 44 551 00 40

Consiliul de administrație: Andreas Pachinger
Răspunderea pentru hyperlink-uri

 

1. Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Sunt excluse fundamental revendicările de răspundere împotriva autorului, care se referă la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau nefolosirea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte și incomplete, cu excepția cazului în care poate fi dovedit că autorul a acționat cu intenție sau neglijență gravă.

Toate ofertele pot fi modificate și sunt neobligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a schimba, completa sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără anunț separat, sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.

2. Referințe și legături

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-urile web externe („link-uri”) care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai dacă autorul ar fi conștient de conținut și ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el pentru a preveni utilizarea în caz de conținut ilegal.

Prin urmare, autorul declară în mod expres că la momentul creării legăturilor, paginile conexe corespunzătoare nu aveau conținut ilegal. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor și asupra conținutului paginilor legate/atașate. Prin urmare, acesta se îndepărtează în mod expres de tot conținutul de pe toate paginile legate/conectate care au fost schimbate după crearea linkului. Această declarație se aplică tuturor linkurilor și referințelor din cadrul ofertei proprii de internet, precum și pentru intrările externe din cărțile de invitați, forumurile de discuții și listele de corespondență stabilite de autor. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele rezultate din utilizarea sau nefolosirea informațiilor furnizate în acest mod, furnizorul de pagini la care se face referire este singurul responsabil, nu cel care se referă doar la publicarea respectivă prin link-uri.

3. Dreptul de autor și mărcile comerciale

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale graficii, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze grafică, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență.

Toate mărcile și denumirile comerciale menționate pe site-ul web și, eventual, protejate de terți sunt supuse fără restricții dispozițiilor legii privind mărcile aplicabile și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat. Simpla mențiune nu înseamnă că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților!

Drepturile de autor pentru obiectele publicate create de autor rămân exclusiv ale autorului paginilor. Nu este permisă duplicarea sau utilizarea acestor grafice, documente sonore, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite fără acordul expres al autorului.

4. Protecția datelor

Dacă există posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese) pe site-ul web, divulgarea acestor date de către utilizator este în mod expres voluntară. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este permisă – în măsura

5. Valabilitatea legală a acestei renunțări

Această exonerare trebuie considerată ca făcând parte din publicația pe internet de la care v-ați referit. Dacă părțile sau formulările individuale ale acestui text nu mai sunt necesare, nu mai corespund sau nu complet situației legale aplicabile, părțile rămase ale documentului rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.

Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt salvate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului dvs. Informațiile generate de cookie despre utilizarea dvs. de acest site (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.

Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului dvs. web, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului pentru operatorii site-ului și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizare a internetului. În niciun moment și în niciun caz, informațiile obținute în acest mod nu vor fi asociate cu informații personale de identificare.

De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți dacă acest lucru este impus de lege sau dacă terții prelucrează aceste date în numele Google. În niciun caz, Google nu va lega adresa dvs. IP cu alte