skip to Main Content
V zadnjih mesecih je bil trend naraščanja cen električne energije več kot očiten. Septembra 2021 je „sončna elektrika“ na borzi električne energije dosegla najvišjo vrednost doslej. Cena električne energije iz sonca je bila v povprečju več kot enajst centov na kilovatno uro.   Energetska kriza pretresa cel svet. Cene surove
Razmere na svetovnih energetskih trgih so napete. Komisija EU je zdaj kot načrt B pripravila zelo jasna priporočila za ukrepanje, katerih rešitev so pogodbe o prodaji in nakupu električne energije, angl. „Power Purchase Agreements“ (v nadaljevanju: „PPA“). Namen tovrstnih pogodb o dobavi električne energije je ublažiti rast cen električne energije.
Širitev fotovoltaike na strešne površine ne zadostuje za doseganje podnebnih ciljev. Tega se zaveda še ena nemška dežela tj. Porenje-Pfalška. Pred kratkim objavljen vodnik za sončne parke in v prihodnost usmerjen katalog ukrepov sta idealna tudi za podjetje Sun Contracting.   Vlada zvezne dežele Porenje-Pfalške je pripravila vodnik, ki vsebuje
O tem, kako „enormen“ potencial se skriva v agrofotovoltaiki, se veliko govori. Poudarek je predvsem na velikih prednostih, ki jih prinaša takovrstno združevanje kmetijstva in proizvodnje električne energije. Družba Sun Contracting se poleg proizvodnje električne energije osredotoča zlasti na dve pomembni temi: to sta mikroklima in zaščita vrst.   Dvojna