skip to Main Content
sclogosimple-150x150
Sun Contracting - Nemecko
PRISPEJTE VLASTNOU STRECHOU K BUDÚCNOSTI ČISTEJ ENERGIE
Poskytnutím Vašej strešnej plochy aktívne prispievate k budúcnosti čistej energie a ťažíte z prenájmu Vašej strechy. Vyrobenú solárnu elektrickú energiu môžete aj sami odoberať a znížiť tým svoje výdavky na elektrickú energiu.

Nepotrebujete žiadny počiatočný kapitál

S fotovoltickým zariadením na Vašej streche Vám počas doby trvania zmluvného vzťahu nevznikajú žiadne náklady – či už na inštaláciu, servis, alebo údržbu zariadenia. Z Vašej strany nie je potrebný žiadny peňažný vklad, žiadna investícia ani záloha.

Dlhodobé prenajímanie strešnej  plochy

Namiesto toho, aby ste Vašu strechu nechali nevyužitú, poskytnete nám ju k dispozícii a my na nej nainštalujeme fotovoltické zariadenie. Na oplátku Vám my budeme odvádzať nájom za strechu a vy tak budete ťažiť z finančného príspevku. Nájomné za strechu Vám bude vyplatené buď jednorázovo alebo mesačne, to rozhodnete Vy.

Rozumné využívanie ako prínos k trvalej udržateľnosti

Poskytnutím Vašej strechy prispejete významným spôsobom k energetickej budúcnosti Nemecka, namiesto toho, aby ste plochu nechali nevyužitú. Vyrobená solárna elektrina prispieva k trvalo udržateľnej výrobe elektrickej elektriny v Nemecku a poskytuje väčšiu nezávislosť od fosilných palív a atómovej energie.

Fixné náklady na energie pri odbere elektriny

Pri odbere solárnej elektriny profitujete z fixných nákladov na elektrinu, keďže tieto poplatky nepodliehajú výkyvom. Využívaním solárnej elektriny sa navyše oslobodíte, primerane k príjmom z investície, od cenového navýšenia a zdražovania správcom siete.

Prevedenie vlastníctva po 20-tich rokoch

Po ukončení doby trvania zmluvy (Contracting) nebude zariadenie odstránené, ale prejde do Vášho vlastníctva. Od tohto momentu využívate vyprodukovanú solárnu elektrinu bezplatne, alebo profitujete z príspevku na tarifu. Doba trvania zmluvy je predmetom dohody, minimálna doba je však 20 rokov.

Žiadne náklady na opravu a údržbu

Počas doby trvania zmluvy zabezpečíme všetky opravy a údržby. To zahŕňa všetky káble, meniče, riadiacu jednotku atď. Okrem toho neustále sledujeme fungovanie a výkon Vášho zariadenia. Vyhneme sa tak výpadkom v dodávke a zabezpečíme čo najlepší servis.

Vysokokvalitné komponenty a inovatívna technika

Sun Contracting je dlhodobý a udržateľný koncept, preto inštalujeme výhradne komponenty vysokej kvality s dlhodobou životnosťou. K tomu patria nielen panely a menič, ale aj regulátory, akumulátory a ďalšie prídavné zariadenia, ktoré zabezpečia maximálne využitie solárnej energie vo vašej prevádzke.

Záruka výkonu modulov fotovoltických panelov minimálne 25 rokov

Používame výlučne fotovoltické panely s 25 ročnou lineárnou garanciou výkonu danou výrobcom. Táto garancia výkonu však neznamená, že je fotovoltické zariadenie po 25 rokoch nefunkčné! Veľa fotovoltických zariadení funguje viac ako 35 rokov bez významných výkonnostných strát. (Príklad: dnešná Fachhochschule Südschweiz, 10kWp, postavená v roku 1982)

PREDPOKLADY

 • strecha (miesto inštalácie) sa nachádza na území Nemecka
 • bezchybný stav strechy (nová alebo sanovaná), ktorá spĺňa požadovaný stav min. 20 rokov
 • splnené statické požiadavky na zriadenie fotovoltického zariadenia
 • žiadne zatienenie strešnej plochy (stromy, komín, atď.)
 • sklon strechy medzi 0° a 45°
 • orientácia strechy na juh, juhozápad alebo juhovýchod
 • musí existovať možnosť zápisu vecného bremena do katastra

FAKTY O CONTRACTINGU

 • nie sú potrebné žiadne investície na materiál, dodávku a montáž
 • inovatívna technológia s vysokokvalitnými komponentmi
 • minimálne 25 ročná lineárna garancia výkonu na fotovoltické panely
 • žiadne náklady na údržbu a opravy počas doby trvania zmluvy
 • inštalácia certifikovanou spoločnosťou

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 • poistenie bežných rizík, straty výnosov a povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pravádzkou
 • nepretržité sledovanie a servis zariadenia, údržba na diaľku
 • vecné bremeno užívania strechy bude zapísané do katastra nehnuteľností
 • vecná hodnota fotovoltického zariadenia
sclogosimple-150x150
PHOTOVOLTAIC CONTRACTING
S našim zmluvným modelom nainštalujeme a následne spravujeme fotovoltické zariadenie na streche Vašej budovy. Pre Vás tým nevzniknú žiadne náklady na materiál, dodanie ani montáž, navyše Vám zhodnotíme využívanie Vašej strešnej plochy vo forme strešného prenájmu. Ten Vám bude vyplatený ročne alebo mesačne, to rozhodnete Vy. Poskytnutím strešnej plochy nám umožníte výrobu čistej solárnej energie, ktorá bude dodaná do distribučnej siete, čím sa zvýši podiel trvalo udržateľných energetických zdrojov na výrobe energie v Nemecku.
Vyrobenú elektrinu však môžete aj sami odoberať a tým udržateľne pokryť Vašu spotrebu elektrickej energie.
Nezávisle na tom prejde fotovoltické zariadenie po uplynutí doby trvania zmluvy, ktorá je minimálne 20 rokov, do Vášho vlastníctva.
KONTAKTUJTE NÁS

  Na použitie overenia CAPTCHA potrebujete mať nainštalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.

  SUN CONTRACTING AG

  Landstrasse 15
  FL-9496 Balzers

  E-Mail: office(at)sun-contracting.com

  Tel.: +41 44 551 00 40

  REFERENCIE
  Zobraziť 1 - 20 z 258
  KWP
  Vybrať krajinu
  9261 Cankova
  Slovinsko
  50.00 kWp
  počet panelov:
  200
  Renesola - JC250M-24/Bb
  Kstar KSG
  kWh/rok
  44,550.00
  9250 Gornja Radgona
  Slovinsko
  542.00 kWp
  počet panelov:
  2,168
  Renesola - JC250M-24/Bb
  Kstar KSG
  kWh/rok
  519,236.00
  9493 Mauren
  Lichtenštajnsko
  107.80 kWp
  počet panelov:
  440
  Trina TSM-PC05-245
  Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
  kWh/rok
  105,727.00
  4050 Traun
  Rakúsko
  20.25 kWp
  počet panelov:
  75
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  20,130.00
  4240 Freistadt
  Rakúsko
  44.82 kWp
  počet panelov:
  166
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  44,800.00
  4190 Bad Leonfelden
  Rakúsko
  29.70 kWp
  počet panelov:
  110
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh/rok
  29,850.00
  4616 Weißkirchen
  Rakúsko
  245.84 kWp
  počet panelov:
  878
  Trina Solar TSM 280PP-H
  SMA Sunny Tripower Core1
  kWh/rok
  236,448.00
  4614 Marchtrenk
  Rakúsko
  266.00 kWp
  počet panelov:
  950
  Trina Solar TSM Honey
  Sungrow SG80KTL und Sungrow SG30KTL-M
  kWh/rok
  265,500.00
  4650 Lambach
  Rakúsko
  269.04 kWp
  počet panelov:
  944
  Trina Solar TSM-285-PD05
  SMA STP50-40
  kWh/rok
  275,465.00
  4600 Wels
  Rakúsko
  94.51 kWp
  počet panelov:
  347
  JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
  Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
  kWh/rok
  316,708.60
  4407 Steyr
  Rakúsko
  49.28 kWp
  počet panelov:
  176
  JKM280PP-60-J4
  Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Eco 25.0-3-S light
  kWh/rok
  307,241.00
  4910 Ried im Innkreis
  Rakúsko
  50.40 kWp
  počet panelov:
  180
  JKM280PP-60-J4
  Fronius Eco 25.0-3-S
  kWh/rok
  254,384.00
  4204 Haibach
  Rakúsko
  34.56 kWp
  počet panelov:
  128
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Symo 10.0-3-M light
  kWh/rok
  34,000.00
  4183 Traberg
  Rakúsko
  44.82 kWp
  počet panelov:
  166
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  44,650.00
  3250 Wieselburg
  Rakúsko
  4.80 kWp
  počet panelov:
  16
  Luxor Secure Line M60/300W
  Zeversolar Eversol TLC 5000
  kWh/rok
  4,530.00
  3250 Wieselburg
  Rakúsko
  14.84 kWp
  počet panelov:
  50
  ECO LINE GLAS-GLAS M60/300W
  SMA STP 15000TL-30
  kWh/rok
  14,724.60
  4064 Oftering
  Rakúsko
  8.25 kWp
  počet panelov:
  30
  Trina Solar TSM Honey
  Fronius Symo 8.2-3-M
  kWh/rok
  8,150.00
  4280 Königswiesen
  Rakúsko
  31.05 kWp
  počet panelov:
  115
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh/rok
  30,585.00
  4311 Alberndorf
  Rakúsko
  21.06 kWp
  počet panelov:
  78
  GCL-P6/60
  Fronius Symo 20.0-3-M light
  kWh/rok
  21,050.00
  4312 Ried in der Riedmark
  Rakúsko
  29.70 kWp
  počet panelov:
  110
  GCL-P6/60
  Fronius Eco 27.0-3-S light
  kWh/rok
  30,250.00

  SUN CONTRACTING AG
  Landstrasse 15
  FL-9496 Balzers
  E-Mail: office(at)sun-contracting.com
  Tel.: +41 44 551 00 40

  INNOVATING
  ENERGY CONCEPTS