skip to Main Content
sclogosimple
Sun Contracting
Фотоволтаични договори за търговския, промишления и публичния сектор.
Photovoltaik Contracting (фотоволтаичните договори) на Sun Contracting позволява потребителите да използват фотоволтаични системи без никакви инвестиционни разходи. Цялата система се монтира на Вашия покрив и управлява от Sun Contracting AG. Вие използвате генерираната слънчева енергия директно за производството си и се възползвате от дългосрочно намаляване на енергийните разходи.

Не е необходим капитал

Вие не закупувате фотоволтаичната система – ние Ви я предоставяме на разположение на покрива и я управляваме. Ето защо не е необходим капитал, инвестиция или авансово плащане.

Оразмеряване според енергийните Ви нужди

Размерът и мощността на фотоволтаичната система се планират индивидуално според настоящите и бъдещите енергийни нужди. Вземат се предвид бъдещото развитие на Вашата компания, за да се покрият оптимално нуждите Ви от електроенергия в дългосрочен план и да се гарантира възможно най-голямо намаляване на енергийните разходи.

Фиксирани разходи за ток чрез енергийна компенсация

За използването на слънчевата енергия Вие ни заплащате енергийна компенсация, която се базира на действителния добив на електроенергия от фотоволтаичната система. Това обезщетение не е променливо и чрез пускане в действие на системата Ви защитава от увеличение на цените на електроенергията при доставчика.

Слънчева енергия директно за Вашата продукция

Производството на електроенергия се осъществява директно на Вашия покрив и се влива в производството. Целта е възможно най-пълно да се използва генерираната слънчева енергия и свеждане до минимум на възможната връзка с мрежата.

Незабавна амортизация на фотоволтаичната система

Чрез премахването на разходите по изграждане на системата и чрез фиксираната енергийна компенсация, фотоволтаичната система се изплаща сама за себе си веднага след пускането в експлоатация.

Максимално намаляване на разходите

Ние проектираме Вашата фотоволтаична система по такъв начин, че връзката с мрежата да се сведе до минимум и по този начин Ви позволяваме възможно най-голяма независимост от цената на електроенергията и повишаването на таксите от доставчика. И тъй като покривате голяма част от енергийните си нужди сами и енергийната компенсация е фиксирания, спестяванията Ви се увеличават постоянно през целия период на договора.

Прехвърляне на собствеността след 18 години

След края на срока на договора фотоволтаичната система няма да бъде демонтирана, ами се превръща във Ваша собственост. От този момент нататък можете да използвате произведената слънчева енергия безплатно. Срокът на договорът се уговаря индивидуално с Вас, но неговата продължителност е най-малко 18 години.

Няма разходи за поддръжка и обслужване

През периода на договора ние извършваме всички дейности по поддръжката и ремонта. Това включва и всички кабели, инвертори, контролни устройства и т.н. Освен това, постоянно се наблюдават функциите и производителността на Вашата система, като така избягваме загубата на приходи и гарантираме най-доброто обслужване.

Висококачествени компоненти и иновативни технологии

Sun Contracting е дългосрочна и устойчива концепция, затова се инсталират само висококачествени и издръжливи инженерни компоненти. Това включва не само модулите и инвертора, но и допълнителни енергийни регулатори, акумулатор на енергия и други аксесоари, които максимално увеличават собствената консумация на слънчева енергия при работа.

Най-малко 25 години гаранция на модулите

Ние използваме само фотоволтаични модули с 25 годишна гаранция за линейна мощност от производителя. Тази гаранция обаче не означава, че след 25 години фотоволтаичната система е дефектна! Модулите са доказали, че работят поне 35 години без значителни загуби на производителност, което се потвърждава от последните проучвания.

ПРЕДПОСТАВКИ

 • Бизнес експлоатация или публична институция
 • Дневно енергийно потребление над 20 000 kWh годишно
 • Местоположение на покрива в Европа
 • Много добро състояние на покривната площ
 • Уточнени статични изисквания
 • Без засенчване на покривната повърхност
 • Наклон на покрива между 0 и 45 градуса
 • Подходящо изложение на покрива (юг, югозапад, югоизток)
 • Покривната повърхност да отговаря на изискванията най-малко 20 години
 • Трябва да е възможна регистрацията в имотния регистър

CONTRACTING ФАКТИ

 • Не е необходим капитал
 • Иновативна технология с висококачествени компоненти
 • Минимум 25 години линейна гаранция на фотоволтаичните модули
 • Без разходи по поддръжка и ремонт
 • 100% сигурност на доставките
 • Монтаж от сертифицирана специализирана фирма

SAFETY FIRST

 • Застраховка Всички рискове (вкл. срещу природни бедствия)
 • Постоянен мониторинг и обслужване на системата, дистанционна поддръжка
 • Сервитутното право на покрива се вписва в имотния регистър (защита от фалит, продажба, смърт, търг)
 • Реална стойност на фотоволтаичната система
sclogosimple
100% ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО – БЕЗ РАЗХОДИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ
Фотоволтаичното договаряне е подходящо за търговски и промишлени предприятия, селскостопански сгради, обществени институции, многофамилни сгради и хотели или заведения за обществено хранене. Предпоставка е висока дневна консумация на електроенергия, в най-добрия случай дори и през почивните дни. Проектите са обезпечени с потребителски и приемателни договори. Срокът е 18 години.

ПРИМЕР ЗА АВСТРИЙСКА ФИРМА – 30 ГОДИНИ

52,450 kWh дневно потребление на електроенергия, фотоволтаична система с 49,95 kWp номинален капацитет, 0,183 EUR на kWh нето, прехвърляне на собственост след 18 години, повишаване на цената на електроенергията с 1,5% годишно.

Нашите референтни системи
Показани са 1 - 20 от 168
KWP
Избор на държави
Категории
Вид системи
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
16.17 kWp
Брой модули:
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
15,135.00
49733 Haren
Германия
Търговска експлоатация
683.76 kWp
Брой модули:
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh/годишно
592,525.00
4710 Tollet
Австрия
Селско стопанство
23.65 kWp
Брой модули:
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh/годишно
23,616.00
4616 Weißkirchen
Австрия
Търговска експлоатация
245.84 kWp
Брой модули:
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh/годишно
236,448.00
9484 Nendeln
Лихтенщайн
Публичен сектор
9.31 kWp
Брой модули:
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh/годишно
8,006.60
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
10.29 kWp
Брой модули:
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh/годишно
10,327.00
14913 Jüterbog
Германия
Търговска експлоатация
75.10 kWp
Брой модули:
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh/годишно
68,941.80
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
10.53 kWp
Брой модули:
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh/годишно
10,617.00
9491 Ruggell
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
11.27 kWp
Брой модули:
46
Risen SYP245S
Kostal Piko 3.0
kWh/годишно
10,340.00
9496 Balzers
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
5.14 kWp
Брой модули:
21
Kyocera schwarz
Kostal Piko 5.5
kWh/годишно
5,503.90
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
4.41 kWp
Брой модули:
18
Trina TSM-245PC05
Kaco Powador 4202
kWh/годишно
4,120.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
5.63 kWp
Брой модули:
23
LDK-245P-20
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh/годишно
5,634.36
9498 Planken
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.86 kWp
Брой модули:
28
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
7,440.90
9494 Schaan
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.37 kWp
Брой модули:
26
Risen SYP245S
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
5,443.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.86 kWp
Брой модули:
28
Trina TSM-245PC05
Delta Solivia 3.3 EU G3
kWh/годишно
6,626.76
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
6.86 kWp
Брой модули:
28
LDK-245P-20
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
6,702.22
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
7.11 kWp
Брой модули:
29
Trina TSM-245PC05
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh/годишно
6,803.20
9498 Planken
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
7.00 kWp
Брой модули:
28
Risen SYP250P
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
6,620.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
8.57 kWp
Брой модули:
35
Trina TSM-245PC0
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
8,922.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
Търговска експлоатация
8.33 kWp
Брой модули:
34
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
7,548.00