skip to Main Content

4204 Haibach

Stručný prehľad projektových údajov
Rakúsko
počet panelov:
128
kWh/rok
34.000,00
34,56 kWp
Fronius Eco 25.0-3-S und Fronius Symo 10.0-3-M light
GCL-P6/60
fotografie