skip to Main Content
sclogosimple-80x80
Sun Contracting
Photovoltaic Contracting – ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
Photovoltaic Contracting на Sun Contracting AG позволява ползването
на фотоволтаична система без инвестиционни разходи. Цялата фотоволтаична система
се изгражда върху вашия покрив и се управлява от Sun Contracting AG.
Разходите по инсталирането, обслужването и поддръжката са поети
от нас – Вие нямате разходи по време на срока на договора.

НЕ ВИ Е НУЖНО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ

Вие не закупувате фотоволтаичната система, ние Ви я предоставяме за ползване върху Вашето собствено покривно пространство и я управляваме. По време на Соntracting (договорения период) нямате никакви разход. Не е необходимо капиталовложение, инвестиция или авансово плащане.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА

След края на срока на договора фотоволтаичната система няма да бъде демонтирана, тя ще се превърне във Ваша собственост. Така, че от този момент нататък Вие ще използвате безплатно произведената слънчева енергия за Вашите нужди или ще я ползвате за захранване на електрическата мрежа. Срокът на Contracting (договора) се определя индивидуално с Вас, но е най-малко 18 години в Австрия и съответно 20 години в Германия.

БЕЗ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

През периода на договора ние се грижим изцяло за обслужването и поддръжката. Включени са всички кабели, инвертори, контролни устройства и т.н. Също така производителността и функционирането на Вашата фотоволтаична система се следят непрекъснато. По този начин се избягва спиране на производствения процес на системата и се подсигурява най-доброто обслужване.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ КОМПОНЕНТИ И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Sun Contracting е дългосрочна и устойчива концепция, при която се използват само висококачествени и дълготрайни технически компоненти. Включени са както модулите и инверторите, така и опционалните енергийни регулатори, акумулаторната батерия и останалото спомагателно оборудване, което оптимизира собственото потребление на слънчева енергия във Вашето производство.

МИНИМУМ 25 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ НА МОДУЛИТЕ

Ние използваме само фотоволтаични модули с 25-годишна линейна гаранция от производителя. Това обаче не означава, че фотоволтаичната система ще се повреди след 25 години! Много фотоволтаични системи работят повече от 35 години без значителна загуба на производителността си. (Пример: Университета за приложни науки Южна Швейцария, 10 kWp система построена през 1982 г.)

СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Фотоволтаикът е много повече от само един екологичен енергиен източник. Благодарение на надеждната си технология и дългия си срок на експлоатация, фотоволтаичните системи са печелившия и лесен начин за производство на електроенергия. Под фотоволтаика се разбира преобразуването на слънчевата светлина в електрическа енергия. Слънчевите клетки са свързани последователно или паралелно и превръщат светлината в напрежение. Клетките се състоят от силициеви кристали. Силицият е вторият най-разпространен елемент на нашата планета и се счита, че е достъпен в неограничено количество. Освен това е възможно химическото му производство. Конвенционалните фотоволтаични модули са изградени от няколко слоя. Преобразуването на слънчевата светлина в електрическо напрежение се извършва в клетките от силициеви кристали, които се намират в

най-вътрешния слой на модула. Фотоволтаичните модули се предлагат в много изпълнения, в зависимост от предназначението и конструкцията им, като силициевите клетки винаги са в основата на тази технология.

ES GEHT UM EFFIZIENZ

Фотоволтаикът е много повече от само един екологичен енергиен източник. Благодарение на надеждната си технология и дългия си срок на експлоатация, фотоволтаичните системи са печелившия и лесен начин за производство на електроенергия. Под фотоволтаика се разбира преобразуването на слънчевата светлина в електрическа енергия. Слънчевите клетки са свързани последователно или паралелно и превръщат светлината в напрежение. Клетките се състоят от силициеви кристали. Силицият е вторият най-разпространен елемент на нашата планета и се счита, че е достъпен в неограничено количество. Освен това е възможно химическото му производство. Конвенционалните фотоволтаични модули са изградени от няколко слоя. Преобразуването на слънчевата светлина в електрическо напрежение се извършва в клетките от силициеви кристали, които се намират в най-вътрешния слой на модула. Фотоволтаичните модули се предлагат в много изпълнения, в зависимост от предназначението и конструкцията им, като силициевите клетки винаги са в основата на тази технология.

НАШИТЕ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ
Показани са 1 - 20 от 169
KWP
Избор на държави
Категории
Вид системи
5272 Treubach
Австрия
ОЩЕСТВЕН СЕКТОР
14.82 kWp
Брой модули:
57
Amerisolar AS-6P30
Sungrow 15KTL
kWh/годишно
13,545.48
4616 Weißkirchen
Австрия
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
245.84 kWp
Брой модули:
878
Trina Solar TSM-280-PD05
SMA Sunny Tripower CORE1
kWh/годишно
236,448.00
49733 Haren
Германия
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
683.76 kWp
Брой модули:
2,442
Canadian Solar CS6K-280M
Kaco Blueplanet 50.0 TL3XL-INT, blueplanet 10.0 TL3-INT
kWh/годишно
592,525.00
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
16.17 kWp
Брой модули:
66
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
15,135.00
4710 Tollet
Австрия
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
23.65 kWp
Брой модули:
86
Trina Solar TSM -275-PD05
Huawei Sun2000-20KTL
kWh/годишно
23,616.00
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
10.29 kWp
Брой модули:
42
LDK-245P-20
Delta Solivia 11 EU G4
kWh/годишно
10,327.00
14913 Jüterbog
Германия
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
75.10 kWp
Брой модули:
273
Trina Solar TSM-275-PD05
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
kWh/годишно
68,941.80
9484 Nendeln
Лихтенщайн
ОЩЕСТВЕН СЕКТОР
9.31 kWp
Брой модули:
38
Trina TMS-250 PC05
Siemens Sinvert PVM10
kWh/годишно
8,006.60
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
10.53 kWp
Брой модули:
43
LDK-245P-20
Kostal Piko 10.1
kWh/годишно
10,617.00
9496 Balzers
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
5.14 kWp
Брой модули:
21
Kyocera schwarz
Kostal Piko 5.5
kWh/годишно
5,503.90
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
4.41 kWp
Брой модули:
18
Trina TSM-245PC05
Kaco Powador 4202
kWh/годишно
4,120.20
9491 Ruggell
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
11.27 kWp
Брой модули:
46
Risen SYP245S
Kostal Piko 3.0
kWh/годишно
10,340.00
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
6.86 kWp
Брой модули:
28
LDK-245P-20
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
6,702.22
9498 Planken
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
6.86 kWp
Брой модули:
28
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
7,440.90
9494 Schaan
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
6.37 kWp
Брой модули:
26
Risen SYP245S
Kostal Piko 7.0
kWh/годишно
5,443.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
5.63 kWp
Брой модули:
23
LDK-245P-20
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh/годишно
5,634.36
9497 Triesenberg
Лихтенщайн
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
8.74 kWp
Брой модули:
33
Trina TSM-265CS05A.08 Honey
Sungrow 10KTL
kWh/годишно
8,442.84
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
8.57 kWp
Брой модули:
35
Trina TSM-245PC0
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
8,922.20
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
8.33 kWp
Брой модули:
34
Trina TSM-245PC05
Kostal Piko 8.3
kWh/годишно
7,548.00
9493 Mauren
Лихтенщайн
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
7.11 kWp
Брой модули:
29
Trina TSM-245PC05
Delta Solivia 2.5 EU G3
kWh/годишно
6,803.20