skip to Main Content

Impressum

Отговорен за съдържанието:

Sun Contracting AG
Austrasse 14
FL-9495 Triesen

Е–МАЙЛ: office(at)sun-contracting.com
TЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: +41 44 551 00 40
Член на Управителния съвет: Andreas Pachinger
Haftung für Hyperlinks

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОНЛАЙН ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Авторът си запазва правото да не носи отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Исковете за отговорност срещу автора, от материален или нематериален характер, причинени от използването или неизползването на предоставената информация, както и от използването на невярна и непълна информация, по принцип са изключени, при условие, че няма доказана умишлена или поради небрежност вина на автора.

Всички оферти са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва и изтрива части от страниците или цялато съдържание без предварително известие, както и да преустанови публикуването временно или за постоянно.

2. ПРЕПРАТКИ И ЛИНКОВЕ (ВРЪЗКИ)

За преки или косвени препратки към външни уебсайтове („линкове“), които се намират извън зоната на отговорност на автора, би възникнало задължение за отговорност само в случай, че той е бил запознат с незаконното им съдържание и е било технически възможно и разумно да се предотврати тяхното използване.

Авторът изрично декларира, че към момента на настройката на връзкате със съответните страници чрез линк, те са били без незаконно съдържание. Авторът няма влияние върху текущото и бъдещото оформление и съдържание на свързаните страници. Поради това, той изрично се разграничава от съдържанието на всички свързани с линковестраници, които са променени след първоначалното създаване на връзкате. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки, зададени в рамките на собствената интернет страница, както и за записи на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми и списъци за изпращане на имейли, създадени от автора. За незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, носи собственикът на страницата, към която е направена препратката, а не този, който чрез линк прави връзка към съответната страница.

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Авторът се стреми да спазва авторските права на графичните, звуковите, видео, текстови документи, използвани във всички публикации или да ползва създадени от самия него, както и такива свободни от лиценз.

Всички търговски марки и запазени знаци, споменати в интернет предложението и евентуално защитени от трети страни, се подчиняват без ограничения на разпоредбите на съответно валидния закон за търговските марки и правата за собственост на съответните регистрирани собственици. Самият факт, че се споменава търговска марка, не трябва да води до заключението, че тя не е защитена от правата на трети страни!

Авторските права за публикуването на създадените от автора обекти на страниците, остават единствено и само собственост на автора. Възпроизвеждането или използването на такива графични, звукови, видео и текстови материали в други електронни или печатни издания не е разрешено без изричното съгласие на автора.

4. ЗАЩИТА НА ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В случай че в рамките на интернет предложението се дава възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), предоставянето на тези данни от страна на потребителя се извършва изрично доброволно. Използването и плащането на всички предлагани услуги е разрешено – ако и доколкото това е технически възможно и разумно – без уточняване на лични данни, респективно чрез въвеждане на анонимни данни или псевдоним.

5. ПРАВНА ВАЛИДНОСТ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Това отказване от отговорност трябва да се счита за част от интернет публикацията, от която сте били отправени. Ако раздели или отделни условия на настоящото изявление не са законни или са непълни, съдържанието или валидността на останалите части остават независими от този факт.

 

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализи, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на ползването на посетения от Вас уебсайт. Информацията генерирана от„ бисквитките“ за Вашето използване на този уебсайт (включително Вашия IP адрес) се предадава и съхранява от Google на сървърите в САЩ. Google ще използва тази информация за оценка на дейността на уебсайта, за съставяне на отчети за използването му пред операторите и за предоставяне на други услуги, свързани с дейността на сайта и използването на интернет. В нито един момент и при никакви обстоятелства получената по този начин информация няма да бъде асоциирана с лична, идентифицираща информация. Google може също така да прехвърля тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или доколкото трети страни обработват тези данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да свързва Вашия IP адрес с други данни на Google. Можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки“, като съответно настроите софтуера на браузъра си. Моля, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този сайт. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на събраните за Вас данни от Google по начина и за целите, посочени по-горе.