skip to Main Content

9493 Mauren

Stručný prehľad projektových údajov
Lichtenštajnsko
počet panelov:
440
kWh/rok
105.727,00
107,80 kWp
Delta Energy SOLI VI A 20, Delta Energy SOLI VI A CS 55, Delta Energy SOLI VI A CS 15
Trina TSM-PC05-245
fotografie