skip to Main Content
sclogosimple-80x80
Sun Contracting - Rakúsko
PRE PODNIKY, PRIEMYSEL A VEREJNÝ SEKTOR
Photovoltaic Contracting spoločnosti Sun Contracting AG umožňuje komerčným zákazníkom využívať fotovoltické zariadenie bez investičných nákladov. Kompletný fotovoltický systém je nainštalovaný a prevádzkovaný na Vašej streche spoločnosťou Sun Contracting AG. Vyrobenú solárnu elektrinu využívate priamo vo Vašej prevádzke ťažíte z dlhodobého zníženia Vašich nákladov na elektrickú energiu.

Žiadne investičné náklady

Fotovoltické zariadenie nekupujete, dáme Vám ho k dispozícii my a budeme ho za poplatky za energie prevádzkovať na Vašej streche. Inštaláciou fotovoltického zariadenia na Vašej streche Vám nevzniknú počas doby trvania zmluvy žiadne náklady. Preto nie je potrebný žiaden kapitál, investícia, alebo záloha pre dovoz, montáž, alebo materiál.

Okamžitá amortizácia fotovoltického zariadenia

Fotovoltické zariadenie sa pre Contracting zákazníkov amortizuje hneď po uvedení do prevádzky, a to vďaka nulovým zriaďovacím nákladom a pevne stanoveným platbám za elektrické energie.

Pevne stanovené náklady na elektrinu na základe poplatkov za elektrickú energiu

Za používanie solárnej elektriny nám budeteplatiť sumu, ktorá sa určí podľa skutočného energetického výnosu fotovoltického zariadenia. Tieto poplatky nepodliehajú žiadnym výkyvom a oddeľujú Vás, úmerne k výnosu zariadenia, od zvýšenia cien za elektrinu či zdražovania zo strany dodávateľov.

Slnečná energia priamo pre Vašu výrobu

Výroba elektrickej energie prebieha priamo na. Vašej streche a prúdi do Vašej výroby. Cieľom je, čo najefektívnejšie využiť vyrobenú solárnu energiu počas prevádzky a vyhnúť sa tak dodávke do distribučnej siete, aby sa minimalizoval možný sieťový odber.

Maximálne zníženie nákladov

Vaše fotovoltické zariadenie navrhneme tak, aby Vaše sieťové pripojenie bolo minimálne a umožnilo Vám tak čo najväčšiu možnú nezávislosť od zvyšovania cien elektrickej energie a sieťových poplatkov. Keďže väčšinu svojej spotreby energie si už budete pokrývať sami a úhrada za elektrinu je pevne stanovená, úspora na Vašej strane sa bude kontinuálne zvyšovať počas celej doby trvania zmluvy.

Dimenzovanie podľa Vašej spotreby energie

Veľkosť a výkon fotovoltického zariadenia sú plánované individuálne a berú do úvahy Vašu aktuálnu a budúcu spotrebu elektrickej energie. Zohľadňuje sa pritom vývoj Vašej firmy do budúcnosti, a to tak, aby sa z dlhodobého hľadiska optimálne pokryla spotreba elektrickej energie a aby bolo zaručené čo najväčšie zníženie nákladov za elektrickú energiu.

Pridaná hodnota po ukončení doby trvania zmluvy

Po ukončení doby trvania zmluvy fotovoltické zariadenie nebude odinštalované, ale prejde, ak si to prajete, do Vášho vlastníctva. Od tejto chvíle budete vyrobenú solárnu elektrinu využívať bezplatne, hradíte ale náklady za údržbu. Doba trvania zmluvy, ako aj jej možné predĺženie sa určuje vždy na základe individuálnej dohody, vždy však minimálne na 20 rokov.

Žiadne náklady na údržbu a opravy

Počas doby trvania zmluvy budeme zabezpečovať všetky opravy a údržbu. To zahŕňa všetky káble, meniče, riadiace jednotky a pod. Okrem toho neustále sledujeme fungovanie a výkon Vášho zariadenia. Takto zabraňujeme výpadkom v dodávke energie a zabezpečujeme ten najlepší servis.

Vysokokvalitné komponenty a inovatívna technika

Vysokokvalitné komponenty a inovatívna technika Sun Contracting je dlhodobý a stabilný koncept, preto pri montáži používame výlučne vysokokvalitné technické komponenty s dlhou dobou životnosti. Týka sa to nielen panelov a meničov, ale aj voliteľných regulátorov, akumulátorov a ďalších doplnkových zariadení, ktoré maximalizujú vlastnú spotrebu slnečnej elektrickej energie vo Vašej prevádzke.

Minimálne 25 ročná záruka výkonu panelov

Používame výlučne fotovoltické panely s 25-ročnou zárukou lineárneho výkonu od výrobcu. Záruka na výkon však neznamená, že fotovoltické zariadenie bude po 25 rokoch nefunkčné! Mnohé fotovoltické zariadenia fungujú viac ako 35 rokov bez významnejšej straty výkonu. (Príklad: Fachhochschule Südschweiz, 10 kWp, inštalácia zariadenia v 1982)

sclogosimple-80x80
PHOTOVOLTAIC CONTRACTING
Photovoltaic Contracting (zazmluvnenie fotovoltiky) je model pre komerčných zákazníkov, vďaka ktorému môžete využívať fotovoltické zariadenie vo svojej prevádzke, a to bez akýchkoľvek investičných nákladov. Potrebnú energiu čerpáte vďaka slnečnej elektrickej energii zo strechy budovy Vašej firmy a ťažíte tak z pevne stanovených nákladov za elektrickú energiu.
Spoločnosť Sun Contracting AG nainštaluje fotovoltické zariadenie na strechu Vašej firemnej budovy. Nadimenzovanie bude závisieť od Vašej dennej spotreby elektrickej energie. Vyrobenú elektrinu budete využívať priamo vo svojej výrobe a budete platiť pevne stanovenú sumu za elektrinu, ktorá sa určí na základe skutočného výnosu fotovoltického zariadenia. Vaše náklady na energie tak nebudú podliehať výkyvom a sú optimálne kalkulovateľné. Po uplynutí minimálnej doby trvania zmluvy 20 rokov, môže fotovoltické zariadenie prejsť do Vášho vlastníctva a od tohto momentu využívate vyrobenú slnečnú energiu bezplatne. Ste však zodpovední za údržbu. Doba trvania zmluvy môže byť predĺžená a Vy môžete naďalej pohodlne využívať zvýhodnené tarify – bez nákladov za údržbu a bez rizika.

PREDPOKLADY

 • využiteľná plocha strechy väčšia ako 1000 m2
 • miesto inštalácie (strecha) sa nachádza v Rakúsku
 • bezchybný stav Vašej strechy (nová alebo zrekonštruovaná), ktorá bude vyhovovať požiadavkam po dobu min. 20 rokov
 • musia byť splnené statické požiadavky na zriadenie fotovoltického zariadenia
 • žiadne zatienenie strešnej plochy (stromy, komín, atď.)
 • sklon strechy medzi 0° a 45°
 • orientácia strechy na juh, juhozápad alebo juhovýchod
 • možný zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností

CONTRACTING FAKTY

 • nie je potrebná žiadna investícia na materiál, dovoz a montáž
 • inovatívna technika s vysokokvalitnými komponentmi
 • minimálne 25 ročná lineárna záruka výkonu na fotovoltické panely
 • žiadne náklady na údržbu a opravy počas doby trvania zmluvy
 • 100% istota dodávky energie
 • Inštalácia certifikovanou spoločnosťou

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 • poistenie bežných rizík, straty výnosov a povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou
 • stála kontrola a servis zariadenia, údržba na diaľku
 • vecné bremeno užívania strechy bude zapísané do katastra nehnuteľností
 • vecná hodnota samotného fotovoltického zariadenia
sclogosimple-80x80
100% SOLÁRNA ELEKTRINA, ŽIADNE INVESTIČNÉ NÁKLADY
Náš Photovoltaic Contracting je vhodný pre komerčné a priemyselné podniky, poľnohospodárov, verejné zariadenia, väčšie bytové domy a hotelové či gastronomické prevádzky. Predpokladom je vysoká
denná spotreba elektrickej energie, v ideálnom prípade aj počas víkendov. Projekty sú zabezpečené zmluvami o používaní a odbere. Doba trvania zmluvy je 20 rokov.
PRÍKLAD PODNIKU V RAKÚSKU – 30 ROKOV
Predpoklad: 104.900 kWh celková spotreba elektrickej energie, z toho 52.450 kWh denná spotreba za rok, menovitý výkon fotovoltického zariadenia 49,95 kWp, 0,183 EUR za kWh netto, prevod vlastníctva po 20 rokoch, zvýšenie ceny za elektrinu 1,5% p.a

Prosím berte na vedomie, že na Photovoltaic Contracting projekty spoločnosti Sun Contracting je čakacia listina. Realizované budú iba vybrané a overené projekty. Výber a overovanie prebieha výlučne prostredníctvom tímu Sun Contracting AG.

KONTAKTUJTE NÁS

  Na použitie overenia CAPTCHA potrebujete mať nainštalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.

  SUN CONTRACTING AG

  Landstrasse 15
  FL-9496 Balzers

  E-Mail: office(at)sun-contracting.com

  Tel.: +41 44 551 00 40

  REFERENCIE
  Zobraziť 1 - 20 z 258
  KWP
  Vybrať krajinu
  9261 Cankova
  Slovinsko
  50.00 kWp
  počet panelov:
  200
  Renesola - JC250M-24/Bb
  Kstar KSG
  kWh/rok
  44,550.00
  9250 Gornja Radgona
  Slovinsko
  542.00 kWp
  počet panelov:
  2,168
  Renesola - JC250M-24/Bb
  Kstar KSG
  kWh/rok
  519,236.00
  9493 Mauren
  Lichtenštajnsko
  107.80 kWp
  počet panelov:
  440
  Trina TSM-PC05-245
  Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
  kWh/rok
  105,727.00
  4050 Traun
  Rakúsko
  20.25 kWp
  počet panelov:
  75
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  20,130.00
  4240 Freistadt
  Rakúsko
  44.82 kWp
  počet panelov:
  166
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  44,800.00
  4190 Bad Leonfelden
  Rakúsko
  29.70 kWp
  počet panelov:
  110
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh/rok
  29,850.00
  4616 Weißkirchen
  Rakúsko
  245.84 kWp
  počet panelov:
  878
  Trina Solar TSM 280PP-H
  SMA Sunny Tripower Core1
  kWh/rok
  236,448.00
  4614 Marchtrenk
  Rakúsko
  266.00 kWp
  počet panelov:
  950
  Trina Solar TSM Honey
  Sungrow SG80KTL und Sungrow SG30KTL-M
  kWh/rok
  265,500.00
  4650 Lambach
  Rakúsko
  269.04 kWp
  počet panelov:
  944
  Trina Solar TSM-285-PD05
  SMA STP50-40
  kWh/rok
  275,465.00
  4600 Wels
  Rakúsko
  94.51 kWp
  počet panelov:
  347
  JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
  Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
  kWh/rok
  316,708.60
  4407 Steyr
  Rakúsko
  49.28 kWp
  počet panelov:
  176
  JKM280PP-60-J4
  Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Eco 25.0-3-S light
  kWh/rok
  307,241.00
  4910 Ried im Innkreis
  Rakúsko
  50.40 kWp
  počet panelov:
  180
  JKM280PP-60-J4
  Fronius Eco 25.0-3-S
  kWh/rok
  254,384.00
  4204 Haibach
  Rakúsko
  34.56 kWp
  počet panelov:
  128
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Symo 10.0-3-M light
  kWh/rok
  34,000.00
  4183 Traberg
  Rakúsko
  44.82 kWp
  počet panelov:
  166
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  44,650.00
  3250 Wieselburg
  Rakúsko
  4.80 kWp
  počet panelov:
  16
  Luxor Secure Line M60/300W
  Zeversolar Eversol TLC 5000
  kWh/rok
  4,530.00
  3250 Wieselburg
  Rakúsko
  14.84 kWp
  počet panelov:
  50
  ECO LINE GLAS-GLAS M60/300W
  SMA STP 15000TL-30
  kWh/rok
  14,724.60
  4064 Oftering
  Rakúsko
  8.25 kWp
  počet panelov:
  30
  Trina Solar TSM Honey
  Fronius Symo 8.2-3-M
  kWh/rok
  8,150.00
  4280 Königswiesen
  Rakúsko
  31.05 kWp
  počet panelov:
  115
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh/rok
  30,585.00
  4311 Alberndorf
  Rakúsko
  21.06 kWp
  počet panelov:
  78
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  21,050.00
  4312 Ried in der Riedmark
  Rakúsko
  29.70 kWp
  počet panelov:
  110
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh/rok
  30,250.00

  SUN CONTRACTING AG
  Landstrasse 15
  FL-9496 Balzers
  E-Mail: office(at)sun-contracting.com
  Tel.: +41 44 551 00 40

  INNOVATING
  ENERGY CONCEPTS