skip to Main Content

Izjava o zaštiti podataka

Ova izjava o čuvanju podataka objašnjava vama vrstu i obim i svrhu obrade osobnih podataka ( u kasnijem tekstu „podataka“) unutar naše online ponude i s tim u vezi naše web stranice, funkcijam i sadržajem kao i ekternim online prezentacijama, kao npr. naše socijalni mediji ( u daljnjem tekstu nazvani „ online ponuda“. U pogledu na primjenu naziva , kao npr. „obrada“ ili „odgovorni“ upućujemo na čl. 4 Osnovnog pravilnika o zaštiti podataka (DSGVO).

Odogovrni:

Sun Contracting AG

Landstrasse 15

FL-9496 Balzers

office(at)sun-contracting.com

Impressum: https://www.sun-contracting.com/impressum/

Vrsta obrađenih podataka:

– Osnovni podaci ( npr. ime , prezime)

– kontakt podaci ( npr. mail adresa, broj tel.)

– Sadržajni podaci ( npr. upis teksta, fotografija, videos)

– Podaci o korištenju, ( npr. webstranice, interes za sadržajem, vrijeme ulaska na stranice)

– meta – / Komunikacijski podaci ( npr. informacije o aparatima, IP adresa)

Kategorija odgovarajuće osobe

Posjetitelj i korisnik online ponude
(u daljnjem tekst označit ćemo ove osobe kao „korisnici“)

Svrha obrade

– Stavljanje na raspolaganje online ponuda, njihova funkcija i sadržaji.

– Odgovaranje na kontaktpitanja i komunikacija sa korisnicima.

– Siguronosne mjere

– Mjerenje dalekosežnosti / marketing

Upotrijebljeni pojmovi

„ Osobni podaci“ su sve inforamcije, koje se odnose na jednu identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati. ( u daljnjem tekstu – „odgovarajuća osoba“, Kao osoba koja se može identificirati smatra se osoba, koja se može direktno ili indirektno povezati pomoću odgovarajućih znamenki, npr. ime, broj , podaci o mjestu boravka, ili online broj ( npr. Cookie) ili koja se može identificirati sa jednom ili više obilježja, koji su izraz fizičkog, fiziološkog, genetičkog, psihičkog, gospodarskog, kulturnog ili socijalnog identiteta ove fizičke osobe.

„Obrada“ je svaki izveden postupak sa ili bez pomoći automatskih postupaka ili svaki niz postupaka u vezi sa osobnim podacima. Pojam ide nadaleko i obuhvata ustvari svaki dodir sa podacima.

„Pseudonimiziranje“ je obrada osobnih podataka na takav način, da se osobni podaci ne
mogu odrediti bez dodatnih informacija, ukoliko su ove dodatne informacije posebno pohranjene i podliježu tehničkimi ogranizacijskim mjerama, koje jamče, da se podaci ne mogu dodijeliti jednoj identificiranoj fizičkoj osobi.

„Profiling“ je svaka vrsta automatske obrade osobnih podataka, koja se sastoji u tome, da se ovi osobni podaci upotrijebe, da bi se odgovarući osobni aspekti, koji se odnose na neku fizičku osobu, mogli vrednovati, a posebice da bi se mogli analizirati i predvidjeti aspekti vezani za radni učinak, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto boravka ili promjena mjesta ove fizičke osobe.

Kao „odgovorni“ označava se fizička ili pravna osoba, vlasti, ustanova ili neki drugi organ, koji sam ili zajedno sa osatlim odlučuje o svsi i sredstvima ili obradi osobnih podataka.

„Obrađivač naloga“ je fizička ili pravna osoba, ustanova ili neki drugi organ, koji obrađuje podatke po nalogu nadležnih.

Mjerodavne pravne osnove

Prema čl. 13 DSGVO saopćavamo vam pravne osnove naše obrade podadaka. Ukoliko pravne osnove nisu navedene u izjavi o zaštiti podataka, vrijedi sljedeće: Pravna osnova za pribavljanje dozvole je čl. 6 st. 1 lit. a i čl. 7 DSGVO, pravna osnova za obradu za ispunjavanje naših uslova i provedbu ugovornih mjera kao i odgovaranje na pitanja je čl. 6 st. 1 lit b. DSGVO, pravna osnova za obradi i ispunjavanje naših pravih obveza je čl. 6 st. 1 lit. c DSGVO i pravna osnova za obradu i čuvanje naših opravdanih interesa je čl. 6 st. 1 lit f. DSGVO. U slučaju da je od životno važnog interesa da dotična osoba ili neka druga fizička osoba ima za potrebu da se obrade osobni podaci, poslužit će kao pravna osnova čl. 6 st. 1 lit. d DSGVO.

Siguronosne mjere

Mi ćemo donijeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere prema čl. 32 DSGVO uzimajući u obzir standarde tehnike , troškova implementiranja i vrstu, obim, okolnosti i svhru obrade i različite vjerojatnosti ulaska i težinu rizika za prava i slobode fizičke osobe, da bismo jamčili odgovarajući nivo zaštite od rizika.

U te mjere spadaju posebice osiguranje i povljerljivost, intergritet i postojanost podataka kontrolom fizičkog pristupa podacima, kao i poseban pristup, upisivanje, daljnje slanje i osiguranje te njihovo odvanjanje. Dalje smo mi napravili postupak, koji jamči spoznaju prava , brisanje podataka i reakcija na opasnosti podataka. Dalje mi uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka već pri razvoju i odabiru hardware, software i postupaka, u skladu sa principima zaštite podataka tehničkim odlikama i uz postavljanje odgovarajućih postavki koji idu u smislu čuvanja podataka ( čl. 25 DSGVO)

Suradnja sa obrađivačima naloga i trećim osobama

Čim mi objavimo u okviru našeg sporazuma podatke od drugih osoba i poduzeča ( obrađivačima i trećim osobama), ove prebacimo njima i njima omogućimo pristup ovim podacima, to će uslijediti samo po osnovi zakonske dozvole ( ako je to potrebno ako se radi o plaćanju za usluge prema čl. 6 st. 1 lit b. DSGVO, da bi se ispunio ugovor) , dalje ako ste vi suglasni s tim, i ako pravana osnova to dozvoljava i ako počiva na našim obostranim opravdanim interesima ( npr. pri uvođenju obrađivača podataka, webhost i sl. )
Čim mi damo nalog trećim osobama za obradu podataka , tkz. „ Ugovor o nalogu za obradu podataka“ , to se dešava po osnovu čl. 28 DSGVO.

Slanje podataka u treće zemlje

Ukoliko obrađujemo podatke iz trećih zemalja ( to znači izvan Europske unije (EU) ili Zemalja europskog gospodarskog prostora EWR) ili ako se to događa u okviru rada sa trećim osobama, to će uslijediti samo , ako je to u skladu sa našim pravnim obvezama, na osnovi suglasnosti, ili ako time zadovaljavamo naše opravdane pravne interese. Mi ćemo dostaviti podatke u treće zemlje ili ćemo dati da se dostave u treće zemlje samo ako zato postoje odgovarajući preduvjeti iz čl. 44 ff DSGVO. To znači da će prenošenje podataka uslijediti samo na osnovi posebnih garancija, kao što su oficialno priznate tvrdnje o nivou zaštite podataka ( npr. USA po „ privacy shield“) ili ako postoje oficijelno priznate specijalne ugovorne obveze ( takozvane „Standardne ugovorne klauzule).

Prava pogođene osobe

Imate pravo, da tražite da vam se izda potvrda o tome , da li su vaši podaci obrađivani i imate pravo na informacije o tim podacima kao i daljnim informacijama i kopijama podataka prema čl. 15 DSGVO.

Vi imate pravo prema čl. 16 DSGVO da tražite da vam se vaši podaci nadopune, ili da se vaši podaci isprave.

Prema čl. 17 DSGVO imate pravo da zahtijevate , da se dotični podaci neizostavano izbrišu, odnosno alternativno da se prema čl. 18 DSGVO ovi podaci obrađuje u skraćenom obliku.

Vi imate pravo da zahtjevate, da vi dotične podatke, koje ste vi nama dostavili prema čl. 20 DSGVO dobijete nazad, i zahtjevate da se oni prenesu na druge odgovorne.
Dalje imate pravo prema čl. 77 DSGVO , da uložite žalbu kod nadležnih organa nadzora.

Pravo na opoziv

Imate pravo, opozvati datu suglasnost prema čl. 7 st. 3 DSGVO sa djelovanjem za ubuduće.

Pravo na opovravanje

Vi možete buduće obrade odgovarajućih podataka prema čl. 2 1 DSGVO u svatko doba opovrći. Opovrgavanje se može posebice odnostiti protiv obrade u svrhu direktne promidžbe.

Cookies i pravo na opoziv kod direktne promidžbe

Kao cookies ( kolačići) označavaju se mali podaci, koji se pohranjuju na računaru korisnika. U kolačićima se mogu sačuvati različiti podaci. Jedan kolačić služi primarno za to, da bi pohranio podatke korisnika ( npr. uređaj na kome je kolačić sačuvan) za vrijeme ili poslije njegove posjete odgogarajućoj online ponudi.
Kao temproalni kolačići, odnosno „Session – Cookies“ ili „transiente cookies“, označavaju se kolačići, koji se brišu, nakon što je korisnik izišao iz online ponude i zatvoro svoj browser. U jednom takvom kolačiću mogu se pohraniti npr. sadržaji potrošačke korpe u online shopu, ili login status.
Kao „permanenter“ ili „persistent“ označavaju se kolačići, koje se i nakon zatvaranja browsera ostaju pohranjeni. Tako se može npr. pohraniti login status, ako se potrošač nakon nekoliko dana ponovo ponovo javi na stranicu. Isto tako u takvom jednom kolačiću mogu biti pohranjeni i interesi potrošača, koji se mogu koristiti u svrhu marketinga. Kao „third – party – cookie“ označavaju se kolačići koje se od drugih ponuđivača nude ( u suprotnom se govori o „first – party – coookies“).

MI možemo umetnuti termoralne i permanentne kolačiće u okviru naše izjave o zaštiti podataka.

Ako potrošač ne želi, da se kolačići pohrane na njegovom računaru, molimo vas da deaktivirate odgovarajuće opcije na vašem upravljanju sistemom u browseru. Ukoliko isključite kolačiće možda nećete moći pogledati onine ponude u najboljem obliku.

Generalni opoziv protiv uključivanja kolačića u svrhu online marketinga može se izjaviti kod mnogih , prije svega u slučaju trackinga, preko američke stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili EU stranice http://www.youronlinechoices.com/. Osim toga mogu se kolačići isključiti i isključivanje u podešavanjima na vašem browseru. U tom slučaju morate računati s tim da nećete moći koristiti sve funkcije online ponude.

Brisanje podataka

Podaci koje smo mi obradili biće prema odredbama čl. 17 i 18 DSGV izbrisani ili će njihova obrada biti ograničena. Ukoliko nije izričito naglašeno u ovom izjavi o zaštiti podataka, podaci koji su kod nas pohranjeni biće izbrisani, čim oni više ne budu nama služili za već dogovenu svrhu i ako brisanje nema zapreka u vezi sa obvezom čuvanja podataka. Ako podaci ne budu izbrisani , jer su oni potrebni za druge i zakonske svrhe, njihova uporabe će biti ograničena. To znači, da će podaci biti zakočeni i da neće moći biti korišteni u druge svrhe. To važi na primjer za podatke, koji se moraju čuvati vezano za poreze i trgovinu.

Prema zakonskim propisima u Njemačkoj, ovi podaci se čuvaju deset 10 godina prema čl. 147 st. 1 AO, 257 st. 1 , Nr. 1 i 4, HGB ( knjige, bilješke, izvješća, uknjižbe, trgovačke knjige, za oporezivanje relevantna dokumentacija etc. ) a šest 6 godina prema čl. 257 st. 1 br. 2 i 3 st. 4 HGB ( trgovačka pisma).

Prema zakonskim propisima u Austriji ovi podaci se čuvaju 7 godina prema čl. 132 st. 1 BAO ( dokumentacija za knjigovođu, konto, papiri od tvrtke, zapisi o ulazi i izlazu etc.).a 22 godine u vezi sa zemljišnim knjigama a 10 godina sa učinkom sa telekominikaciskim tvrtkama, radiom i televizijom, računi koji su postavljeni na tvrtke u EU i koji se mogu uzeti u obzir za MOSS Mini – One – Stop – Schop.

Administracija, knjigovodstvo, uredska organizacija i upravljanje kontaktima

Mi obrađujemo podatke u okviur naših knjigovodstvenih zadataka, kao i organizacije naše trvrte, poreske uknjižbe pridržavamo se zakonskih obveza kao npr. arhiviranje. Ovdje obrađujemo iste podatke, koje mi obrađujemo i u okviru naših ugovornih obveza. Osnova za obradu podataka su čl. 6 st. 1 lit. c DSGVO, čl.6 st. 1 lit f. DSGVO. Ova obrada podataka se odnosi na klijente, zainteresirane, poslovne partnere i posjetitelje web stranice. Svhra i naš interes za obradu leži u administraciji, uredskoj organizaciji, arhiviranju podataka, dakle zadaci koji služe održavanju naših poslovnih radnji, spoznajama naših zadataka i izvršavanju naših usluga.

Brisanje podataka u vezi sa ugovornom uslugom i ugovorne komunikacije odgovaraju onim radnjama koje smo naveli u vezi da obradom.

Mi objavljujemo i prosljeđujemo ovim podatke poreznim upravama, savjetnicima, poreskim savjetnicima ili knjigovođama, kao i ostalim mjestima za naplatu.

Dalje mi pohranjujemo zbog gospodarskih interesa podatke od isporučitelja, i ostalih poslovnim partnera, npr. u svhru kasnije komunikacije. Ovi podaci, koji se odnose na poduzeća, biće kod nas za trajno pohranjeni.

Gospodarske analize i ispitivanje tržišta

Da bismo naše poslove gospodarski unapređivali, da bismo upoznali stanje na tržištu i želje naših ugovornih partnera i korisnika, analiziramo dostavljene podatke iz poslovanja, ugovora, upita i sl. Mi obrađujemo pri tome osnovne podatke, podatke komunikacije, ugovorne podatke, podatke o plaćanju, podatke o korištenju, meta- podatke na osnovi čl. 6 st.1 lit. f DSGVO, pri čemu uzimamo podatke od naših poslovnih partnera, interesenata, klijenata, posjetitelja i korisnika naših online ponuda.

Analize se rade u svrhu gospodarskih izvješća, ispitivanja marketinga i samog marketinga. Pri tome mogu profili registriranih korisnika sa podacima , npr. ako su korištene usluge, biti uzete u obzir. Analize nam služe u svrhu poboljšanja ljubaznosti prema korisnicima, optimiranju naših ponuda i gospodarstva u poduzeću. Analize će poslužiti samo nama i neće biti izvana objavljivane, ukoliko se ne radi o anonimnim analizama sa zbirnim vrijednostima.

Ukoliko su ove analize ili profili vezani za osobne podatke, oni se brišu sa otkozom korisnika ili anonimiziraju se, nakon dvije godine nakon završetka ugovora. U drugim slučajevima se ukupne gospodarske analize i opće tendencije prema mogućnostima anonomno prave.

Upute za zaštitu podataka u postupku natjecaja

Mi obrađujemo podatke natjecatelja samo u svrhu i u okviru postupka za natjecatelje u skladu sa zakonskim odredbama. Obrada podataka se vrši u svrhu ispunjavanja naših (pred)ugovornih obveza u okviru postupka natjecanja u smislu čl. 6 st. 1 lit. b DSGVO čl. 6 st. 1 lit. f DSGVO ukoliko će obrada podataka npr. u okviru pravnog postupka, biti potrebna ( u Njemačkoj vrijedi dodatno čl. 26 BDSG)

Natjecateljski postupak pretpostavlja, da nam natjecatelji pošalju svoje podatke. Potrebni podaci , ukoliko mi nudimo online formular, ne samo iz formulara nego i iz mjesta na kome se osoba natječe i u osnovi to su osobni podaci, poštanski podaci, kontakt adrese i ostali podnesci, kao npr. životopis i svedodžbe.
Osim toga natjecatelj može poslati i druge informacije dobrovoljno.

Dostavljanjem lista o natjecanju, natjecatelj izjavljuje da je on suglasan sa obradom njegovih podataka u postupku natječaja a u skladu sa izjavom o zaštiti podataka.

Ukoliko su u okviru postupka natjecanja dobrovoljno dostavljeni osobni podaci iz posebnih kategorija u smislu čl. 9 st. 1 DSGVO, uslijedit će njihova obrada dodatno prema čl. 9 st. 2 lit. b DSGVO ( npr. zdravstveni podaci, kao npr. osobine da je netko osoba sa posebnim potrebama ili etnička pripadnost). Ukoliko u okviru postupka natjecanja posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9 st. 1 DSGVO budu obrađivanja, to će uslijediti dodatno prema čl. 9 st. 2 lit a DSGVO ( npr. zdravsteni podaci, ukoliko su ovi potrebni za objavljanje poslova.).

Ukoliko stoji na raspolaganju, mogu nam natjecatelji njihove molbe za prijem u radni odnos poslati preko online formulara na našoj web stranici. Podaci će biti zaključano prenijeti u skladu sa standardima tehnike.

Dalje mogu natjecatelji nama poslati njihove molbe za prijem u radni odnos preko maaila, mail nije zaključan i prema tome svatko od natjecatelja treba da se pobrine za to da podaci budu zaključani. Mi stoga ne snosimo odgovornost za prenošenje mailova od natjecatelja preko našeg servera do nas i preporučujemo stoga online obrazac ili da se koriste usluge pošte. Jer, umjest da se natječu preko emaila i online obrasca, stoji na raspolaganju našim natjecateljima i mogućnot da se pošalje poštom.

Podaci koji su nam stavljeni na raspolaganje od strane natjecatelja, mogu biti korišteni u slučaju da se zasnuje radni odnos i u svhu zaposlenja. U suptrotnom, ako netko nije zasnovao radni odnos, podaci natjecatelja se brišu. Podaci natjecatelja se također brišu ako netko povuče svoju molbu za natjecaj a našto on svakako ima pravo.

Brisanje će se izvrišiti u roku od šest mjeseci, osim ako natjecatelji to traže i ranije, a to u cilju da bi mi mogli odgovoriti na pitanja natjecatelja i da bismo mi mogli zadovoljiti naše obveze dokaza po zakonu o ravnopravnosti. Računi o eventualnim plaćanjima putnih troškova biće arhivirani u skladu sa poreskim zahtjevima.

Talent-Pool

U okviru natjecanja nudimo natjecateljima mogućnost, da budu primljeni u naš “talent-pool” u vremenu od dvije godine na osnovu pristanka u smislu čl. 6 st. 1 lit b i čl. 7 DSGVO.

Dokumentacija u Talent – poolu će se koristiti u budućim natjecajima i molbama za zapošljenje i biće brisani najkasnije nakon isteka tog roka. Natjecatelji će biti o tome obaviješteni, da je učlanjivanje u Talent – pool dragovoljno, i da nema utjecaja u aktualni postupak natječaja i da oni ovu suglasnost u svakom slučaju mogu opozvati te da mogu dati i prigovor u smislu čl. 21 DSGVO.

Akismet Anti – spam – ispit

Naša online ponuda koristi i “akismet” koji nudi Automatic Inc. 60 29th. Street 343 , San Francisko, CA 94110 USA. Korištenje se bazira na osnovi našeg opravdanog interesovanja u smislu čl. 6 st. 1 lit f DSGVO. Uz pomoć ove usluge mogu se razlikovati komentari stvarnih ljudi od komentara Spama.

U tu svrhu se šalju svi komentari na jedan server u SAD, gdje se oni analiziraju i da bi se usporedili čuvaju četiri dana. Ako se neki komentar označi kao SPAM, onda se podaci o ovome pohranjuju. U tu svrhu uzimaju se ime, adresa, IP adresa , sadržaj komentara, referer, , podaci od browsera kao i računarski sistem i vrijeme upisa.

Bliže informacije za otrkrivanje i korištenje podataka putem Akismet možete naći u uputstvima za zaštitu podataka od Automatic: https://automattic.com/privacy/.

Korisinisi mogu rado koristiti i pseudonime, ili ne koristiti u njihovim unosima ime i email adresu. Oni mogu potpuno spriječiti prijenos podataka, na taj način što neće koristiti naše komentare. To bi bilo šteta, ali inače mi ne vidimo nikakvu alternativu, koja bi bila isto tako efikasna.

Uzimanje slika sa profila kod Gravatar

Mi koristimo unutar naše online ponude i posebice u blogu usluge Gravatar der Automattic Inc. 60 29 th street 343 , San Francisco, CA 94110 , SAD. Gravatar je usluga,na koju se korisnici prijave i gdje mogu oni ostaviti slike sa profila i njihove email adrese. Ako korisnici sa određenih email adresa ostavljaju na drugim online stranicama ( prije svega u blogu) svoje priloge ili komentare, mogu tako njihove slike sa profila pored njihovih komentara biti postavljene. U tu svrhu se email adresa koju je korisnik poslao na Gravatara, zaključano šalje, da bi se moglo utvrditi da li profil pripada odgovarajućoj email adresi. To je jedina svrha dostavljanja email adrese i ona neće biti korištena u druge svrhe, nego poslije toga će biti izbrisana.
Korištenje gravatara se bazira na osovi naših opravdanih interesa u smislu čl. 6 st. 1 lit f ) DSGVO, jer mi nudimo uz pomoć Gravatara korisnicima priloga i komentara da oni svoje priloge personaliziraju.

Prikazivanjem slika Gravatar saznaje IP adresu korisnika, jer je ona potrebna za komunikaciju između browsera i online servisa. Bliže informacije u vezi sa uporabom podataka od strane Gravara naći ćete u uputama o zaštiti podataka kod Automattic: https:// automattic.com/privacy/.

Ako korisnik ne želi da se pojave njihove email adrese kod gravatara, oni bi trebali koristiti za komentare jednu email adresu koja nije ostavljena kod gravatara. Mi vas obavještavamo, da je moguće da se ne koristi nikakva emali adresa ili jedna anonimna email adresa, ako to korisnik ne želi, da se vlastita emali adresa šalje Gravataru. Korisnik može potpuno spriječiti prenošenje podataka, ukoliko on ne koristi naš sistem za komentare.

Korištenje emojisa i smilova

Unutar naših word press – blogova koriste se grafički znaci ( smajlovic) tj. Mali grafički znaci, koji označavaju osjećaje, koje dobijemo od drugog servera. Pri tome saznaju ponuđivači servera, IP Adresu korisnika. To je potrebno, da bi se smajlovi poslali na browser korisnika. Servis za smajlove nude Automattic Inc. 60, 29 th Steet 343, San Francisko, CA 94110, SAD. Napomena o zaštiti podataka od Automattic:
https://automatic.com/privacy/.
Upotrebljeni server domeni su s.w.org i twemoji.maxcdn.com, pri čemu koliko mi znamo radi o takozvanim Content – Delivery – Networks, dakle serverima, koji imaju briz i siguran prijenos podataka i koji nakon prenošenja brišu podatke korisnika.

Korištenje emojis počiva na našem opravdanom ineresovanju, to znači interesima atraktivnog pravljenja naše online ponude prema čl. 6 st.1 lit f DSGVO.

Kontaktiranje

Kad stupite u kontakt s nama ( npr.preko kontakt formulara, email, telfona ili preko socijalnih medija) biće podaci korisnika korišteni za obradu pitanja iz kontakt podataka i služe u tu svrhu prema čl.6 st.1 lit b) DSGVO. Podaci korisnika mogu biti pohranjeni u jednom Customer – Relationship Management Sistem “CRM System”.
Mi ćemo izbrisati pitanja, ako ona više nisu potrebna. Mi provjeravamo to svake dvije godine; osim toga vrijede zakonske obveze arhiviranja.

Newsletter

U sljedećem članku ćemo vas informirati o sadržaju naših newslettera kao i načinu prijave, slanja i sadržaja naših newslettera za statističke podatke kao i vaša prava da opozovete korištenje newslettera. Ukoliko abonirate naše newslettere, izjavljujete ste njihovim primanjima suglasni sa opisanim postupkom.

Sadržaj newslettera: Mi šaljemo newslettere, emails i ostale elektronske poruke sa promidženim informacijama ( u nastavku “newslettere”) samo uz pristanak primatelja ili zakonske dozvole.
Ukoliko je u okviru prijave na newslettere njihov sadržaj bio opisan, oni su mjerodavni za pristanak korisnika. Inače sadrže naši newsletteri informacije o našim proizvodima i njihovi prateći sadržaji npr. upute o sigurnosti, ponude, akcije i naše poduzeće.

Double -Opt- In i protokiranje
prijeve na naše newslettere se odvija u jednom takozvanom Double – opt- In – postupka. To znači vi ćete dobiti nakon prijave jedan mail, kojim vas molimo da ga potvrdite. Ova potrvrda je potrebna, da se ne bi netko sa neke nepoznate adrese prijavio. Prijave za newsletter se prokololiraju, da bi se moglo dokazati da je prijava u skladu sa propisima. Ovdje se ubrajaju podaci koje se pohranjuju kao vrijeme prijave i potvrda, kao i IP adresa. Isto tako se protokoliraju i promjene vaših podataka koji su bili pohranjeni.

Podaci o prijavi: Da biste se prijevili, dovoljno je, da date vašu mail adresu. Opcionalno možete dati vaše ime, da bismo se mogli vama osobno obratiti u našim newsletterima.

Slanje newslettera i stim povezano mjerenje uspješnosti uslijedit će po osnovi jedne dozvole primatelja prema čl. 6 st. 1 lit. A , čl. 7, DSGVO u vezi sa čl. 107 st. 2 TKG, odnosno na osnovi zakonske dozvole prema čl. 107 st. 2 i 3 TKG.

Protokoliranje postupka prijave na newslettere odvija se na osnovu našeg opravdanog interesa prema čl. 6 st.1 lit f DSGVO. Naš interes je da slanje newslettere bude prijatno za korisnike kao i da imamo siguran sistem za slanja newslettera , koji ujedno služi našem poslovnom interesu kao i očekivanjima naših korisnika i koji dozvoljava da mi tražimo dokaz o pristanku.

Odjava /opoziv: Vi možete u svako doba otkazati prijem newslettera, tj. Opozvati vaš pristanak. Link za davanje otkaza možete naći na kraju svakog newslettera. Mi možemo email adrese sačuvati do tri godine prije nego ih izbrišemo, da bismo dokazali pristanak.

Obrada ovih podataka ograničava se na svrhu moguće obrane od zahtjeva. Individualni zahtjev za brisanje je u svako doba moguć, ukoliko se istovremeno potvrdi posojanje nekadašnjeg pristanka.

Newsletter – Mailchimp

Slanje newslettera se vrši preko „Mialchimpa“ jedne platforme za newslettere američke tvrtke Rocket Schience Groupe, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000 Atlanta, GA 30380, SAD. Odredbe pravilnika o zaštiti podataka možete ovdje pročitati.
https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Groupe LLC d/b/a MailChimp je certificiran kod Privacy – Shield – Sporazumom i nudi ovim jamstvo da će se pridržavati europsog zakona o zaštiti podataka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). On se koristi na osnovi našeg opravdanog interesa prema čl. 6 st. 1 lit f DSGVO i ugovora o nalogu slanja newslettera prema čl. 28 st. 3 s1 DSGVO.

 

Podaci o primatelju mogu se čuvati u formi pseudonima, to znači bez određivanja primatelja, a u svrhu optimiranja i poboljšanja vlastitog servisa, npr. tehičko optimiranje pošiljki i predstavljanju newslettera ili za statisičke svrhe. Tvrtka koja vrši usluge slanja ipak ne koristi podatke naših primatelja newslettera i ne daje ih na uporabu trećim.

Newsletter – Newsletter2Go

Slanje newslettera vrši se preko Newsletter2GoGmbH, Nurnbergerstr. 8, 10787 Berlin, Njemačka. Odredbe o zaštiti podataka moćete vidjeti pod: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Ove usluge se koriste na osnovi našege opravdanog interesa prema čl. 6 st. 1 lit f DSGVO i ugovora o nalogu slanja newslettera prema čl. 28 st. 3 S.1 DSGVO.
Podaci o primatelju se mogu čuvati u formi pseudonima, to znači bez određivanja primatelja a u svhru optimoranja i poboljšanja vlastitog servisa, nrp. tehničko optimiranje pošiljki i predstavljanje newslettera ili za statističke svhre. Tvrkta koja vrši usluge slanja ipak ne koristi podatke naših primatelja newslettera i ne daje ih na uporabu trećim.

Newsletter – mjerenje uspjeha

Newsletter dobije takozvani “web – beacon” tj. Jedan file veličine jednog piksela, koji se prilikom otvaranja našeg servera, odnosno ukoliko mi postavimo neku tvrtku, od njihovog servera može otvoriti. U okviru otvaranja toga file najprije se prikupe tehničke informacije kao informacije o browseru i vašem sistemu, kao i Vaša IP Adresa i vrijeme otvaranja fila.

Ovi podaci se koriste u svrhu tehničkog poboljšanja servisa pomoć tehničkih podataka ili ciljne grupe i njihovog stila čitanja pomoću mjesta odakle se čitaju ( uz pomoć IP adrese se mogu odrediti) ili da se ustanovi vrijeme čitanja. U statističke svhe spada i saznanje da li je newsletter bio otvoren, kada je bio otvoren i da li bio čitan i na koji link je bio kliknut. Ovi tehnički podaci mogu doduše iz tehničkih razloga odrediti tko je bio pojedinačni koristnik newslettera. Ali niti je naše nastojanje, niti nastojanje drugih postavljenih tvrtki da posmatra pojedinačne korisnike. Ove procjene služe nam mnogo više tome, da se prepoznaju navike naših čitatelja i naše sadržaje da prilagodimo njima ili da različite sadržaje da prilagodimo interesima naših korisnika.

Hosting

Hosting – usluge koje mi koristimo služe da se stavi na raspolaganje sljedećih usluga:
usluge infrastrukture i usluge platforme, kapacitet računara, mjesto pohranjivanja i usluge banke podataka, usluge osiguranja kao i tehnički service, koje mi koristimo u svrhu korištenja online ponude.

Ovdje mi obrađujemo, odnosno naš hosting – nuditelj obrđuje osnovne podatke, kontakt podatke, sadržaje, ugovorne podatke, podatke korištenja, metapodatke i komunikacijske podatke od klijenata, zainteresiranih i posjetitelja ovih online ponuda na osnovi naših opravdanih interesa za eficijentnim i sigurnim stavljanjem na raspolaganje ovih online ponuda prema čl. 6 st. 1 lit f DSGVO u vezi sa čl. 28 DSGVO ( zaključivanje ugovora o nalogu za obradu ).

Prikupljanje podataka i logfiles

Mi odnosno naše hosting ponuđivači prikupljaju na osnovi naših opravdanih interesa u smislu čl. 6 st. 1 lit. F DSGVO podatke o svakom ulasku na server, gdje se nalazi ova usluga (takozvani serverlogfiles). Ovi podaci obuhvataju, ime web stranice, podaci, datum i vrijeme ulaska na stranicu, prenijeta količina podataka, javljanje o uspješnom ulasku na stranicu, browsertip sa verzijom, pogonski sistem korisnika, referrer URL ( prethodno posjećene stranice) IP adresu i pitani provider.

Logfile – informacije se iz siguronosnih razloga ( npr. da bi se razjasnila zlouporaba ili pokušaj prijevare) čuvaju maksimalno do 7 dana i poslije toga se brišu. Podaci koji su potrebni da se sačuvaju u svrhu dokaza, ne brišu se sve dok ne bude rješen slučaj.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je rješenje, preko koga mi možemo takozvane web site tagove preko njihove stranice upravljati ( i tako npr. Google Analytics kao i druge google – marketing usluge povezati u naše online usluge) . Tag – Manager sam ( koji implementira tagove) obraćuje osobne podatke korisnika. U pogledu obrade osobnih podataka korisnika upućujemo na sljedeće podatke u google – uslugama.

Smjernice za korištenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

WMi koristimo na osnovi našeg opravdanog ineresa ( to znači interesa analize, optimiranja i gospodarstva naše online ponude u smilsu čl. 6 st. 1 lit f DSGVO) Google Analytics, usluge google LLC (“google”). Google koristi kolačiće Cookies. Informacije koje je proizveo kolačić o korištenju online ponuda od strane korisnika, se po pravilu pohranjuju u jednom serveru od Google u SAD nakon njihovog prenošenja.
Google je certificiran preko Privacy – Shield – sporazuma i nudi ovim garanciju, da će se pridržavati europskog prava o zaštiti podataka.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google će koristiti ove informacije u našem nalogu, da bi vrednovao korištenje naše online ponude od strane korisnika, da bi sastavio izvješća – reports o aktivnostima u unutar naše online ponude i da bi nama donio ostale usluge, povezane sa korištenjem naše online ponude i inerneta. Pri tome mogu biti napravljeni iz različitih podataka pseudonimni profili korisnika. Mi upotrebljavamo Google Analytics samo sa aktiviranim IP anonimiziranjem. To znači, IP Adrese korisnika se krate od strane Google unutar država Europske unije ili neke druge ugovorne zemlje. Samo u izuzetnim slučajevima će se prenijeti na server u SAD potpuna IP Adresa i tamo će biti skraćena.

Preuzeta IP Adresa od korisnika preko browsera neće biti spajana sa ostalim podacima od Google.
Korisnici mogu spriječiti pohranjivanje kolačića preko pojedinih podešavanja na browseru- Software, korisnici mogu osim toga spriječiti da kolačići pokupe njihove podatke i podatke koje se odnose na online ponude na taj način što će skinuti sa odgovarajućeg linka Browser plugin i instalirati: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ostale informacije za korištenje podataka od strane Google, mogućnosti za podešavanje i opoziv, možete saznati na izjavi od zaštiti podataka od Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) ili u podešavanjima za prikazivanje promidžbenih sadržaja (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobni podaci korisnika se brišu odnosno anonimiziraju nakon 14 dana.

Google Universal Analytics

Mi koristimo Google Analytics kao „universala-analytics“. „Universal analytics“ označava postupak kod Google Analytics, kod koga se analiza korisnika koristi na osnovi pseudonimnih ID – korisnika i pri tome se mogu napraviti pseudonimni profili korisnika sa informacijama iz korištenja različitih sprava ( takozvani “Cross – device – Tracking”.

Ciljna grupa kod Google Analytics

Mi koristimo Google Analytics , da bismo pokazali naše online ponude samo onim klijentima i zainteresiranima, koji su preko promidžbenih službi Google i njegovih partnera došli do naših oglasa i koji i stvarno imaju interes za naše online ponude ili koji imaju odgovarajuće značajke ( npr. Interesi za određene teme ili proizvode, koji se mogu potvrditi posjetom određenih web stranica), koje mi Googlu šaljemo ( takozvani “remarketing” ondonso “ Google – Analytixs – Audienses”). Uz pomoć remarketinga želimo odgovoriti našim posjetiteljima da naši oglasi odgovaraju potencijalnim interesima korisnika.

Google Ad Sence sa personaliziranim oglasima

Mi koristimo na osnovi našeg opravdanog interesa ( to znači, interesa analize, optimiranje i gospodarstvenih ineresa naše online ponude u smislu čl. 6 st.1 lit f DSGVO) usluge Google LLC 1600 Amphiehtatere Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ( “Google”).

Google je certificiran sa sporazumom Pirvacy-Shield – i nudi ovim garanciju da će se prirdržavati europskih pravila o zaštiti podataka .
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Mi koristimo usluge AdSense, uz čiju pomoć na našoj web stranici se oglasi oslikavaju i za čije oslikanje mi budemo nagrađeni. U tu svrhu se podaci o korisnicima , kao npr. Ako se klinkne na jedan oglas i obradi IP Adresa korisnika, ta će IP Adresa biti skraćena za dvije zadnje cifre, Dakleobrada podataka će uslijediti pod pseudonimom.

Mi koristimo Ad Sense sa personaliziranim oglasima. Pro tome Google povlači na osnovi posjećenih stranica od korisnika i primjene Appps, i na taj način pravi profile korisnika te se vidi koje interese korisnici imaju. Tvrtke koje se nude promidžbom koriste ove informacije, da bi imale što bolju kampanju za ove interese, što je i za korisnike a i za ponuđivače od koristi. Zag Goolge su oglasi personalizirani, ako obuhvaćeni ili poznati podaci odgovaraju odbabiru oglasa i utječu na njega. Tu spadaju prije svega ranije posjećene strane, tražilice, aktivnosti, posjete web stranicama, korištenje apps, demografske i geografske informacije. Pojedinačno obuhvata to targeting, targeting za kategoriju interesa, remarketing kao i targeting za listu da bi se uporedili klijenti i grupe, koje su prikupljeni u DoubleClick Bid Manager ili Campaign Manager.

Dalje informacije za korištenje podataka od strane Google, podešavanja i mogućnost opoziva možete saznati u izjavi o zaštiti podataka od Goolge ( https://policies.goolge.com/technoligies/ads) kao i na podešavanjima za predstavljanje promidžbenih oglasa od Goolge (https://adssettings.google.com/authenticated).

Goolge AdSense sa ne-personaliziranim oglasima

Mi korisitmo njih na osnovi našeg opravdanog ineresa (to znači analiza, optimiranje i gospodarstvene svrhe naših online ponuda u smislu čl.6 st.1 lit f DSVG) usluge Google LLC, 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA94043, SAD (“Google”)

Google je certificiran sa sporazumom Pirvacy-Shield – i nudi ovim garanciju da će se prirdržavati europskih pravila o zaštiti podataka .
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Mi koristimo usluge AdSense, uz čiju pomoć na našoj web stranici se oglasi oslikavaju i za čije oslikanje mi budemo nagrađeni. U tu svrhu se podaci o korisnicima , kao npr. Ako se klinkne na jedan oglas i obradi IP Adresa korisnika, ta će IP Adresa biti skraćena za dvije zadnje cifre, Dakleobrada podataka će uslijediti pod pseudonimom.

Mi koristimo AdSense sa nepersonaliziranim oglasima.Pri tome se oglasi ne prikazuju na osnovi profila korisnika. Nepersonalizirani oglasi se ne baziraju na ranijim ponašanjima korisnika. Kod targetinga se povlače informacije iz konteksta, među ostalim grubi geografski targeting, koji se bazira na trenutačnom mjestu boravka, sadržaju određene aktualne web stranice ili app, kao i traženi pojmovi. Goolge prekida svaki personalizirani targeting, dakle i demografski targeting i targetin na bazi liste korisnika.

Dalje informacije za korištenje podataka od strane Google, podešavanja i mogućnost opoziva možete saznati u izjavi o zaštiti podataka od Goolge ( https://policies.goolge.com/technoligies/ads) kao i na podešavanjima za predstavljanje promidžbenih oglasa od Goolge (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords in mjerenje konverije

Mi korisitmo njih na osnovi našeg opravdanog ineresa (to znači analiza, optimiranje i gospodarstvene svrhe naših online ponuda u smislu čl.6 st.1 lit f DSVG) usluge Google LLC, 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA94043, SAD (“Google”).

Google je certificiran sa sporazumom Pirvacy-Shield – i nudi ovim garanciju da će se prirdržavati europskih pravila o zaštiti podataka
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Mi koristimo onlinemarketing postupak Google „AdWords“ da bismo oglase placirali u Google -oglasnoj mreži (npr. U pretragama, u videima, na web stranicama i sli. ) da bi oni mogli biti predatavljeni korisnicima, koji bi eventualno mogli imati interese za oglase. To nam omogućava da mi naše oglase u okviru naše online ponude ciljano podesimo, kako bi korisnicima samo oglase prezentierali, koji potencijalno odgovaraju interesima naših korisnika. Ukoliko se jednom korisniku npr. Prikažu oglasi za proizvode, za koje se on interesirao kod nekih drugih ponuđivača, priča se ovdje o “remarketingu”. U tu svrhu se ako se otvori naša stranica ili neka druga stranica, na kojoj je google – oglasna mreža aktivirana, neposredno od google biti cod napravljen i biti će povezan preko tagozvanog Remarketing – Tagsa ( nevidljive grafike ili kodovi, također nazvani “Web Beacons”) sa web stranicom. Sa njihovom pomoći se na pojavljuje na aparatu korisnika individulani kolačić, to znači biće pohranjen jedan mali file. ( umjesto kolačića može se koristiti i nešto drugo,slično).

U tom filu se napominje, koju web stranicu je korisnik tražio, za koje sadržaje se on interesira i koje ponude je on otvorio, dalje tehničke informacije od pretraživača i računalnog sistema, web stranicke preko kojih je došao, vrijeme posjete kao i podatke o korištenju online ponude.

Nadalje dobivamo mi i jedan individualni “conversion – kolačić”. Informacije koje je Google dobio preko kolačića služe mu, da bi napravio Conversion – statistiku za nas. Mi međutim saznajemo samo sveukupan broj korisnika anonimnih, koji su otvorili našu stranicu i koji su bili dalje proslijeđeni preko conversion – traccking taga. Mi međutim ne dobijemo informacije sa kojima se korisnici dalu osobno identificirati.

Podaci korisnika se obrađuju sa pseudonimom u okviru Google – oglasne mreže. To znači da Goolge ne skuplja imena i email adrese korisnika, nego obrađuje relevantne podatke koji se odnose na kolačiće i to unutar anonimnog proflila korisnika. To znači iz kuta Goolge gledano, ovaj neće koristiti oglas da bi došao do konkretne osobe ili email adrese, nego za vlasnike kolačića, neovisno o tome tko je vlasnik kolačića. To međutim ne vrijedi ako je neki korisnik izričito dozvolio da se njegovi podaci bez psedonimiziranja obrađuju. Informacije koje su skupljene od korisnika dostavljaju se Google koje se onda pohranjuju na Google Serverima u SAD.

Dalje informacije za korištenje podataka od strane Google, podešavanja i mogućnost opoziva možete saznati u izjavi o zaštiti podataka od Goolge ( https://policies.goolge.com/technoligies/ads) kao i na podešavanjima za predstavljanje promidžbenih oglasa od Goolge (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Mi korisitmo njih na osnovi našeg opravdanog ineresa (to znači analiza, optimiranje i gospodarstvene svrhe naših online ponuda u smislu čl.6 st.1 lit f DSVG) usluge Google LLC, 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA94043, SAD (“Google”).

Google je certificiran sa sporazumom Pirvacy-Shield – i nudi ovim garanciju da će se prirdržavati europskih pravila o zaštiti podataka
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Mi koristimi postupak za online marketing Google “Dobleclick”, da bismo se placirali na Goolge oglasnoj mreži. ( na rezultatima pretraga, videu, na web stranicama, itd. ) Double click se karakteriše time, da se oglasi prikazuju u stvarno vrijeme na osnovi vjerojatnih interesa korisnika. To omogućava nama da oglase za i unutrar naših online ponuda ciljano prikazujemo, da bi korisnicima pokazali samo oglase, koji potencijalno mogu pobuditi interes. Ako jednom korisniku npr. Budu prikazani proizvodi, na kojoj se on interesirao na drugoj stranici, priča se o “remarketingu”.

U tu svrhu se ako kliknete na našu ili drugu stranicu, na kojoj je aktivirana google oglasna mreža, neposredno poslije toga aktivira jedena kod od strane Google i takozvani remarkteting tagovi se povezuju ( nevidljive grafike ili kodovi, nazvani i “web beacon”. Uz njihovu pomoć se na aparatu korisnika stvaraju individualni kolačići, to znači mali filovi, a umjesto njih mogu i neki drugi oblici sličnih tehnologija biti upotrijebljeni. U ove fileove se upisuje, koje ste stranice posjetili, za koje sadržaje se interesirate i koje ponude ste posjetili, dalje tehnički podacik, web stranica odakle ste došli, vrijeme posjete kao i ostali podaci za korištenje online oglasa.

U svakom slučaju se uzme IP adresa od korisnika, pri čemu se ona ako se radi o korisniku iz Europske unije ili EWR skraćue za zadnja dva simobola i samo u izuzetnim slučajevima se Googlu dostavlja cijela IP Adrsa u SAD, da bi se tek tamo skratila.
Gore navedene informacije može Google povezati i sa sličnim informacijama iz drugih izvora. Ako korisnik posjeti drugu stranicu nakon ove mogu biti pokazivani oglasi vezani za tu prvu stranicu jer se pretpostavlja da on ima ineres, to jest određuje se profili korisnika.

Podaci korisnika se obrađuju sa pseudonimom u okviru Google – oglasne mreže. To znači da Goolge ne skuplja imena i email adrese korisnika, nego obrađuje relevantne podatke koji se odnose na kolačiće i to unutar anonimnog proflila korisnika. To znači iz kuta Goolge gledano, ovaj neće koristiti oglas da bi došao do konkretne osobe ili email adrese, nego za vlasnike kolačića, neovisno o tome tko je vlasnik kolačića. To međutim ne vrijedi ako je neki korisnik izričito dozvolio da se njegovi podaci bez psedonimiziranja obrađuju. Informacije koje su skupljene od korisnika dostavljaju se Google koje se onda pohranjuju na Google Serverima u SAD.

Dalje informacije za korištenje podataka od strane Google, podešavanja i mogućnost opoziva možete saznati u izjavi o zaštiti podataka od Goolge ( https://policies.goolge.com/technoligies/ads) kao i na podešavanjima za predstavljanje promidžbenih oglasa od Goolge (https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress Stats)

Mi koristimo na osnovi naših opravdanih interesa ( to znači ineresa za analizu, optimiranje i gospodarski značaj naših online ponuda u smislu čl. 6 st. 1 lit f DSGVO) plugin Jetpack ( ovdje u funkciji “Wordpress stats”) koji povezuje tool za statističke analize posjetilaca i u vezi jse sa Automattic Inc. 60 29 th Street 343 San Francisko, CA 94110 , SAD. Jetpack koristi takozvane “Cookies” – tekstualne fileove, koji će biti pohranjeni na računaru i vama omogućuju analizu korištenja web stranice.

Informacije koje proizvode kolačići o vašem korištenju online ponuda, biće spremljeni na jednom serveru u SAD. Pri tome se može na osnovi skupljenih kolačića napraviti profili korisnika, pri čemu ovi mogu biti korišteni jedino za analizu a ne za svrhu promidžbi. Dalje informacije ćete dobiti na izjavi o zaštiti podataka od Automattic:
https://automattic.com/privacy/ i napomena za Jetpack-Cookies: https://jetpack.com/support/cookies.

Facebook – Pixel, Custom Audiences i Facebook – Conversion

Na osnovi naših opravdanih online ponuda mi koristimotakozvani “facebook – Pixel” u svrhu analize, optimiranja i gospodarstvenih ciljeva naših online ponuda. “Facebook-Pixel” je socijalna mreža od Facebooka, koji ima sjedište u Facebook Inc. 1 Hacher Way , Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako imate boravak u EU , onda se koristi Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ( “Facebook”).

Facebook je certificiran sporazumom sa Privacy – Shield i time nudi garanciju, da će se pridržavati prava zaštite podataka (https:// www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt0000000GnywAAc&status= Active).

Uz pomoć Facebook – Pixel moguće je da Facebook omogući da posjetitelji naših online ponuda budu prikazani kao ciljna grupa za prikazivanje oglasa( takozvani “Fachebook Ads”). U skladu s ti m mi koristimo Facebook – Pixel, da bi prikazali samo one korisnike Facebook – Adsa , koji su pokazali interese za naše online ponude ili koji imaju posebna obilježja ( npr. Ineresi za pojedina područja i proizvode, koji se mogu odrediti posjećivanjem pojedinih web stranica), koje mi šaljemog facebooku ( takozvani Custom Audiences”). Uz pomoć facebook pixel želio mi zaključiti, da naši facebook Ads odgovaraju potencijalnim interesima posjetitelja i ne djeluju dosadno. Uz pomoć Facebook – Pixel možemo mi analizirati djelotvornost facebook – promidžbenih oglasa za statističke svrhe i svrhe tržišta, prema kojima ćemo mi vidjeti da li su korinsnici nakon što su kliknuli na facebook – promidžbeni oglas na našu stranicu bili dovedeni ( takozvani “Conversion”). Obrada podataka od strane Facebooka odvija se u okviru facebook smjernica za za korištenje podataka. U vezi s tim generalne napomene za predstavljanje Facebook Ads , u smjernicama za primjenu podataka od Facebooka smjernicama za primjenu podataka od Facebooka https:// www.facebook.com/policy.php. Specijalne informacije i detalji za Facebook – Pixel i njihovu funkciju se mogu dobiti u pomoćnom području Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/65
1294705016616.
Vi možete opovrnuti upotrebu Facebook-Pixel i uporabu njihovih podataka za prikazivanje Facebook-Adsa. Da biste podesili koju vrstu promidžbenih oglasa vi želite primati, možete otići na Facebookstranicu , i tamo naći upute za podešavanje promidžbenih sadržaja: https://www.facebook.com/settings?tab=ada. Podešavanje će uslijediti nezavisno od platforme, to jest oni će biti prihvaćeni ne samo na desktopu računara nego i na svim mobilinim uređajima.

Vi možete opovrgnuti korištenje kolačića, koji služe u svrhu mjerenja dalekosež
nosti i u promidžbene svrhe, možete preko stranice za deaktiviranje inicijative promidžbi u mreži ( http://optout.networkadverstising.org/) i konačno i preko američke webstranice (http://aboutads.info/choices) ili europske web stranice (https://youronlienchoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online predstavljanja u socijlnim medijima

Mi podržavamo online predstavljanja unutar socijalnih mreža i platformi, da bi tamo komunicirali sa aktivnim klijentima, interesentima i korisnicima te da bi mogli tamo informirati zainteresirane o našim uslugama. Kada se uđe u neku od mreža i platformi vrijede oni uvjeti poslovanja koji odgovaraju smjernicama sporazuma o obradi podataka.

Ukoliko nije drugačije navedeno mi obrađujemo podatke korisnika ukoliko oni sa nama komuniciraju preko socijalnih mreža i platformi, npr. Pišu priloge u našim online prezentacijama ili nam pošalju poruke.

Veza između usluga i sadržaja trećih

Mi koristimo unutar naše online ponude na osnovi našeg opravdanog interesa ( tj. Interes za analizu, optimiranje i gospodarski napredak naših online ponuda u smislu čl. 6 st. 1 lit f DSGVO) sadržajne i servisne ponude trećih ponuđivača, da bismo njihove sadržaje i servis, npr. Video vrstu pisma koristili ( u daljnjem tekstu “Sadržaji”).

To uvijek pretpostavlja da treći ponuđivači poznaju IP Adresu korisnika, jer oni ne mogu bez IP Adrese poslati browseru sadržaje. Prema tome IP adresa je neophodna za prikazivanje tih sadržaja. Mi se trudimo da koristimo samo one sadržaje, čiji ponuđivač za prenošenje sadržaja koristi IP Adresu. Treći ponuđivači mogu nadalje koristiti takozvane Pixel – Tags ( nevidljive grafike, nazvane i “web Beacons” ) za statističke i marketinške svhre. Putem “Pixel Tag”ova mogu biti vrednovane informacije, kao npr. Promet posjetitelja na stranici ove webstranice. Pseudonimne informacije mogu biti pohranjeni na kolačićima na računaru korisnika i pod drugim tehničkim informacijama o browseru i sistemu, dužina posjeta korisnika kao i ostale podatke za korištenje naših online ponuda, te mogu biti povezani sa ostalim inforamcijama iz drugih izvora.

Vimeo

Mi možemo ugraditi videa platforme “Vimeo” ponuđivača Vimeo Inc. Attention: legal Department , 555 West 18 th. Street New York, 100011, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://vimeo.com/privacy. Mi skrećemo pozornost, da Vimeo koristi Google Analytics i obratite pažnju na izjavu o zaštiti podataka: (https://www.google.com/policies/privacy) kao i na Opt-out mogućnosti za Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage /goptuot?hl=de) ili na podešavanja kod Google za korištenje podataka za marketinške svrhe (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Mi koristimo videa platforme “You Tube” ponuđivača Google LLC, 1600 Amphitehatre Parkway, Mountain View, CA 94943, SAD. Izjava o korištenju podataka: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Google Fonts

Mi koristimo vrstu pisma (“Google Fonts”) ponuđivača Google LLC, 1600,Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Izjava o zaštiti podataka:
https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Mi povezujemo funkcije za spoznaju bota, npr. Ako se radi o online obrascima( “ReCaptcha”) koje nudi Google LLC, 1600 Ampihtheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka.
https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Mi koristimo zemljišnu kartu “Google Maps” od Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Podaci koji se obrađuju od korisnika su najčešće IP adresa i mjesto boravka, koji se ipak ne mogu koristiti bez suglasnosti korisnika. ( to se odradi već prilikom podešavanja vašim mobilnih uređaja). Podaci se mogu koristiti u SAD. Izjava o korištenju podataka:
https://www.google.com/policies/privacy/
Opt – Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typekit – vrsta pisma od Adobe

Mi koristimo na osnovi našeg opravdanog ineresa ( to znači inetres za analizu, optimiranje i gospodarski napredak naših online usluga u smislu čl. 6 st. 1 lit f DSGVO) ekstern “Typekit” pisma od Adobe Sistema Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Adobe je certificiran sporazumom kod Privace Shield i nudi time jamstvo, da će se pridržavati zakona o zaštiti podataka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=
a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Korištenje socijalnog plugina od Facebooka

Mi koristimo na osnovu našeg opravdanog interesa ( to znači interes za analizu, optimiranje i gospodarski napredak naših online ponuda u smislu čl. 6 st. 1 lit f DSGVO) socijalni plugin (“Plugins”) socijalnih mreža facebook.com, koji je u okviru Facebook , Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ( “Facebook”). Plugini mogu predstavljati elemente interakcije ili sadržaje ( npr. Video, grafike ili tekstovne sadržaje) i prepoznaju se po logo od Facebooka ( bijeli f na plavom polju, pojam “Like”, “Sviđa mi se” ili “palac gore” ) ili se na njima nalazi dodatak “Facebook Social Plugin”. Spisak sa izgledom Facebook Social Plugin možete ovdje pogledati: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certificiran sporazumom sa Privacy – Shield i time nudi garanciju, da će se pridržavati prava zaštite podataka (https:// www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt0000000GnywAAc&status= Active).

Ako jedan korisnik neku funkciju ove online ponude koristi, koja ima takav plugin, onda će njegov uređaj napraviti direktnu vezu sa serverom od Facebooka. Sadržaj plugina će od Facebooka biti penijet direktno na uređaj korisnika. Pri tome se mogu napraviti od prerađenih podataka profili korisnika. Mi stoga nemamo nikakav utjecaj na obim podataka, koje Facebook uz pomoć plugina dobiva i informira korisnike u skladu sa našim znanjem.

Facebook dobiva preko plugina informacije, da je korisnik otvorio odgovarajuću stranicu od online ponude. Ako je korisnik Facebooka ulogovan, može Facebook posjetu povezati sa njegovim Facebook kontom. Ako korisnik interagira sa pluginom, npr. Pritisne taster like ili ako pošalje neki komentar, onda će se odgovarajuća informacija direktno poslati sa njegovog uređaja na Facebook i tamo će biti pohranjena. Ako neki korisnik nije korisnik Facebooka, njegova IP Adresa će se upamtiti. Prema navodima Facebooka u Njemačkoj se pohranjuje samo jedna anonimizirana IP Adresa.
Svrha i obim uzimanja podataka i daljna obrada podataka i korištenje od strane Facebooka kao i mogućnosti podešavanja u svrhu zaštite privatne sfere korisnika, sve to možete vidjeti na uputama za zaštitu podataka kod Facebooka:
https:// www.facebook.com/about/privacy/.

Ako je neki korisnik član Facebooka i ne želi, da Facebook preko online ponuda skuplja njegove podatke te ih povezuje sa onim podacima koji se nalaze već kod Facebooka o njemu, mora se prije korištenja naše online ponude izlogovati i obrisati njegove kolačiće. Daljna podešavanja i opovrgavanja za korištenje podataka u svrhu promidžbe, mogu se naći unutar Facebooka – podešavanje profila:
https:// www.facebook.com/settings?tab=ads ili na američkoj stranici https://www.aboutads.info/choices/ ili na europskoj stranici. Https://www.youronlienchoices.com/. Podešavanje će uslijediti nezavisno od platforme tj. oni će biti na svim uređajima, kao npr. Na destkopu računara ili mobilnih uređaja.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
FL-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 551 00 40

INNOVATING 
ENERGY CONCEPTS