skip to Main Content

4600 Wels

Stručný prehľad projektových údajov
Rakúsko
počet panelov:
347
kWh/rok
316.708,60
94,51 kWp
Fronius Eco 25.0-3-S, Fronius Symo 20.0-3-M
JKM280PP-60-J4, Trina TSM-275-PD05
fotografie