skip to Main Content

4600 Wels

Kratek pregled podatkov o projektu
Avstrija
Število modulov:
347
kWh na leto
316.708,60
94,51 kWp
Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
Fotografije