skip to Main Content

4710 Tollet

Stručný prehľad projektových údajov
Rakúsko
kus panelov:
86
kWh/rok
23.616,00
23,65 kWp
Huawei Sun2000-20KTL
Trina Solar TSM -275-PD05
fotografie