skip to Main Content

Declarație de protecție a datelor

Această declarație de protecție a datelor clarifică tipul, măsura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare „date”) în cadrul ofertei noastre online și a site-urilor web, a funcțiilor și a conținutului conectat la aceasta, precum și a prezențelor online externe, de ex. profilul nostru de media socială (denumit în continuare „oferta online”). În ceea ce privește terminologia utilizată, de ex. „prelucrare” sau „persoană responsabilă” ne referim la definițiile din Art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 

Răspunzător

Sun Contracting AG

Landstrasse 15

FL-9496 Balzers

office(at)sun-contracting.com

Impressum: https://www.sun-contracting.com/ro/impressum/

 

Tipuri de date prelucrate:

– Date de inventar (de exemplu, nume, adrese).

– Date de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon).

– Date despre conținut (de exemplu, introducerea textului, fotografii, videoclipuri).

– Date de utilizare (de exemplu, site-uri web vizitate, interes pentru conținut, timpii de acces).

– Date meta/comunicare (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP).

 

Categorii de subiecte de date

Vizitatorii și utilizatorii ofertei online (în cele ce urmează ne referim la persoanele vizate în mod colectiv ca „utilizatori”).

 

Scopul prelucrării

– Furnizarea ofertei online, funcțiile și conținutul acesteia.

– Răspuns la întrebările de contact și comunicarea cu utilizatorii.

– Măsuri de securitate.

– Măsurarea intervalului/Marketing

 

Termeni folosiți

„Date cu caracter personal” sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (în continuare „subiect de date”); o persoană fizică este considerată identificabilă, dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator precum un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online (de exemplu, cookie) sau una sau mai multe caracteristici speciale, exprimarea identității fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

„Procesarea/prelucrarea” este orice proces efectuat cu sau fără ajutorul unor procese automatizate sau a unei astfel de serii de procese în legătură cu datele personale. Termenul poate fi extins și acoperă practic orice manipulare a datelor.

„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unui subiect de date specific fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele personale nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

„Profilare” înseamnă orice tip de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal, care constă în faptul că aceste date cu caracter personal sunt utilizate pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea personal, pentru a analiza sau prezice preferințele, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației acestei persoane fizice.

„Responsabilul” este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singură sau împreună cu alții, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Procesator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

 

Bazele legale relevante

În conformitate cu Art. 13 GDPR, vă vom informa despre baza legală a procesării noastre de date. Dacă nu se menționează baza legală în declarația de protecție a datelor, se aplică următoarele: Baza legală pentru obținerea consimțământului este Art. 6 alin. 1 lit. a și Art. 7 GDPR, baza legală pentru prelucrarea pentru îndeplinirea serviciilor noastre și punerea în aplicare a măsurilor contractuale, precum și pentru a răspunde la întrebări este Art. 6 Alin. 1 lit. b GDPR, baza legală pentru prelucrare pentru a ne îndeplini obligațiile legale este Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR, iar baza legală a procesării pentru a ne proteja interesele legitime este Art. 6 Aliniatul 1 lit. f GDPR. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 alineatul (1) lit. d GDPR servește ca bază legală.

 

Măsuri de securitate

În conformitate cu Art. 32 GDPR, vom lua în considerare tehnica corespunzătoare, ținând cont de stadiul tehnicii, costurile de implementare și tipul, sfera de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea și gravitatea diferită a riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului.

Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, intrarea, transferul, asigurarea disponibilității și separarea acestora. Mai mult, am instituit proceduri care garantează exercitarea drepturilor persoanelor vizate, ștergerea datelor și reacția la amenințările cu date. În continuare, luăm în considerare protecția datelor cu caracter personal atunci când dezvoltăm sau selectăm hardware, software și procese, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectarea tehnologiei și setările implicite pentru protecția datelor (Art. 25 GDPR).

 

Cooperarea cu procesatorii și cu terții

Dacă dezvăluim date altor persoane și companii (procesatori sau terți) ca parte a procesării noastre, le transmitem acestora sau le acordăm acces la date, aceasta se va face numai pe baza permisiunii legale (de exemplu, dacă datele sunt transmise terților, în ceea ce privește furnizorii de servicii de plată, în conformitate cu Art. 6 alin. 1 litera b GDPR pentru îndeplinirea contractului), ați consimțit, o obligație legală prevede acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, atunci când utilizați agenți, gazde web etc.).

Dacă comandăm terților să proceseze datele pe baza unui așa-numit „contract de procesare a comenzilor”, acest lucru se realizează în baza Art. 28 GDPR.

 

Transferuri către țări terțe

Dacă prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiul Economic European (SEE)) sau dacă acestea se realizează ca parte a utilizării serviciilor terțe sau dezvăluirii sau transmiterii datelor către terți, aceasta va avea loc numai dacă se întâmplă să ne îndeplinim (pre) obligațiile contractuale, pe baza consimțământului dvs., pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, prelucrăm sau avem datele prelucrate într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite cerințele speciale ale Art. 44 și urm. GDPR. Această prelucrare are loc de ex. pe baza garanțiilor speciale, cum ar fi determinarea oficială recunoscută a unui nivel de protecție a datelor corespunzător UE (de exemplu, pentru SUA prin „Scutul de confidențialitate”) sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de a solicita confirmarea dacă datele în cauză sunt procesate și pentru informații despre aceste date și pentru informații suplimentare și o copie a datelor în conformitate cu Art. 15 GDPR.

În consecință, conformitate cu Art. 16 GDPR aveți dreptul de a solicita completarea datelor care vă privesc sau corectarea datelor incorecte care vă privesc.

În conformitate cu Art. 17 GDPR, aveți dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor în cauză sau, în conformitate cu Art. 18 GDPR, pentru a solicita ca prelucrarea datelor să fie restricționată.

Aveți dreptul de a solicita ca datele care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, să fie primite în conformitate cu Art. 20 GDPR și să solicitați transmiterea lor altor părți responsabile.

Aveți, conf. Art. 77 GDPR dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

 

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a revoca consimțământul în conformitate cu Art. 7 alin. 3 GDPR cu efect pentru viitor

 

Dreptul de a obiecta

Puteți obiecta în orice moment asupra procesării viitoare a datelor dvs. în conformitate cu Art. 21 GDPR. Obiecția poate fi formulată în special împotriva procesării în scopuri de marketing direct.

 

Cookie-uri și dreptul de a vă opune la adresa de e-mail direct

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care sunt stocate pe computerele utilizatorilor. Informații diferite pot fi stocate în cookie-uri. Un cookie este utilizat în principal pentru a stoca informații despre un utilizator (sau dispozitivul pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita acestuia în cadrul unei oferte online.

Cookie-urile temporare sau „cookie-urile de sesiune” sau „cookie-urile tranzitorii” sunt cookie-uri care sunt șterse după ce un utilizator lasă o ofertă online și își închide browserul. Într-un astfel de cookie de ex. conținutul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online sau starea de autentificare poate fi salvat. Cookie-urile sunt denumite „permanente” sau „persistente” și rămân salvate chiar și după închiderea browserului. De exemplu, starea de autentificare este salvată dacă utilizatorii o vizitează după câteva zile. Un astfel de cookie poate fi utilizat și pentru a stoca interesele utilizatorilor care sunt folosiți în scopuri de măsurare sau de marketing. Un „cookie terț” se referă la cookie-urile oferite de furnizori, altele decât persoana responsabilă pentru operarea ofertei online (în caz contrar, dacă sunt numai cookie-urile lor, vorbim de „cookie-uri de primă parte”).

Putem utiliza cookie-uri temporare și permanente și să clarificăm acest lucru în contextul declarației noastre de protecție a datelor.

În cazul în care utilizatorii nu doresc să fie stocate cookie-urile pe computerul lor, li se cere să dezactiveze opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browserului lor. Cookie-urile stocate pot fi șterse în setările sistemului ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

 

O obiecție generală cu privire la utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi găsită într-un număr mare de servicii, în special în cazul urmăririi, pe site-ul american http://www.aboutads.info/choices/ sau pe site-ul UE http://www.youronlinechoices.com/ unde sunt explicate. Mai mult, cookie-urile pot fi salvate prin dezactivarea acestora în setările browserului. Vă rugăm să rețineți că nu toate funcțiile acestei oferte online pot fi apoi utilizate.

 

Ștergerea datelor

Datele procesate de noi sunt șterse în conformitate cu Art. 17 și 18 GDPR sau prelucrarea acestora este restricționată. Dacă nu este specificat expres în această declarație de protecție a datelor, datele stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul propus și ștergerea nu intră în conflict cu cerințele legale de păstrare. Dacă datele nu sunt șterse, deoarece sunt necesare în alte scopuri și sunt permise în mod legal, prelucrarea acestora va fi restricționată. Aceste date vor fi blocate și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Aceasta se aplică de ex. pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Conform cerințelor legale din Germania, stocarea se efectuează în special timp de 10 ani, în conformitate cu §§ 147 alin. 1 AO, 257 alin 1 nr. 1 și 4 (Cărți, înregistrări, rapoarte de gestiune, înregistrări contabile, cărți comerciale, documente relevante pentru impozitare etc.) și 6 ani conform § 257 alin. 1 nr. 2 și 3, alin. 4 HGB (Scrisori comerciale).

Conform cerințelor legale din Austria, stocarea se efectuează timp de 7 ani, în conformitate cu Art. 132 (1) BAO (Documente contabile, chitanțe/facturi, conturi, chitanțe, documente de afaceri, extras de venit și cheltuieli, etc.), timp de 22 de ani în legătură cu terenul și timp de 10 ani pentru documentele în legătură cu serviciile furnizate electronic, serviciile de telecomunicații, radio și televiziune, care sunt furnizate non-antreprenorilor din statele membre ale UE și pentru care este utilizat mini-one-stop shop (MOSS).

 

Administrare, contabilitate financiară, organizare de birouri, management de contacte

Procesăm datele în contextul sarcinilor administrative, precum și organizarea companiei noastre, contabilitatea financiară și respectarea obligațiilor legale, cum ar fi arhivarea. Procesăm aceleași date pe care le prelucrăm ca parte a furnizării serviciilor noastre contractuale. Bazele de prelucrare sunt Art. 6 alin. 1 lit. c. GDPR, Art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO. Clienții, părțile interesate, partenerii de afaceri și vizitatorii site-ului web sunt afectați de procesare. Scopul și interesul nostru pentru prelucrare constă în administrare, contabilitate financiară, organizarea birourilor, arhivarea datelor, adică sarcini care servesc la menținerea activităților noastre de afaceri, la îndeplinirea sarcinilor noastre și la furnizarea serviciilor noastre.

Ștergerea datelor cu privire la serviciile contractuale și comunicarea contractuală corespunde informațiilor menționate în aceste activități de prelucrare.

Dezvăluim sau transmitem date administrației financiare, consultanților precum consultanții fiscali sau auditorilor, precum și altor agenții de taxe și furnizorilor de servicii de plată.

Mai mult, pe baza intereselor noastre de afaceri, stocăm informații despre furnizori, organizatori și alți parteneri de afaceri, de ex. pentru contactul ulterior. În general, stocăm permanent cele mai multe date referitoare la companie.

 

Analiza administrării afacerilor și cercetarea de piață

Pentru a ne opera business-ul economic, pentru a putea recunoaște tendințele pieței, dorințele partenerilor și utilizatorilor contractuali, analizăm datele disponibile pentru noi cu privire la tranzacții comerciale, contracte, anchete, etc. procesăm date de inventar, date de comunicare, date contractuale, date de plată, date de utilizare, metadate pe baza Art. 6 alin.1 lit. f. GDPR, prin care persoanele vizate includ parteneri contractuali, părți interesate, clienți, vizitatori și utilizatori ai ofertei noastre online.

Analizele sunt realizate în scopul evaluărilor de afaceri, al marketingului și al cercetărilor de piață. Putem oferi informații profilurilor utilizatorilor înregistrați, de ex. cu privire la serviciile utilizate. Analizele ne ajută să creștem ușurința în utilizare, să optimizăm oferta noastră și eficiența afacerii. Analizele ne servesc singure și nu sunt dezvăluite extern decât dacă sunt analize anonime cu valori rezumate.

Dacă aceste analize sau profiluri sunt personale, acestea vor fi șterse sau anonimizate la încetarea utilizatorului, altfel după doi ani de la încheierea contractului. În plus, analizele generale ale afacerilor și determinările generale ale tendințelor sunt create anonim, dacă este posibil.

 

Informații privind protecția datelor în procesul de solicitare

Procesăm datele solicitantului numai în acest scop și ca parte a procesului de cerere, în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor solicitantului are loc pentru îndeplinirea obligațiilor noastre (pre)contractuale în contextul procesului de depunere a cererii în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. b. GDPR Art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR dacă prelucrarea datelor, de ex. devine necesar pentru noi în cadrul procedurilor legale (în Germania, se aplică și § 26 BDSG).

Procesul de cerere impune solicitanților să ne furnizeze datele solicitantului. Dacă oferim un formular online, datele solicitantului necesare sunt marcate, în caz contrar rezultă din fișele postului și includ, practic, informații despre persoană, adresele poștale și de contact și documentele asociate cererii, precum scrisoarea de întâmpinare, curriculum vitae și certificate. În plus, solicitanții ne pot furniza voluntar informații suplimentare.

Prin trimiterea cererii noastre, solicitanții consimtă la prelucrarea datelor lor în scopul procesului de depunere a cererii, în conformitate cu tipul și sfera prevăzute în această declarație de protecție a datelor.

Dacă categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul Art. 9 alin. 1 GDPR sunt comunicate în mod voluntar în sfera de aplicare a procesului de cerere, prelucrarea lor se realizează, de asemenea, în conformitate cu Art. 9 alineatul (2) lit. b GDPR (de exemplu, date despre sănătate, cum ar fi statutul de handicap sever sau originea etnică). În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul Art. 9 Alin. 1 GDPR sunt solicitate solicitanților în cadrul procesului de solicitare, prelucrarea acestora se realizează, de asemenea, în conformitate cu Art. 9 alin. 2 lit. a GDPR (de exemplu, date despre sănătate, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea unei profesii).

Dacă datele sunt furnizate, solicitanții ne pot trimite cererile lor folosind un formular online pe site-ul nostru web. Datele sunt criptate și transmise către noi în conformitate cu stadiul tehnicii.

Solicitanții ne pot trimite și aplicațiile prin e-mail. Cu toate acestea, rețineți că e-mailurile nu sunt, în general, trimise în formă criptată, iar solicitanții trebuie să se asigure că sunt criptate singure. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru calea de transmitere a cererii între expeditor și primire pe serverul nostru și, prin urmare, recomandăm să utilizați un formular online sau să trimiteți prin poștă. Deoarece în loc să aplice prin formularul online și prin e-mail, solicitanții au încă opțiunea de a ne trimite cererea prin poștă.

Datele furnizate de solicitanți pot fi procesate de noi în cazul unei cereri de succes în scopul relației de muncă. În caz contrar, dacă cererea pentru o ofertă de muncă nu are succes, datele solicitantului vor fi șterse. Datele solicitantului vor fi șterse și în cazul în care o cerere este retrasă, pe care solicitanții au dreptul să o facă în orice moment.

Ștergerea are loc, sub rezerva unei revocări justificate a solicitanților, după o perioadă de șase luni, astfel încât să putem răspunde la orice întrebare de urmărire a cererii și să ne îndeplinim obligațiile de a furniza dovezi din Legea privind egalitatea de tratament. Facturile pentru orice rambursare a cheltuielilor de călătorie sunt arhivate în conformitate cu reglementările fiscale.

 

Talent-Pool (Baia de talente)

Ca parte a cererii, oferim solicitanților posibilitatea de a intra în „Baia noastră de talente” pentru o perioadă de doi ani pe baza consimțământului în sensul articolului 6 alineatul 1 lit. b. și Art. 7 GDPR.

Documentele de cerere din Colectivul de talente vor fi procesate doar în contextul unor reclame viitoare de locuri de muncă și căutarea angajaților și vor fi distruse cel târziu după expirarea termenului. Solicitanții sunt informați că consimțământul lor de a fi inclus în grupul de talente este voluntar, nu are nicio influență asupra procesului de depunere a cererii curente și că pot revoca acest consimțământ în orice moment în viitor și pot declara o obiecție în sensul Art. 21 GDPR.

 

Verificare anti-spam Akismet

Oferta noastră online utilizează serviciul „Akismet”, care este oferit de Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA. Utilizarea se bazează pe interesele noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul 1 lit. f GDPR. Cu ajutorul acestui serviciu, comentariile persoanelor reale se disting de comentariile spam. În acest scop, toate comentariile sunt trimise către un server din SUA, unde sunt analizate și salvate timp de patru zile pentru comparație. Dacă un comentariu a fost clasificat ca spam, datele vor fi salvate peste acest timp. Aceste detalii includ numele introduse, adresa de e-mail, adresa IP, conținutul comentariilor, referitorul, detaliile browserului folosit și ale sistemului informatic și ora înregistrării.

Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către Akismet pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor al Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Utilizatorii sunt invitați să folosească pseudonime sau să se abțină de la introducerea numelor sau adreselor de e-mail. Puteți preveni complet transferul de date prin utilizarea sistemului nostru de comentarii. Ar fi păcat, dar, din păcate, nu vedem alte alternative care să funcționeze la fel de eficient.

 

Recuperarea imaginilor de profil din Gravatar

Folosim serviciul Gravatar al Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA, în cadrul ofertei noastre online și în special în blogul nostru.

Gravatar este un serviciu în care utilizatorii se pot autentifica și stoca imaginile de profil și adresele lor de e-mail. Dacă utilizatorii lasă postări sau comentarii cu adresa de e-mail respectivă pe alte prezențe online (în special în bloguri), imaginile lor de profil pot fi afișate lângă postări sau comentarii. În acest scop, adresa de e-mail furnizată de utilizatori este trimisă la Gravatar în formă criptată pentru a verifica dacă un profil este salvat pentru acesta. Acesta este singurul scop al transmiterii adresei de e-mail și nu va fi utilizat în alte scopuri, dar va fi șters ulterior.

 

Gravatar este folosit pe baza intereselor noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f) GDPR, deoarece cu ajutorul Gravatar oferim autorilor de postări și comentarii posibilitatea de a-și personaliza postările cu o poză de profil.

 

Prin afișarea imaginilor, Gravatar află adresa IP a utilizatorului, deoarece aceasta este necesară pentru comunicarea dintre un browser și un serviciu online. Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către Gravatar pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor al Automattic: https://automattic.com/privacy/.

 

Dacă utilizatorii nu doresc ca o imagine de utilizator legată de adresa lor de e-mail de la Gravatar să apară în comentarii, ar trebui să folosească o adresă de e-mail care nu este stocată la Gravatar pentru a comenta. De asemenea, am dori să subliniem că este posibilă utilizarea unei adrese de e-mail anonime sau fără e-mail dacă utilizatorii nu doresc ca propria adresă de e-mail să fie trimisă la Gravatar. Utilizatorii pot preveni complet transferul de date prin utilizarea sistemului nostru de comentarii.

 

Recuperarea emojilor și smilie-urilor

În cadrul blogului nostru WordPress, sunt utilizate emojie grafice (smilie sau „zâmbete”), adică fișiere grafice mici care exprimă sentimente, care sunt obținute de pe servere externe. Furnizorii de servere colectează adresele IP ale utilizatorilor. Acest lucru este necesar pentru ca fișierele emojie să poată fi transmise browserului utilizatorului. Serviciul de emojie este furnizat de Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA. Notificarea de protecție a datelor al Automattic: https://automattic.com/privacy/. Domeniile server utilizate sunt sworg și twemoji.maxcdn.com, care, din câte știm, sunt așa-numitele rețele de livrare de conținut, adică servere care servesc doar o transmisie rapidă și sigură a fișierelor și a datelor personale ale utilizatorilor și se șterge după transmitere.

Utilizarea emojie-urilor se bazează pe interesele noastre legitime, adică. Interesul pentru un design atractiv al ofertei noastre online acc. Art. 6 alin.1 lit. f. DSGVO.

 

Stabilirea de contacte

Când ne contactați (de exemplu, prin formularul de contact, e-mail, telefon sau prin intermediul rețelelor de socializare), informațiile furnizate de utilizator pentru prelucrarea cererii de contact și prelucrarea acesteia în conformitate Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR procesat. Informațiile furnizate de utilizatori pot fi stocate într-un sistem de management al relațiilor cu clienții („sistem CRM”) sau într-o organizație de solicitare comparabilă.

Ștergem solicitările dacă nu mai sunt necesare. Verificăm necesitatea la fiecare doi ani; De asemenea, se aplică obligațiile legale de arhivare.

 

Newsletter/Buletine informative

Cu următoarele date, vă informăm despre conținutul buletinului nostru, precum și procedura de înregistrare, expediere și evaluare statistică și dreptul dvs. de a vă opune. Prin abonarea la newsletter-ul nostru, sunteți de acord cu primirea și procedurile descrise.

Conținutul buletinului informativ: Trimitem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice cu informații publicitare (denumite în continuare „newsletter/buletin informativ ”) numai cu acordul destinatarului sau cu o autorizație legală. În măsura în care conținutul unui buletin informativ este descris în mod specific, acesta este decisiv pentru acordul utilizatorului. Buletinele noastre informative conțin, de asemenea, informații despre produsele noastre și informații însoțitoare (de exemplu, informații despre siguranță), oferte, promoții și compania noastră.

Double opt-in-log and logging: Înregistrarea pentru newsletter-ul nostru are loc într-o așa-numită procedură de double-opt-in. Aceasta după înregistrare, veți primi un e-mail care vă solicită să vă confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se înregistreze la adresa de e-mail a altcuiva. Înregistrările pentru newsletter sunt înregistrate pentru a putea demonstra procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Aceasta include stocarea timpului de înregistrare și confirmare, precum și adresa IP. De asemenea, sunt înregistrate modificările datelor dvs. stocate de furnizorul de servicii de transport.

Date de înregistrare: Pentru a vă înregistra la newsletter, este suficient să vă furnizați adresa dvs. de e-mail. Opțional, vă rugăm să furnizați un nume pentru a-l adresa personal în buletin.

Buletinul informativ este trimis, iar măsurarea succesului asociat cu acesta se bazează pe acordul destinatarului în conformitate cu Art. 6 alin.1 lit. a, Art. 7 GDPR coroborat cu Art. 107 alin. 2 TKG sau pe baza permisiunii legale în conformitate cu Art. 107 alin. 2 și 3 TKG.

Înregistrarea procesului de înregistrare se bazează pe interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 alin.1 lit. f GDPR. Interesul nostru este axat pe utilizarea unui sistem de buletine informative sigure și ușor de utilizat, care servește atât interesele noastre comerciale, cât și așteptările utilizatorilor și ne permite, de asemenea, să dovedim consimțământul.

Anulare/Revocare – Puteți anula primirea newsletter-ului nostru în orice moment, adică vă retrageți consimțământul. Veți găsi un link pentru a anula newsletterul la sfârșitul fiecărui newsletter. Pe baza intereselor noastre legitime, putem salva adresele de e-mail care au fost eliminate până la trei ani înainte de a le șterge pentru a putea dovedi consimțământul dat anterior.

Prelucrarea acestor date este limitată la scopul unei posibile apărări împotriva revendicărilor. O cerere individuală de anulare este posibilă în orice moment, cu condiția să se confirme consimțământul anterior.

 

Buletin informativ – Mailchimp

Buletinul informativ este trimis folosind furnizorul de servicii de poștă „MailChimp”, o platformă de trimitere prin newsletter a furnizorului american Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, SUA. Puteți vedea reglementările privind protecția datelor ale furnizorului de servicii de transport aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și, prin urmare, oferă o garanție de a respecta nivelul european de protecție a datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=

a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Furnizorul de servicii de transport maritim se bazează pe interesele noastre legitime. Art. 6 alin.1 lit. f GDPR și un contract de procesare a comenzilor în conformitate cu Art. 28 alin.3 teza 1 GDPR.

Furnizorul de servicii de transport poate prelucra datele destinatarului în formă pseudonimă, adică a le utiliza fără atribuire unui utilizator, pentru a optimiza sau îmbunătăți propriile servicii, de ex. utilizarea pentru optimizarea tehnică a expedierii și prezentarea buletinului sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de transport nu folosește datele destinatarilor noștri de newsletter pentru a le scrie lor înșiși sau pentru a le transmite informațiile către terți.

 

Buletin informativ – Newsletter2Go

Buletinul informativ este trimis de furnizorul de servicii de transport Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Germania. Puteți vedea reglementările privind protecția datelor ale furnizorului de servicii de transport aici: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Furnizorul de servicii de transport maritim se bazează pe interesele noastre legitime. Art. 6 alin.1 lit. f GDPR și un contract de procesare a comenzilor în conformitate cu Art. 28 alin.3 teza 1 GDPR.

Furnizorul de servicii de transport poate prelucra datele destinatarului în formă pseudonimă, adică a le utiliza fără atribuire unui utilizator, pentru a optimiza sau îmbunătăți propriile servicii, de ex. utilizarea pentru optimizarea tehnică a expedierii și prezentarea buletinului sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de transport nu folosește datele destinatarilor noștri de newsletter pentru a le scrie lor înșiși sau pentru a le transmite informațiile către terți.

Buletin informativ – măsurarea succesului

Buletinele informative conțin un așa-numit „web beacon”, adică un fișier cu dimensiuni de pixeli care este preluat de pe serverul nostru la deschiderea buletinului informativ sau, dacă folosim un furnizor de servicii de transport, de la serverul lor. Ca parte a acestei regăsiri, sunt colectate inițial informații tehnice, cum ar fi informații despre browser și sistemul dvs., precum și adresa IP și ora de recuperare.

Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți tehnic serviciile pe baza datelor tehnice sau a grupurilor țintă și a comportamentului lor de citire pe baza locațiilor de acces (care pot fi determinate folosind adresa IP) sau a timpilor de acces. Sondajele statistice includ, de asemenea, determinarea dacă buletinele informative sunt deschise, la deschiderea acestora și la ce linkuri se face clic. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite destinatarilor fiecărui newsletter. Cu toate acestea, nu este nici scopul nostru, nici, dacă este folosit, cel al furnizorului de servicii de transport maritim să observe utilizatorii individuali. Evaluările ne servesc mult mai mult pentru a recunoaște obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și pentru a ne adapta conținutul la ei sau pentru a trimite conținut diferit în funcție de interesele utilizatorilor noștri.

 

Hosting/Găzduire

Serviciile de găzduire folosite de noi servesc la furnizarea următoarelor servicii: servicii de infrastructură și platformă, capacitate de calcul, spații de stocare și servicii de baze de date, servicii de securitate și servicii de întreținere tehnică pe care le folosim în scopul de a opera această ofertă online.

Noi, sau furnizorul nostru de găzduire, procesăm datele de inventar, date de contact, date de conținut, date contractuale, date de utilizare, meta și date de comunicare de la clienți, părți interesate și vizitatori ai acestei oferte online, pe baza intereselor noastre legitime în furnizarea eficientă și sigură a acestei oferte online în conformitate cu. Art. 6 alin.1 lit. f GDPR în conjuncție Art. 28 GDPR (Încheierea unui contract de procesare a comenzii).

 

Colecția de date de acces și fișiere jurnal

Noi, sau furnizorul nostru de găzduire, pe baza intereselor noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f. GDPR Date despre fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere jurnal de server). Datele de acces includ numele site-ului web accesat, fișierul, data și ora accesului, cantitatea de date transferate, notificarea accesului cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL a referitorului (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul solicitantului .

Din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga abuzul sau fraudarea), informațiile despre fișierul jurnal sunt stocate maxim 7 zile și apoi sunt șterse. Datele a căror stocare suplimentară este necesară în scopuri de probă sunt excluse din ștergere până la clarificarea incidentului respectiv.

Managerul de etichete Google/ Google Tag Manager

Managerul de etichete Google este o soluție cu care putem gestiona așa-numitele etichete de site-uri printr-o interfață (și, astfel, să integrăm, de exemplu, Google Analytics și alte servicii de marketing Google în oferta noastră online). Însuși Managerul de etichete (care implementează etichetele) nu prelucrează date personale ale utilizatorilor. În ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor, se face referire la următoarele informații despre serviciile Google. Ghid de utilizare: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

Google Analytics

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google”), bazat pe interesele noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR). Google folosește cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizator sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo.

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte despre activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea acestei oferte online și internet. Profilele de utilizator pseudonime pot fi create din datele procesate.

Folosim Google Analytics doar cu anonimizare IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului este prescurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este transferată doar pe un server Google din SUA și prescurtată acolo în cazuri excepționale.

Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este contopită cu alte date Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea software-ului browserului în consecință; Utilizatorii pot, de asemenea, să împiedice Google să colecteze datele generate de cookie și în legătură cu utilizarea lor din oferta online și să proceseze aceste date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul browserului disponibil sub următorul link: http://tools .google.com/dlpage/gaoptout? hl=de.

Informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite în declarația de protecție a datelor Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și în setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Datele personale ale utilizatorilor vor fi șterse sau anonimizate după 14 luni.

 

Google Universal Analytics

Folosim Google Analytics sub formă de „analiză universală”. „Universal Analytics” se referă la un proces realizat de Google Analytics în care analiza utilizatorului se bazează pe un ID de utilizator pseudonim și un profil pseudonim al utilizatorului este creat cu informații din utilizarea diferitelor dispozitive (așa-numitele „tracking cross-device”) .

 

Formarea grupului țintă cu Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a afișa reclame plasate de Google și de serviciile de publicitate ale partenerilor săi numai către acei utilizatori care au arătat interesul pentru oferta noastră online sau caracteristicile specifice (de exemplu, interesele pentru anumite subiecte sau produse pe baza vizitatelor. Site-uri web determinate) pe care le transmitem Google (așa-numitele „Remarketing” sau „Google-Analytics-Audiences”). Cu ajutorul publicului de remarketing, dorim, de asemenea, să ne asigurăm că reclamele noastre corespund interesului potențial al utilizatorilor.

Google AdSense cu reclame personalizate

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 SUA, („Google”), pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru a analiza, optimiza și promova funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR).

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Folosim serviciul AdSense, cu ajutorul căruia sunt afișate reclame pe site-ul nostru web și primim remunerație pentru afișarea lor sau pentru alte utilizări. În aceste scopuri, date de utilizare, cum ar fi clicul pe o reclamă și adresa IP a utilizatorului sunt procesate, adresa IP fiind scurtată de ultimele două cifre. Prin urmare, prelucrarea datelor utilizatorilor este pseudonimizată.

Folosim AdSense cu reclame personalizate. Google trage concluzii despre interesele lor pe baza site-urilor web sau a aplicațiilor utilizate de utilizatori și a profilurilor de utilizator create în acest fel. Agenții de publicitate utilizează aceste informații pentru a-și alinia campaniile la aceste interese, ceea ce este benefic atât pentru utilizatori, cât și pentru agenții de publicitate. Pentru Google, anunțurile sunt personalizate atunci când datele înregistrate sau cunoscute determină sau influențează selecția anunțurilor. Aceasta include, printre altele, interogări de căutare anterioare, activități, vizite pe site-ul web, utilizarea aplicațiilor, informații demografice și informații despre locație. Concret, aceasta include: direcționarea demografică, direcționarea pe categorii de interese, remarketingul și listarea de comparație a clienților și listele de audiențe încărcate în DoubleClick Bid Manager sau Campaign Manager.

Informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite în declarația de protecție a datelor Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și în setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Google AdSense cu reclame nepersonalizate

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR) , SUA, („Google”).

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim serviciul AdSense, cu ajutorul căruia sunt afișate reclame pe site-ul nostru web și primim remunerație pentru afișarea lor sau pentru alte utilizări. În aceste scopuri, datele de utilizare, cum ar fi clicul pe o reclamă și adresa IP a utilizatorului sunt procesate, adresa IP fiind scurtată de ultimele două cifre. Prin urmare, prelucrarea datelor utilizatorilor este pseudonimizată.

Folosim AdSense cu reclame nepersonalizate. Anunțurile nu sunt afișate în funcție de profilurile de utilizator. Anunțurile nepersonalizate nu se bazează pe comportamentul utilizatorului anterior. La direcționare, se utilizează informații contextuale, inclusiv o direcționare geografică brută (de exemplu, la nivel de locație) bazată pe locația curentă, conținutul de pe site-ul curent sau aplicația și termenii de căutare curente. Google împiedică orice direcționare personalizată, inclusiv direcționare demografică și direcționare bazată pe listele de utilizatori.

Informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite în declarația de protecție a datelor Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și în setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Google AdWords și măsurarea conversiilor

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR) , SUA, („Google”).

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim procesul de marketing online Google „AdWords” pentru a plasa reclame în rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri, etc.), astfel încât acestea să fie afișate utilizatorilor care au un interes presupus pentru anunțuri. Acest lucru ne permite să afișăm anunțuri pentru și în cadrul ofertei noastre online într-o manieră mai direcționată pentru a prezenta utilizatorilor doar reclame care pot corespunde intereselor lor. Dacă un utilizator, de ex. Afișarea de reclame pentru produse la care a fost interesat de alte oferte online este denumită „remarketing”. În aceste scopuri, când site-urile noastre și alte site-uri web pe care este activă rețeaua de publicitate Google, Google execută direct un cod de la Google și așa-numitele (re) etichete de marketing (grafică invizibilă sau cod, de asemenea ca ” Web Beacons ”) în site-ul web. Cu ajutorul lor, un cookie individual, adică. un fișier mic este salvat (tehnologii comparabile pot fi utilizate în loc de cookie-uri).

Acest fișier notează site-urile pe care le-a vizitat utilizatorul, ce conținut îl interesează și care oferă utilizatorului a făcut clic, precum și informații tehnice pe browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei online.

De asemenea, primim un „cookie de conversie” individual. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-urilor sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de conversie pentru noi. Cu toate acestea, aflăm doar numărul total anonim de utilizatori care au dat clic pe anunțul nostru și au fost redirecționate către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor (Conversion-Tracking-Tag). Cu toate acestea, nu primim informații care pot fi utilizate pentru identificarea personală a utilizatorilor.

Datele utilizatorilor sunt prelucrate pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. Google stochează și prelucrează acestea, de ex. nu numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, ci prelucrează datele relevante într-o manieră legată de cookie-uri în cadrul profilurilor de utilizator pseudonime. Din perspectiva Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată special, ci pentru titularul cookie-urilor, indiferent de cine este acest deținător de cookie-uri. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis expres Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate despre utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite în declarația de protecție a datelor Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și în setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Google DoubleClick

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR) , SUA, („Google”).

Google este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim procesul de marketing online Google „Doubleclick” pentru a plasa reclame în rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri web etc.). Dublu clic se caracterizează prin faptul că anunțurile sunt afișate în timp real pe baza intereselor presupuse ale utilizatorilor. Acest lucru ne permite să afișăm anunțuri pentru și în cadrul ofertei noastre online într-o manieră mai direcționată pentru a prezenta utilizatorilor doar reclame care pot corespunde intereselor lor. Dacă un utilizator, de ex. Afișarea de reclame pentru produse la care a fost interesat de alte oferte online este denumită „remarketing”.

În aceste scopuri, când site-urile noastre și alte site-uri web pe care este activă rețeaua de publicitate Google, Google execută direct un cod de la Google și așa-numitele (re) etichete de marketing (grafică invizibilă sau cod, de asemenea ca „Web Beacons ”) în site-ul web. Cu ajutorul lor, un cookie individual, adică. un fișier mic este salvat (tehnologii comparabile pot fi utilizate în loc de cookie-uri). Acest fișier notează site-urile pe care le-a vizitat utilizatorul, ce conținut îl interesează și care oferă utilizatorului a făcut clic, precum și informații tehnice pe browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei online.

Adresa IP a utilizatorilor este, de asemenea, înregistrată, prin care aceasta este scurtată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European și este transmisă doar în cazuri excepționale către un server Google din SUA și scurtată acolo. Informațiile menționate mai sus pot fi, de asemenea, legate de aceste informații din alte surse. Dacă utilizatorul vizitează apoi alte site-uri web, i se pot afișa reclame adaptate acestuia în funcție de presupusele sale interese pe baza profilului său de utilizator.

Datele utilizatorilor sunt prelucrate pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. Google stochează și prelucrează acestea, de ex. nu numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, ci prelucrează datele relevante într-o manieră legată de cookie-uri în cadrul profilurilor de utilizator pseudonime. Din perspectiva Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată special, ci pentru titularul cookie-urilor, indiferent de cine este acest deținător de cookie-uri. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis expres Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate de Google Marketing Services despre utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din Statele Unite.

Informații suplimentare despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite în declarația de protecție a datelor Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și în setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Jetpack (statistici WordPress)

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR), folosim pluginul Jetpack (aici subfuncția „Wordpress Stats”), care Instrument pentru evaluarea statistică a accesului vizitatorilor și de la Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA. Jetpack folosește așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului dvs. web.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea dvs. de această ofertă online sunt stocate pe un server din SUA. Profilele de utilizare ale utilizatorilor pot fi create din datele procesate, prin care acestea sunt utilizate numai pentru analiză și nu pentru scopuri publicitare. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate a Automattic: https://automattic.com/privacy/ și informații despre cookie-urile Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

 

Facebook pixeli, audiențe personalizate și conversie Facebook

Datorită intereselor noastre legitime în analizarea, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online și în aceste scopuri, oferta noastră online include așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei sociale Facebook, care este furnizat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA sau dacă aveți sediul în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda sunt operate („Facebook”).

Facebook este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook este capabil, pe de o parte, să determine vizitatorii ofertei noastre online ca grup țintă pentru afișarea reclamelor (așa-numitele „reclame Facebook”).

În consecință, folosim pixelul Facebook pentru a afișa doar anunțurile Facebook plasate de noi către acei utilizatori Facebook care au arătat un interes pentru oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese pentru anumite subiecte sau produse care se bazează pe vizitat Site-urile stabilite) pe care le transmitem pe Facebook (așa-numitele „audiențe personalizate”). Cu ajutorul pixelului Facebook, am dori, de asemenea, să ne asigurăm că anunțurile noastre Facebook corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu au o problemă. Cu ajutorul pixelului Facebook, putem înțelege, de asemenea, eficiența reclamei Facebook în scopuri de cercetare statistică și de piață, în care vedem dacă utilizatorii au fost transmise site-ului nostru web după ce au dat clic pe o reclamă Facebook (așa-numita „conversie”).

Prelucrarea datelor de către Facebook are loc în cadrul ghidurilor de utilizare a datelor Facebook. În consecință, informații generale privind afișarea anunțurilor Facebook în ghidul de utilizare a datelor Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Informații speciale și detalii despre pixelul Facebook și modul de funcționare pot fi găsite în secțiunea de ajutor a Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Puteți obiecta la înregistrare prin pixelul Facebook și utilizarea datelor dvs. pentru a afișa reclame Facebook. Pentru a stabili ce tipuri de reclame sunt afișate pe Facebook, puteți apela pagina creată de Facebook și urmați instrucțiunile privind setările pentru publicitatea bazată pe utilizare acolo: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările sunt independente de platformă, adică acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Puteți utiliza, de asemenea, cookie-uri care sunt utilizate în scopuri de măsurare și publicitate în pagina de dezactivare a inițiativei de publicitate a rețelei (http://optout.networkadvertising.org/) și, de asemenea, pe site-ul american (http://www.aboutads.info/ alegeri) sau site-ul european (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

Prezență online în media socială

Menținem prezențe online în cadrul rețelelor și platformelor sociale pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi acolo și pentru a le putea informa despre serviciile noastre. Când se apelează la rețelele și platformele respective, se aplică termenii și condițiile și ghidurile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în declarația noastră de protecție a datelor, prelucrăm datele utilizatorilor, cu condiția să comunice cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de ex. Scrie articole pe prezența noastră online sau Trimite-ne mesaje.

 

Integrare de servicii și Terțe părți incluse

Utilizăm conținut sau oferte de servicii de la furnizori terți din cadrul ofertei noastre online bazate pe interesele noastre legitime (adică interesul pentru analiză, optimizare și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul 1 lit. f GDPR) Servicii precum Includeți videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare „conținut”).

Acest lucru presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestui conținut percep adresa IP a utilizatorului, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite conținutul browserului. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru a afișa acest conținut. Ne străduim să utilizăm conținuturi ale căror furnizori respectivi utilizează doar adresa IP pentru a livra conținutul. Furnizorii terți pot utiliza, de asemenea, așa-numitele etichete pixeli (grafică invizibilă, cunoscută și sub denumirea de „balize web”) în scopuri statistice sau de marketing. „Etichetele de pixeli” pot fi utilizate pentru a evalua informații, cum ar fi traficul vizitatorilor pe paginile acestui site. Informațiile pseudonime pot fi de asemenea stocate în cookie-urile de pe dispozitivul utilizatorului și pot conține, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei noastre online, precum și legături cu astfel de informații din alte surse.

 

Vimeo

Putem integra videoclipurile platformei „Vimeo” de la Vimeo Inc., atenție: Departamentul juridic, 555 West 18th Street New York, New York 10011, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://vimeo.com/privacy. Subliniem că Vimeo poate utiliza Google Analytics și se poate consulta la declarația de protecție a datelor (https://www.google.com/policies/privacy) și opțiuni de renunțare la Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) sau setările Google pentru utilizarea datelor în scopuri de marketing (https://adssettings.google.com/.).

 

Youtube

Integrăm videoclipurile platformei „YouTube” de la Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Fonturi Google

Integrăm fonturile („Fonturi Google”) de la furnizorul Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google ReCaptcha

Legăm funcția de a detecta roboți, de ex. pentru înregistrări în formulare online („ReCaptcha”) de la furnizorul Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps Integrăm hărțile serviciului „Google Maps” din Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Datele procesate pot include, în special, adresele IP și datele de locație ale utilizatorilor, care, cu toate acestea, nu sunt colectate fără consimțământul lor (de obicei efectuate ca parte a setărilor dispozitivelor mobile) Datele pot fi procesate în SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Tipuri de caractere de la Adobe

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR), am stabilit fonturi „Typekit” externe ale furnizorului Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda. Adobe este certificat în baza Acordului privind protecția confidențialității și, prin urmare, oferă o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

 

Utilizarea de pluginuri sociale Facebook

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR), folosim pluginuri sociale („plugin-uri”) de pe rețeaua socială facebook.com, care este operat de Facebook Ireland Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Plugin-urile pot reprezenta elemente sau conținut de interacțiune (de exemplu, videoclipuri, grafică sau contribuții de text) și pot fi recunoscute de unul dintre siglele Facebook (alb „f” pe o țiglă albastră, termenii „Like”, „Îmi place” sau un semn „thumbs up/deget ridicat ”). ) sau sunt marcate cu adăugarea „Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul pluginurilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook este certificat conform Acordului privind protecția confidențialității și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Când un utilizator apelează la o funcție a acestei oferte online care conține un astfel de plugin, dispozitivul său stabilește o conexiune directă la serverele Facebook. Conținutul plug-inului este transmis de pe Facebook direct pe dispozitivul utilizatorului, care îl integrează în oferta online. Profilele de utilizare ale utilizatorilor pot fi create din datele procesate. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra domeniului de date pe care Facebook îl colectează cu ajutorul acestui plugin și, prin urmare, informează utilizatorii în funcție de nivelul nostru de cunoștințe.

Prin integrarea pluginurilor, Facebook primește informațiile prin care un utilizator a apelat la pagina corespunzătoare a ofertei online. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita în contul său de Facebook. Dacă utilizatorii interacționează cu pluginurile, de exemplu, apăsând butonul Like sau lăsând un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise direct de pe dispozitivul dvs. pe Facebook și sunt stocate acolo. Dacă un utilizator nu este membru al Facebook, există încă posibilitatea ca Facebook să afle și să-și salveze adresa IP. Potrivit Facebook, doar o adresă IP anonimizată este salvată în Germania.

Scopul și sfera de colectare a datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și drepturile și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității utilizatorilor pot fi găsite în informațiile de protecție a datelor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Dacă un utilizator este membru Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte online și să le lege la datele membrilor săi stocate pe Facebook, trebuie să se deconecteze de pe Facebook înainte de a folosi oferta noastră online și a șterge cookie-urile sale. Setări și contradicții suplimentare cu privire la utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în setările profilului Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau pe site-ul american http://www.aboutads.info/choices / sau site-ul UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările sunt independente de platformă, adică acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

 

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
FL-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 551 00 40

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS