skip to Main Content

9493 Mauren

Kratek pregled podatkov o projektu
Lihtenštajn
Število modulov:
440
kWh na leto
105.727,00
107,80 kWp
Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
Trina TSM-PC05-245
Fotografije