skip to Main Content

14913 Jüterbog

Stručný prehľad projektových údajov
Nemecko
kus panelov:
273
kWh/rok
68.941,80
75,10 kWp
Huawei Sun2000-12KTL, Sun 2000-33KTL-A
Trina Solar TSM-275-PD05
fotografie