skip to Main Content

9498 Planken

Stručný prehľad projektových údajov
Lichtenštajnsko
kus panelov:
28
kWh/rok
7.440,90
6,86 kWp
Kostal Piko 7.0
Trina TSM-245PC05
fotografie